To Słowo Boga zrodziło BOGActwo Rozwoju

Idź, twoja wiara cię uzdrowiła.

Mk 10, 52

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

20 lutego 2023

 

To Słowo Boga zrodziło BOGActwo Rozwoju.

 

Na podstawie tej Ewangelii w 2013 roku zrobiłem swój pierwszy kurs.

 

 

 

(46) Tak przyszli do Jerycha.

 

Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze.

 

(47) Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać:

 

Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!

 

(48) Wielu nastawało na niego, żeby umilkł.

 

Lecz on jeszcze głośniej wołał:

 

Synu Dawida, ulituj się nade mną!

 

(49) Jezus przystanął i rzekł:

 

Zawołajcie go!

 

I przywołali niewidomego, mówiąc mu:

 

Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię.

 

(50) On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa.

 

(51) A Jezus przemówił do niego:

 

Co chcesz, abym ci uczynił?

 

Powiedział Mu niewidomy:

 

Rabbuni, żebym przejrzał.

 

(52) Jezus mu rzekł:

 

Idź, twoja wiara cię uzdrowiła.

 

Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

 

 

 

Ewangelia Marka 10, 46-52

 

List do Rzymian 6

 

Księga Wyjścia 10

 

Księga Izajasza 56

 

Księga Izajasza 57

 

48 z 365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

 

 

Mój pierwszy kurs nazwałem Księga Twojego Rozwoju.

 

Tą Księgą jest oczywiście Biblia, Pismo Święte, Księga Słowa Boga.

 

 

Pierwszy, najważniejszy wniosek z kursu brzmiał krótko i dosadnie:

 

Wierz!

 

 

Przywrócenie wzroku niewidomemu to symbol przywrócenia mu wiary.

 

Zacząłem się teraz zastanawiać…

 

Czy nie powrócić do tego kursu?

 

Czy od tych rozważań o niewidomym żebraku Bartymeuszu nie warto by było rozpocząć nasz tegoroczny Kurs Wielkopostny?

 

Co o tym myślisz?

 

Napisz mi proszę.

 

Czy chcesz zagłębić się w historię przywrócenia wzroku, przywrócenia wiary niewidomemu żebrakowi.

 

 

Wiesz, że tym niewidomym żebrakiem byłem ja?

 

Spotkałem Jezusa, który przywrócił mi wzrok, dał mi wiarę, a ja poszedłem za Nim drogą.

 

I tak idę tą drogą już 10 rok.

 

 

Wiele osób na kursie odkrywało to samo.

 

Zobaczyli w swojej historii życia, że oni również są niewidomymi, żebrakami siedzącymi przy drodze i czekającymi na spotkanie z Jezusem.

 

 

 

Tak rozpoczyna się rozważanie tej historii odzyskania wiary na kursie Księga Twojego Rozwoju.

 

 

Historia człowieka, który był w bardzo złej życiowej sytuacji. Bez pieniędzy i nadziei na przyszłość.

 

W jego życiu pojawia się niespodziewanie okazja spotkania się z człowiekiem, który może mu pomóc.

 

Niestety okoliczności nie sprzyjają, a inni ludzie nie pomagają, niektórzy są nawet przeciwni i chcą zagłuszyć, zepchnąć na margines naszego bohatera.

 

Pomimo beznadziejnej sytuacji, bez pomocy oraz z ograniczonymi zasobami nie poddaje się.

 

Podejmuje próbę wyjścia z przeklętego kręgu i odmienia swoje życia na dobre.

 

Ale to on musi wykonać pierwszy krok...

 

 

 

Napisz mi proszę czy w ten zbliżający się Wielki Post chcesz odzyskać wzrok.

 

 

 

Wiara, nadzieja, miłość.

Trwają te trzy, z nich zaś największa jest miłość.

 

Pierwsza zaś jest wiara, od której wszystko się zaczyna w życiu zmieniać.

 

Arek

 

Daję Ci Słowo Boga, a Bóg czyni wielkie dzieła, uzdrawia, czyni znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego