To pytanie dotykające głębi serca, 
to pytanie o Twoje życie.

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. 

J 14, 6

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

22 maja 2023

Pokój Tobie!

 

 

Jeżeli pewną trudność sprawiła Ci odpowiedź na pytanie Jezusa:

 

Kim jestem dziś osobiście dla Ciebie?

 

To kolejne pytanie, które chcę przed Tobą postawić, może sprawić Ci jeszcze większą trudność.

 

Zrozumiem, jeśli uznasz, że nie chcesz zastanawiać się nad kolejnymi trudnymi pytaniami.

 

Bo to oznacza, że jeszcze nie dość mocno dałem Ci poznać, że w tym naszym poszukiwaniu odpowiedzi nie chodzi o teoretyczne dywagacje.

 

To moja wina, że jeszcze nie dość głęboko skruszyłem tą twardą skorupę, tak aby Bóg mógł dostać się do Twojego serca.

 

W pewnym sensie do tego wybrał i powołał mnie Bóg.

 

Jestem jak skalpel w rękach chirurga, którym rozcina klatkę, aby zoperować twoje twarde serce.

 

Bóg chce dostać się pod tą skorupę, aby zabrać ci serce kamienne i dać Ci serce nowe z ciała.

 

Bóg da Ci serce żywe, z mocą wybijające rytm życia pełnego miłości.

 

Na to pytanie Jezusa możesz odpowiedzieć słowami z Ewangelii.

 

Jezus jest dla mnie Drogą i Prawdą i Życiem.

 

Nie jest mapą drogową, ale samą Drogą, prowadzącą do Królestwa Niebieskiego.

 

Nie tylko mówi prawdę, lecz jest samą Prawdą.

 

Prawdą ukazująca Boga takim jakim jest, jakim jesteś Ty i jakie łączą Was bliskie, osobiste relacje.

 

Nie jest teorią o życiu, lecz jest samym Życiem.

 

Twoim Życiem w pełni.

 

 

Odpowiedź na to i kolejne pytanie, to odpowiedź na pytanie, które każdy człowiek wcześniej czy później sobie w życiu zada.

 

Po co ja żyję?

 

Jaki jest sens mojego życia?

 

Do czego mnie wybrał i powołuje Bóg?

 

 

Tego tematu dotkniemy w sposób szczególny na naszym spotkaniu online we wtorek 30 maja.

 

Już dziś Cię gorąco zapraszam na to spotkanie.

 

Zaplanuj sobie kilkadziesiąt minut od 20 do około 21:30

 

To drugie jeszcze być może trudniejsze pytanie zadam Ci, jak Bóg da, w kolejnym liście.

 

 

Teraz, przeczytaj jeszcze dwie odpowiedzi jakie otrzymałem na to pytanie Jezusa.

 

 

„Arku no zaskakujące jest to co piszesz ...Pytanie do mnie kim ja jestem dla Boga jak i on dla mnie ... niesamowite jak mało jeszcze wiem jak mało rozumiem tym moim ludzkim mózgiem gdzie moje serce otwartość no głębia mnie jest jeszcze mocno zakopana ...

...z głębi serca dziękuję za twe przekazy moja głowa pracuje serce pomalutku się budzi moja świadomość zaczyna żyć ...Chce zrobić wszystko w mojej mocy aby osiągnąć to co Bóg dla mnie zaplanował ...i spełnić się tutaj na ziemi ...czy zdarzę myślę że tak... dziękuję 🤗”

 

 

 

„Czasem myślę, że pewne sprawy powinny zostać miedzy mną i Bogiem...nie jestem do końca pewna czy wszystkim należy się dzielić, czy może zachować intymność relacji? Jednak spróbuje odpowiedzieć na to pytanie...Kim dla mnie osobiście jest Jezus dzisiaj? Jezus jest dla mnie Miłością. Nie umiem, nie chce i nie potrafię bez Niego żyć, ale jednocześnie nie do końca potrafię wejść w jeszcze głębszą, intymniejszą relacje z Nim...On przyciąga mnie do siebie, ja Go pragnę...potrzebuje, tęsknię, a jednocześnie mam jakieś opory i nie rozumiem dlaczego? Serce do serca...Myślę, że On chce prawdziwie być moim Oblubieńcem i chce mnie za swoją Ukochaną...Ale czy to wszystko rzeczywiście jest prawdziwe, czy to ma sens teraz kiedy rozpada się moje małżeństwo? <3

 

...Kim jest Jezus? - Oblubieńcem duszy mojej... Chciałabym jeszcze dodać, że miałam na myśli taką Miłość Oblubieńczą, która przemienia i uzdrawia od środka, a potem przekłada się miedzy innymi na piękne relacje z ludźmi.  Serce podpowiada mi też by zawalczyć w tym wszystkim o CISZE...mamy piękną wiosnę :) oby się udało ;) Skoro już napisałam, to będę wdzięczna za odpowiedz co Ty o tym wszystkim myślisz, czym się z Toba podzieliłam? Bogu niech będą Dzięki za Ciebie <3 Dobrze, że jesteś <3”

 

 

Trwamy we wspólnej 9-cio dniowej modlitwie przed zesłaniem Ducha Świętego.

 

Dołącz do naszej całkiem innej nowenny przygotowującej do Zesłania Ducha Świętego.

 

Dołącz do naszej wspólnej modlitwy Słowem BOGA połączonej z rozważaniami Pisma Świętego i zgłębianiem tajemnicy zstępującego Ducha Świętego.

 

Pierwszy taki kurs Biblijny dzięki któremu poznasz 9 przeszkód, które blokują drogę Duchowi Świętemu do Twojego serca.

 

Poznaj je wszystkie i otwórz się na Ducha Świętego w codzienności.

 

 

 ---

 

142 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku

 

 

(1)  Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy.

 

(2)  Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.

 

(3)  Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, (4)  i rzekł do nich:

 

„Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”.

 

(5)  Oni poszli.

 

Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.

 

(6)  Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich:

 

„Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?”

 

(7)  Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”.

 

Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.

 

(8)  A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy:

 

„Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”.

 

(9)  Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze.

 

(10)  Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.

 

(11)  Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, (12)  mówiąc:

 

„Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekotę”.

 

(13)  Na to odrzekł jednemu z nich:

 

„Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną?

 

(14)  Weź, co twoje, i odejdź.

 

Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie.

 

(15)  Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę?

 

Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?”

 

(16)  Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

 

Ewangelia Mateusza 20, 1-16

 

 

Psalm 40

 

Księga Powtórzonego Prawa 29

 

Księga Ezechiela 8

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

21 maja 2024
Dlatego, jak mówi Duch Święty:  Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie,  nie zatwardzajcie serc waszych.  Hbr 3, 7-8
20 maja 2024
Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Hbr 3, 7-8

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego