Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

08 lutego 2023
„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.”
07 lutego 2023
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Mk 9, 7
02 lutego 2023
Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Mk 8, 8
01 lutego 2023
Effatha, to znaczy: Otwórz się! Mk 7, 34
31 stycznia 2023
Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Mk 7, 29
30 stycznia 2023
A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Mk 6, 56
27 stycznia 2023
Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Rz 10, 17

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy.

 

Na to faryzeusze rzekli do Niego:

 

Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?

 

On im odpowiedział:

 

Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze?

 

Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom.

 

I dodał:

 

To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.

 

Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu.

 

 

Ewangelia Marka 2, 23-28

 

Dzieje Apostolskie 2

 

Księga Rodzaju 12

 

Księga Izajasza 11

 

 

Wszystkie teksty przeczytasz w naszej internetowej strefie BOGActwa Rozwoju

 

365 dni ze Słowem Boga

 

 

 

To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.

 

Można to zdanie Jezusa rozszerzyć i powiedzieć ogólniej.

 

To prawo zostało ustanowione dla człowieka nie człowiek dla prawa.

 

Bóg nie ustanowił prawa, aby później stworzyć człowieka, który to prawo miał przestrzegać.

 

Bóg stworzył człowieka z miłości.

 

A Jezus sprowadził wszystkie prawa do jednego największego prawa miłości.

 

Wszystko co pomiędzy wpływa z miłości i prowadzi do miłości.

 

Szabat został ustanowiony z miłości do człowieka, aby mógł odpocząć.

 

Bóg dał prawa z miłości do człowieka, aby go prowadziły do miłości.

 

 

 

 

Słowo Boga niech Cię prowadzi każdego dnia przez cały rok.

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

11 stycznia 2023

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.

Mk 2, 27

To jest prawo, które wypływa z miłości i prowadzi do miłości.