To jest prawo, które wypływa z miłości i prowadzi do miłości.

To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.

Mk 2, 27

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

11 stycznia 2023

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy.

 

Na to faryzeusze rzekli do Niego:

 

Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?

 

On im odpowiedział:

 

Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze?

 

Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom.

 

I dodał:

 

To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.

 

Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu.

 

 

Ewangelia Marka 2, 23-28

 

Dzieje Apostolskie 2

 

Księga Rodzaju 12

 

Księga Izajasza 11

 

 

Wszystkie teksty przeczytasz w naszej internetowej strefie BOGActwa Rozwoju

 

365 dni ze Słowem Boga

 

 

 

To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.

 

Można to zdanie Jezusa rozszerzyć i powiedzieć ogólniej.

 

To prawo zostało ustanowione dla człowieka nie człowiek dla prawa.

 

Bóg nie ustanowił prawa, aby później stworzyć człowieka, który to prawo miał przestrzegać.

 

Bóg stworzył człowieka z miłości.

 

A Jezus sprowadził wszystkie prawa do jednego największego prawa miłości.

 

Wszystko co pomiędzy wpływa z miłości i prowadzi do miłości.

 

Szabat został ustanowiony z miłości do człowieka, aby mógł odpocząć.

 

Bóg dał prawa z miłości do człowieka, aby go prowadziły do miłości.

 

 

 

 

Słowo Boga niech Cię prowadzi każdego dnia przez cały rok.

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego