To jest prawo, które wypływa z miłości i prowadzi do miłości.

To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.

Mk 2, 27

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

11 stycznia 2023

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy.

 

Na to faryzeusze rzekli do Niego:

 

Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?

 

On im odpowiedział:

 

Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze?

 

Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom.

 

I dodał:

 

To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.

 

Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu.

 

 

Ewangelia Marka 2, 23-28

 

Dzieje Apostolskie 2

 

Księga Rodzaju 12

 

Księga Izajasza 11

 

 

Wszystkie teksty przeczytasz w naszej internetowej strefie BOGActwa Rozwoju

 

365 dni ze Słowem Boga

 

 

 

To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.

 

Można to zdanie Jezusa rozszerzyć i powiedzieć ogólniej.

 

To prawo zostało ustanowione dla człowieka nie człowiek dla prawa.

 

Bóg nie ustanowił prawa, aby później stworzyć człowieka, który to prawo miał przestrzegać.

 

Bóg stworzył człowieka z miłości.

 

A Jezus sprowadził wszystkie prawa do jednego największego prawa miłości.

 

Wszystko co pomiędzy wpływa z miłości i prowadzi do miłości.

 

Szabat został ustanowiony z miłości do człowieka, aby mógł odpocząć.

 

Bóg dał prawa z miłości do człowieka, aby go prowadziły do miłości.

 

 

 

 

Słowo Boga niech Cię prowadzi każdego dnia przez cały rok.

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

02 czerwca 2023
Jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Mt 23, 9b
01 czerwca 2023
Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu.
31 maja 2023
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Łk 1, 28
30 maja 2023
„Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Mt 22, 4
25 maja 2023
Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Dz 1, 8
24 maja 2023
Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów.  On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Mt 3, 11
23 maja 2023
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie
22 maja 2023
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.  J 14, 6

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego