Teraz jest najlepszy czas na postawienie sobie tego pytania.

Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może,

ponieważ Go nie widzi ani nie zna.

J 14, 16-17

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

23 maja 2023

Pokój Tobie!

 

 

Zapowiedziałem Ci wczoraj, że dziś postawię przed Tobą, być może jeszcze trudniejsze pytanie niż to, na które wspólnie próbujemy odpowiedzieć od kilku dni.

 

Szukamy odpowiedzi na pytania Jezusa.

 

Kim jestem osobiście dla Ciebie?

 

To pytanie również kryje w sobie dwa inne pytania.

 

Kim Ty osobiście jesteś dla Jezusa?

 

Jakie są Twoje osobiste relacje z Jezusem?

 

 

Dlaczego uważam, że to kolejne pytanie, które chcę przed Tobą postawić jest jeszcze trudniejsze?

 

Ponieważ dotyczy najbardziej tajemniczej osoby, którą spotkasz w całym swoim życiu.

 

Mówię oczywiście o Duchu Świętym.

 

Jesteśmy na kilka dni przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego więc pytanie jest jak najbardziej aktualne i na czasie.

 

Pytanie brzmi.

 

Kim jest osobiście dla Ciebie Duch Święty?

 

To pytanie również domaga się odpowiedzi na te dwa pozostałe pytania.

 

Kim Ty osobiście jesteś dla Ducha Świętego?

 

Jakie są Twoje osobiste relacje z Duchem Świętym?

 

 

Na te pytania również nie chodzi, aby odpowiedzieć teoretycznie, byle tylko poprawnie.

 

Odpowiedz z głębi serca, tak jak Ty osobiście uważasz, czujesz, myślisz.

 

 

Nie ukrywam, że bardzo bym chciał poznać Twoje odpowiedzi.

 

Ponieważ, na naszym spotkaniu online we wtorek 30 maja dotkniemy również tego tematu.

 

Poruszeni Duchem Świętym, poruszymy temat Ducha Świętego, temat osobistych relacji z Duchem Świętym.

 

Tak, że napisz mi proszę swoje odpowiedzi.

 

Jak również napisz mi pytania jakie rodzą się w Twoim sercu w wyniku naszych ostatnich rozważań.

 

 

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.

 

Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna.

 

Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.

 

Nie zostawię was sierotami.

 

Przyjdę do was.

 

Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział.

 

Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie.

 

W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

 

J 14, 15-20

  

 

Trwamy we wspólnej 9-cio dniowej modlitwie przed zesłaniem Ducha Świętego.

 

Dołącz do naszej całkiem innej nowenny przygotowującej do Zesłania Ducha Świętego.

 

Dołącz do naszej wspólnej modlitwy Słowem BOGA połączonej z rozważaniami Pisma Świętego i zgłębianiem tajemnicy zstępującego Ducha Świętego.

 

Pierwszy taki kurs Biblijny dzięki któremu poznasz 9 przeszkód, które blokują drogę Duchowi Świętemu do Twojego serca.

 

Poznaj je wszystkie i otwórz się na Ducha Świętego w codzienności.

 

Poniżej kilka zdań od jednej z uczestniczek kursu Otwórz się na Duch Świętego w codzienności:

 

„Dziękuję bardzo za ten kurs. Trafiłam na niego przez przypadek przeglądając strony w wyszukiwarce, ale wydaje mi się, że to Duch Św. mnie tutaj przyprowadził. Choć od dłuższego czasu staram się żyć z Duchem Św. na co dzień to ten kurs pozwolił mi spojrzeć na wszystko szerzej i dostrzec w sobie braki w pewnych obszarach budowania tej relacji, więc mam nad czym pracować. W niektórych, na szczęście, zauważam, że jestem na dobrej drodze i warto się tego kursu trzymać. Najbardziej dotknęła mnie ostatnia część kursu, o tym by  nauczyć się żyć DZIŚ. Niezwykle trudne, ale dające niesamowitą wolność. Po zakończeniu tego kursu czuję, że muszę go zrobić jeszcze raz.”

Katarzyna

 

 

 ---

 

 

143 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku

 

 

(17)  Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich:

 

(18)  Oto idziemy do Jerozolimy: a [tam] Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie.

 

Oni skażą Go na śmierć (19)  i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie.

 

(20)  Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła.

 

(21)  On ją zapytał: Czego pragniesz?

 

Rzekła Mu: Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie.

 

(22)  Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie.

 

Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?

 

Odpowiedzieli Mu: Możemy.

 

(23)  On rzekł do nich: Kielich mój wprawdzie pić będziecie.

 

Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował.

 

(24)  Gdy usłyszało to dziesięciu [pozostałych], oburzyli się na tych dwóch braci.

 

(25)  Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę.

 

(26)  Nie tak będzie u was.

 

Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą.

 

(27)  A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, (28)  tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.

 

Ewangelia Mateusza 20, 17-28

 

 

Psalm 41

 

Księga Powtórzonego Prawa 30

 

Księga Ezechiela 9

 

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego