Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2022 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

29 listopada 2022
Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Mt 8, 8
24 listopada 2022
On wstał i poszedł za Nim. Mt 9, 9
22 listopada 2022
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Łk 23, 35
17 listopada 2022
Ja, Jan, ujrzałem oto drzwi otwarte w niebie. Ap 4, 1
16 listopada 2022
Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. Ap 3, 20
15 listopada 2022
Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. J 12, 24
09 listopada 2022
Pójście za Jezusem nie jest wyborem opcjonalnym, lecz pilną koniecznością.
08 listopada 2022
Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz,  i rzekł do niego: Pójdź za Mną! Mt 9, 9

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Czy na kursach przedmałżeńskich uczą jak pięknie i głęboko przeżyć miesiąc miodowy, aby serce małżonków przepełniała miłość?

 

Ja takich praktycznych rad, co mogę codziennie dać żonie aby poczuła się kochana, sobie nie przypominam.

 

Nie było też wskazówek dla żon, co mogą dać mężowi aby poruszyć jego serce.

 

Dlatego powstał nasz kurs 7 Darów Miłości.

 

Aby każde małżeństwo przeżyło najpiękniejszy miesiąc miodowy w swojej codzienności.

 

Niezależnie jak długo jesteście małżeństwem, ani ile macie lat.

 

Nie potrzebujecie również nic przygotowywać ani organizować, aby już jutro zaczął się Wasz małżeński miesiąc miodowy.

 

Po prostu zapiszcie się na kurs i poznajcie 7 Darów Miłości, które na nowo rozpalą w waszych sercach piękną małżeńską miłość.

 

 

 

Jeśli nie żyjesz w małżeństwie, to również zapisz się na nasz kurs.

 

7 Darami Miłości codziennie obdarowuje Cię Bóg.

 

Ty możesz również te Dary ofiarować Bogu.

 

Jak również w pewnym zakresie obdarzać nimi inne osoby.

 

To będzie Twój miesiąc miodowy z Bogiem.

 

 

 

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?

 

Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?

 

Jak to jest napisane:

 

Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce na rzeź przeznaczone.

 

Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował.

 

I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co [jest] wysoko, ani co głęboko,

 

ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

 

Rz 8, 35-39

 

 

Miłością Boga rozpalani miłujmy się wzajemnie

 

Gorąco Cię pozdrawiam

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

 

 

13 czerwca 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Przeżyj najpiękniejszy miesiąc miodowy w swojej codzienności.

Tego nie uczą na kursach przedmałżeńskich. A jest kluczowe dla miłości nie tylko małżonków.