Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

02 lutego 2023
Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Mk 8, 8
01 lutego 2023
Effatha, to znaczy: Otwórz się! Mk 7, 34
31 stycznia 2023
Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Mk 7, 29
30 stycznia 2023
A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Mk 6, 56
27 stycznia 2023
Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Rz 10, 17
25 stycznia 2023
Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. Dz 16, 14

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Gdybyś nie odkrył jeszcze jaki post masz podjąć to przeczytaj raz jeszcze Ewangelię o kuszeniu Jezusa.

 

Poproś Ducha Świętego aby Ci pomógł odkryć Słowo, które Bóg mówi osobiście do Ciebie.

 

 

 

Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.

 

A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód.

 

Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego:

 

Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem.

 

Lecz On mu odparł: Napisane jest:

 

Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

 

Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu:

 

Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem:

 

Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień.

 

Odrzekł mu Jezus: Ale napisane jest także:

 

Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego.

 

Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego:

 

Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon.

 

Na to odrzekł mu Jezus:

 

Idź precz, szatanie!

 

Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.

 

Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.

 

Mt 4, 1-11

 

 

 

Kilka moich podpowiedzi, które ufam pomogą Ci odkryć jaki Twój post będzie miły Bogu.

 

Diabeł zaczyna kuszenie od perfidnej próby podważenia Boskiej natury Jezusa.

 

Jeśli jesteś Synem Bożym…

 

 

 

Do Ciebie diabeł może sączyć podobne kłamstwa.

 

Jeśli jesteś dzieckiem Boga…

 

Jeśli by Bóg Cię kochał…

 

Jeśli Bóg istnieje…

 

 

 

Pojawiają Ci się w głowie czasem takie myśli?

 

Teraz już wiesz od kogo te kłamstwa pochodzą.

 

 

 

powiedz, żeby te kamienie stały się…

 

Gdybyś mógł dokonać takiego cudu, to na co zamienił byś kamienie?

 

Czego masz takie pragnienie, taki głód, że zrobisz wszystko, aby to posiąść?

 

 

 

rzuć się w dół

 

W jakie doły, w jakie bagno, w jakie ślepe zakamarki bez wyjścia, w jakie ciemności, które mogą Cię poranić masz chęci się rzucić bez opamiętania?

 

Gdzie się rzucasz licząc na to, że Bóg Cię uratuje?

 

 

 

Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon

 

Za co oddasz pokłon diabłu?

 

Jaka jest Twoja cena zaprzedania duszy diabłu?

 

Milion złotych, 10 milionów dolarów, miliard euro…

 

Za jakie dobra, majątki, domy, samochody, gadżety... upadniesz aby tylko je zdobyć?

 

Niezależnie od ceny jaka musiałbyś zapłacić, czego pragniesz: władzy, pieniędzy, sexu, sławy, urody, zdrowia, awansu, niezależności, podziwu, bycia najlepszym…?

 

 

Miłością ożywiany z odwagą, radością i mocą Ducha Świętego pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

06 kwietnia 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego:

Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Mt 4, 3

Sprawdź. Czy dajesz się nabrać na te pokusy i kłamstwa diabła?