Słuchaj Dobrego Pasterza, a będziesz miał życie. 
Życie w radości i obfitości.

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

23 kwietnia 2024

Pokój i Radość!

 

 

Nie pierwszy już raz nasze rozważania przez „przypadek” łączą się z kalendarzem liturgicznym.

 

Rozważamy przypowieść o zaginionej owcy i „przypadkiem” mieliśmy Niedzielę Dobrego Pasterza.

 

Na wczorajszym naszym spotkaniu online, za które bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom, dostałem od Was bardzo ważne potwierdzenie.

 

Słyszeliśmy również o tym w niedzielnej Ewangelii.

 

Jezus powiedział:

 

«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.

 

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.

 

Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca».

 

J 10, 11-18

 

 

Idziemy za Jezusem, bo znamy Jezusa.

 

A raczej trzeba by powiedzieć, każdego dnia usiłujemy coraz bliżej poznawać Jezusa.

 

Idziemy za Jezusem, bo jak mówił Jezus, we wczorajszej Ewangelii (J 10, 4)

 

Głos Jego znamy.

 

Pogłębiamy z Jezusem nasze osobiste relacje, bo SŁUCHAMY Jego głosu.

 

Tych, którzy słuchają głosu Jezusa, Bóg zgromadzi w jedną owczarnię.

 

Przekładając te słowa na dzisiejszy język, możemy powiedzieć.

 

Tych, którzy słuchują głosu Jezusa, czyli czytają Pismo Święte i wsłuchują się w głos Słowa, Bóg zgromadzi w Społeczności.

 

Co się dzieje, kiedy już zgromadzi się i zjednoczy ta Społeczność?

 

To samo, co dzieje się, kiedy pasterz znajduje tą jedną zagubioną owcę i przyprowadza z powrotem do owczarni.

 

Sprasza przyjaciół i zaczynają wspólnie, razem cieszyć się i radować.

 

 

Dokładnie tego doświadcza i tak cieszy się moje serce i raduje się moja dusza, po każdym spotkaniu naszej Społeczności.

 

To Słowo o radości staje się moim osobistym doświadczeniem.

 

Choćbym nie wiem jak smutny nie chodził, przez jakie trudności i przeciwności nie przechodził.

 

To, kiedy posłucham Słowa Boga i pójdę za Jezusem.

 

On zawsze mnie przyprowadzi do dobrych, pozytywnych ludzi, z którymi wspólnie możemy się cieszyć i radować.

 

Od tego naprawdę zaczyna się najważniejsze przykazanie jakie daje nam Jezus.

 

Od czego?

 

Wraca nam tu temat z początku naszych OSPBISTYCH RE(ko)LACJI z Miłosiernym Ojcem (Łk 15, 1)

 

Pamiętasz?

 

Przybliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go SŁUCHAĆ.

 

 

Słuchaj!

 

Jezus Cię zna i woła Cię po imieniu.

 

Czy Ty znasz Jezusa?

 

Czy chcesz bliżej poznać Jezusa?

 

Słuchaj Jezusa.

 

Słuchaj Słowa Boga.

 

Od tego zaczyna się Twój powrót do jedności, do radości, do życia w obfitości.

 

Mówi o tym Jezus we wczorajszej Ewangelii.

 

 

 

Jezus powiedział:

 

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych».

 

Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.

 

Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości».

 

J 10, 1-10

 

 

Słuchaj

 

Żeby pomóc Ci otworzyć ucho, umysł, a przede wszystkim otworzyć serce.

 

Żebyś mógł słuchać, a przede wszystkim żebyś mógł usłyszeć.

 

Żebyś usłyszał i poznał głos Jezusa i poszedł za Nim.

 

Kasia przygotowała nowy zestaw wersetów z Pisma Świętego.

 

Domyślasz się jakie Słowo jest Słowem przewodnim?

 

Dokładnie tak: SŁUCHAJ

 

Osobiście dla mnie, gdzie myślałem, że jestem już jakoś w miarę osłuchany ze Słowem Boga.

 

Kilka z tych wersetów, jakbym usłyszał pierwszy raz.

 

Tak bardzo mocno, do samej głębi to Słowo poruszyło moje serce, że jeszcze bardziej zapragnąłem SŁUCHAĆ co Bóg mówi do mnie osobiście.

 

Jednocześnie otwieram jeszcze szerzej moje uszy i serce, aby SŁUCHAĆ co Duch Święty mówi do naszej Społeczności.

 

 

 

Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do Kościołów.

 

Zwycięzcy pozwolę jeść z drzewa życia, które znajduje się w raju Boga.

 

Ap 2, 7

 

 

Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do Kościołów.

 

Zwycięzcy dam mannę ukrytą i biały kamyk.

 

Na kamyku wypisane będzie nowe imię, którego nie zna nikt poza tym, kto je otrzymuje.

 

Ap 2, 17

 

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego