Słowo Życia

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

03 maja 2024

 

Pokój i Radość!

 

 

Jan w swoim pierwszym liście daje nam przepiękne podsumowanie tej części naszych rozważań.

 

Przeczytaj to Słowo Boga i przyjmij je do swojego serca.

 

Wypełnij tym Słowem Życia całe swoje serce.

 

 

Bez mojego dodatkowego komentarza, za to ze śródtytułami perykop.

 

Mnie osobiście te tytuły bardzo poruszyły.

 

Są jakby specjalnie napisane pod nasze ostatnie rozważania.

 

Ufam, że rzucą nowe światło i pomogą Ci odnieść to Słowo osobiście do siebie i do swojego życia.

 

Mam nadzieję, że to Słowo do głębi poruszy i otworzy Twoje serce na bliższe poznanie Boga.

 

Wierzę, że przez to Słowo zapragniesz jeszcze głębszej, pełnej miłości i radości, osobistej relacji z Miłosiernym Ojcem.

 

Słowo Boga ma moc egzorcyzmowania i zwyciężania złego ducha.

 

Ufam, że z tym Słowem Boga zwyciężysz złego, a miłość i radość wypełni Twoje serce.

 

 

 

Prolog, objawienie się Słowa Życia oraz wspólnota z Ojcem i Synem

 

[To wam oznajmiamy], co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce - bo życie objawiło się: myśmy je widzieli, o nim zaświadczamy i oznajmiamy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione - cośmy ujrzeli i usłyszeli, oznajmiamy także wam, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami.

 

A mieć z nami współuczestnictwo, znaczy: mieć je z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem.

 

Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna.

 

 

Bóg jest światłością i my mamy żyć w światłości

 

Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam głosimy, jest taka:

 

Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności.

 

Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą.

 

Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, to mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

 

 

Potrzeba zerwać z grzechem

 

Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy.

 

Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.

 

Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki.

 

Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli.

 

Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika u Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.

 

On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.

 

 

Potrzeba zachować przykazania, głównie przykazanie miłości

 

Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania.

 

Kto mówi: Znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy.

 

Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

 

Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim.

 

Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował.

 

Umiłowani, nie piszę do was o nowym przykazaniu, ale o przykazaniu istniejącym od dawna, które mieliście od samego początku; tym dawnym przykazaniem jest nauka, którą posłyszeliście.

 

A jednak piszę wam o nowym przykazaniu, które prawdziwe jest w Nim i w nas, ponieważ ciemności ustępują, a jaśnieje już prawdziwa światłość.

 

Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności.

 

Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć.

 

Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności, i nie wie, dokąd idzie, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy.

 

 

Potrzeba wystrzegać się świata, zerwać przywiązanie do świata

 

Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię.

 

Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku.

 

Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście Złego.

 

Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca, napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku, napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, a zwyciężyliście Złego.

 

Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie.

 

Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.

 

Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, pochodzi nie od Ojca, lecz od świata.

 

Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.

 

 

Ostatnia godzina, potrzeba wystrzegać się nauczycieli fałszu i antychrystów

 

Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina.

 

Wyszli oni spośród nas, lecz nie byli z nas, bo gdyby byli z nas, pozostaliby z nami; a to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są z nas.

 

Wy natomiast macie namaszczenie od Świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą.

 

Ja wam nie pisałem, jakobyście nie znali prawdy, lecz że ją znacie i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi.

 

Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem?

 

Ten właśnie jest antychrystem, kto nie uznaje Ojca i Syna.

 

Ktokolwiek nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca.

 

Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku.

 

Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu.

 

A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne.

 

To wszystko napisałem wam o tych, którzy wprowadzają was w błąd.

 

Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim.

 

Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem.

 

Toteż trwajcie w nim tak, jak was nauczyło.

 

 

Zachęta do wytrwałości

 

Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy, gdy się zjawi, mieli ufność i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu.

 

Jeżeli wiecie, że jest Sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego.

 

 

Mamy żyć jako dzieci Boga

 

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy.

 

Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.

 

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy.

 

Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.

 

Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.

 

1 List Świętego Jana 1,1-3,3

 

 

 

Przeczytałeś prawie połowę tego Listu.

 

Zachęcam Cię gorąco, żebyś wziął teraz swoje Pismo Święte i przeczytał drugą połowę tego przepięknego Listu.

 

 

Podziel się koniecznie swoimi osobistymi refleksjami w naszej STREFIE BOGActwa Rozwoju.

 

 

 

 

Zapraszam Cię na spotkania w gronie przyjaciół naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju.

 

Najbliższe spotkanie online już w poniedziałek 6 maja o godzinie 20:00.

 

LINK DO POKOJU SPOTKANIA

 

 

Jeszcze bardziej gorąco zapraszam Cię na spotkanie osobiste w Krakowie.

 

W sobotę 8 czerwca spotykamy się w gronie przyjaciół naszej Społeczności BOGA, aby wypełnić tą radością osobistego spotkania cały dzień.

 

O tym spotkaniu w Krakowie, wkrótce napiszę więcej szczegółów.

 

Jednak już dziś zapełnij sobie w kalendarzu cały ten dzień – sobota 8 czerwca.

 

Szukaj sposobności, aby przyjechać do Krakowa i spędzić cały ten dzień w gronie przyjaciół.

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego