Słowo na dziś w kontekście tego co się dzieje na świecie

Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.

J 17, 23

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

17 maja 2022

Jeśli jeszcze o tym nie wiesz to ważna informacja dla Ciebie.

 

Jeśli już wiesz, to nie zaszkodzi przypomnieć.

 

Tuż po Uroczystości Wniebowstąpienia Jezusa, we wtorek 31 maja wieczorem, w gronie naszej społeczności spotykamy się online.

 

Natomiast tuż po Zesłaniu Ducha Świętego, we wtorek 7 czerwca wieczorem, spotykamy się pierwszy raz na żywo w Krakowie.

 

 

Nie tylko terminy naszych spotkań są w wyjątkowym czasie.

 

Również cały obecny czas w jakim przyszło nam żyć jest szczególny z wielu powodów.

 

Kumulacji w jednym okresie, tak wielu trudnych wydarzeń jakich dziś jesteśmy świadkami, nie było do tej pory nigdy wcześniej w historii.

 

Podobnie również, tak szerokich ogólnoświatowych zmian jakie zachodzą obecnie na całej Ziemi, nie doświadczyło żadne pokolenie przed nami.

 

Następuje głębokie przewartościowanie w tak wielu sferach życia, którego nie przeżywała ludzkość na przestrzeni ostatnich setek lat.

 

Nie chcę dziś w tym liście wchodzić w szczegóły.

 

Od krótkiego naszkicowania tego kontekstu w jakim dziś żyjemy, zacznę nasze spotkania.

 

Bez tego, trudno komukolwiek z nas będzie zrozumieć jak poważna jest sytuacja w jakiej się znajdujemy jako cała ludzkość oraz każdy z nas osobiście.

 

Może zabrzmi to dość górnolotnie.

 

Jednak czuję, że w obecnych czasach i sytuacji, małe i okrągłe słówka.

 

Ciche popiskiwania szarej myszki, schowanej ze strachu w ciemnym koncie naszych domów.

 

To już dziś nie wystarczy.

 

Bóg wzywa każdego z nas bez wyjątku.

 

Osobiście mnie i Ciebie również, Bóg wzywa do podjęcia zdecydowanego działania.

 

Jakiego?

 

O tym również porozmawiamy na spotkaniach.

 

 

Dzisiejsza Ewangelia to modlitwa Jezusa w dzień, w którym został zdradzony i wydany.

 

To modlitwa Jezusa w dzień przed Jego ukrzyżowaniem i śmiercią.

 

To modlitwa za nas.

 

Jezus modli się osobiście za mnie i za Ciebie.

 

Abyśmy my stanowili jedno.

 

Abyśmy byli jedno z Jezusem.

 

Aby Jezus był w nas.

 

Aby Jezus był w Tobie.

 

Abyśmy my byli jedno w Bogu.

 

Aby miłość Boga była w nas.

 

Aby miłość Jezusa była w Tobie.

 

Aby sam Jezus był w Tobie.

 

I to jest najlepsza odpowiedź na cały ten, łagodnie mówiąc, zgiełk jaki panuje dziś na świecie.

 

To jest Bardzo Dobra Nowina na dziś i na kolejne nadchodzące dni.

 

Trwajmy w tym Słowie, trwajmy w jedności, trwajmy w miłości Jezusa.

 

 

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:

 

„Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.

 

I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie.

 

Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.

 

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.

 

Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał.

 

Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.

 

J 17, 20-26

 

 

 

Spotkaj się osobiście z Jezusem, doświadcz mocy Ducha Świętego aby pełnić Wolę Boga Ojca w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego