Razem czujemy się częścią tej wspólnoty, którą Duch Święty 
z mocą przemienia.

Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa, i z braćmi Jego.

Dz 1, 14

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

20 września 2023

 

Pokój Tobie!

 

 To bardzo ciekawe, że zarówno na pierwszym jak i na ostatnim spotkaniu naszych REKOLACYJNYCH spotkań uczestnicy zwrócili uwagę na to samo ważne odczucie.

 

 

Na pierwszym spotkaniu Ania, na podsumowanie powiedziała:

 

„Dla mnie takim ważnym momentem jest to, że biorąc udział w tych spotkaniach coraz bardziej czuję, że jestem częścią tej wspólnoty.

 

W takim rozumieniu, że czuję się swobodnie. Pomimo tego, że nie znam Was to czuję się bezpiecznie. To jest takie fajne uczucie, bo nieczęsto w życiu jest tak, że człowiek spotyka się z ludźmi, których nie zna i może się czuć z nimi bezpiecznie.

 

Dla mnie fajne jest to, że po prostu mam taką społeczność. Ja nie należę do żadnej wspólnoty, to jest jedyna do której należę. Więc dla mnie jest ważne to, że mogę tu z wami być, czuć się swobodnie i mogę wyrażać siebie i nie czuć się skrępowaną.”

 

 

Natomiast Kazimierz na podsumowanie naszego ostatniego spotkania powiedział:

 

„To, co tak bardzo doświadczam to, to razem.

 

Bo raz, że czuje się częścią od razu takiej wspólnoty. Że rozumiem to co tu się dzieje. Że widzę w tym Palec Boga.

To co do mnie bardziej przemawia to chęć pomodlenia się do Ducha Świętego, żeby bardziej rozumieć i być w relacji z Bogiem. Żeby ta relacja nie było tylko teorią, słuchaniem, ale żeby to była rzeczywistość. Zawsze mam z tym problem co to jest ta rzeczywistość. A przez takie świadectwa staje się to bardziej czytelne.”

 

 

 

To RAZEM, o którym powiedział Kazimierz oraz to, że Ania poczuła się częścią naszej wspólnoty jest dla mnie znakiem działania Ducha Świętego.

 

Na początku Dziejów Apostolskich, po Wniebowstąpieniu Jezusa czytamy. (Dz 1, 14)

 

Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa, i z braćmi Jego.

 

Jeszcze to RAZEM uwidacznia się w Zesłaniu Ducha Świętego (Dz 2, 1)

 

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.

 

 

Dziełem Ducha Świętego, jest już to, że zbieramy się RAZEM na naszych spotkaniach.

 

To Duch Święty każdą osobę przyprowadza, na spotkanie i zbiera nas RAZEM w jedno.

 

Kazimierz jak sam przyznał, „przypadkiem” dołączył do naszego spotkania.

A jak wiemy - „przypadek” to drugie imię Ducha Świętego :-)

 

Więc, kiedy już nas Duch Święty zbiera przez swój święty przypadek RAZEM w jednym miejscu swoją wspólnotę, to po to, aby na nią z mocą zstąpić.

 

Każdego rozpala swoim ogniem, porusza wiatrem.

 

Przez to, że jesteśmy RAZEM czyni w nas i przez nas wielkie rzeczy.

 

Tym największym cudem jaki zdarzył się w dzień Pięćdziesiątnicy nie są te wichry trzęsące drzwiami ani te języki z ognia.

 

Największym cudem jest to, co Duch Święty uczynił z uczniami Jezusa.

 

Cudem jest to jaka zmiana zachodzi w uczniach, którzy przebywają RAZEM.

 

Zalęknionych, pochowanych przed otoczeniem uczniów, Duch Święty przemienia w pełnych mocy, odważnych i śmiałych świadków głoszących wielkie dzieła Boże.

 

Duch Święty sprawia, że uczniowie wychodzą ze swojego lęku i zamknięcia.

 

Duch Święty jest tą najintymniejszą relacją miłości między Bogiem Ojcem, a Synem Jezusem.

 

Duch Święty jednoczy, spaja w jedno, łączy RAZEM.

 

Duch Święty uczynił to z nami uczniami Jezusa, uczestnikami naszych REKOLACYJNYCH spotkań.

 

Wierzę i ufam, że Duch Święty działa i będzie nadal działał w naszej wspólnocie, również poprzez głoszenie i dzielenie się świadectwami w nagraniach z tych spotkań.

 

Posłuchaj teraz świadectw i poczuj to RAZEM, poczuj się częścią naszej wspólnoty.

 

Niech Duch Święty przemienia Ciebie, Twoje życie, Twoją codzienność.

 

 

---

 

 

(31)  W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli Mu: Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce Cię zabić.

 

(32)  Lecz On im odpowiedział: Idźcie i powiedzcie temu lisowi:

 

Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu.

 

(33)  Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz to niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jeruzalem.

 

(34)  Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani.

 

Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście.

 

(35)  Oto dom wasz [tylko] dla was pozostanie.

 

Mówię zaś wam: nie ujrzycie Mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie:

 

Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie.

 

Ewangelia Łukasza 13, 31-35

 

 

List do Hebrajczyków 2

 

2 Księga Królewska 24

 

Księga Hioba 26

 

 

263 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku 

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Arek

 

 

PS

 

Zapraszam Cię do współdziałania w tym dobrym dziele tworzenia nowych dobrych dzieł naszej fundacji.

 

Wielkim pragnieniem, nie tylko mojego serca jest to, abyśmy kontynuowali nasze REKOLACYJNE osobiste spotkania na żywo, te online i te stacjonarne.

 

Aby to było możliwe, potrzeba naszego współdziałania razem całej naszej wspólnoty.

 

Zachęcam i proszę o Twoje wsparcie darowizną naszej fundacji, dalszej działalności, organizację spotkań i kontynuowanie REKOLACJI.

 

 

Dla każdego darczyńcy przygotowaliśmy w podziękowaniu prezenty.

 

34 SMSy ze Słowem BOGA o POKOJU

Codzienne Słowo Boga rodzące POKÓJ w Twoim sercu

 

Dodatkowo najhojniejsi darczyńcy, którzy przekażą darowiznę 300 zł i więcej otrzymają:

 

365 SMSów ze Słowem BOGA o odwadze, zaufaniu i nadziei

Nie lękaj się! Niech Słowa Boga dodaje Ci odwagi każdego dnia.

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego