Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj 
i zdumienie ogarnęło wszystkich.

„Wstań i idź”.

Łk 5, 24

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

06 grudnia 2022

 

Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy.

 

A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać.

 

Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim.

 

Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób przynieść go, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa.

 

On widząc ich wiarę, rzekł:

 

„Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy”.

 

Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić:

 

„Któż On jest, że śmie mówić bluźnierstwa?

 

Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga?”

 

Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich:

 

„Co za myśli nurtują w sercach waszych?

 

Cóż jest łatwiej powiedzieć:

 

"Odpuszczają ci się twoje grzechy", czy powiedzieć: "Wstań i chodź?"

 

Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów” — rzekł do sparaliżowanego:

 

„Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu”.

 

I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga.

 

Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili:

 

„Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj”.

 

Łk 5,17-26

 

 

Co w tej Ewangelii jest dla Ciebie osobiście najbardziej przedziwne?

 

Co Cię najbardziej ogarnia zdumieniem?

 

To, że z Jezusem jest moc Pańska i może uzdrawiać, również dziś?

 

To, że jacyś ludzie mogą przyprowadzić, a nawet przynieść, człowieka do Jezusa, żeby go uzdrowił?

 

Może to, że jak nie mogli wejść drzwiami, ani nie mogli wejść oknem, to i tak się nie poddali?

 

A może to, że Jezus zobaczył ich wiarę, bo weszli na dach?

 

To, że Jezus ma władzę i odpuszcza grzechy, również Twoje grzechy?

 

Czy to, że Jezus ma wgląd w myśli, które nurtują Twoje serce?

 

A może to, że Jezus mówi: „Wstań i chodź”?

 

To, że możesz po spotkaniu z Jezusem natychmiast doznać uzdrowienia z ciężkiego paraliżu fizycznego i duchowego?

 

 

 

Mnie dziś najbardziej zdumiewa, że tak wielu ludzi wiedząc jakich cudów dokonuje Jezus nadal nie chce przyjść do Jezusa, nie chce pójść za Jezusem.

 

A tylko kiedy w swojej codzienności, idziesz za Jezusem, możesz osobiście doświadczać tych zdumiewających, przedziwnych rzeczy każdego dnia.

 

 

Nie wiem, ile razy się zadziwisz, ile razy ogarnie Cię zdumienie, kiedy pójdziesz za Jezusem.

 

Wiem, że ja doświadczyłem tego już bardzo wiele razy.

 

O kilku takich moich osobistych przeżyciach opowiadam w kursie „Pójdź za Mną!”.

 

Żebyś rozpocząć kurs nie musisz się wysilać i wchodzić na dach.

 

Wystarczy, że klikniesz w te drzwi, to znaczy w ten LINK, a otworzy Ci się okienko, przez które dostaniesz się w sam środek kursu, wprost przed Jezusa.

 

 

 

 

Marana tha - Panie przyjdź

 

Bardzo dobrego i bardzo pięknego Adwentowego czasu

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

01 czerwca 2023
Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu.
31 maja 2023
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Łk 1, 28
30 maja 2023
„Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Mt 22, 4
25 maja 2023
Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Dz 1, 8
24 maja 2023
Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów.  On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Mt 3, 11
23 maja 2023
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie
22 maja 2023
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.  J 14, 6
19 maja 2023
Osiądzie na nim duch Boga: duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i pobożności. Napełni go duch bojaźni Bożej. Iz 11, 2-3

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego