Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

08 lutego 2023
„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.”
07 lutego 2023
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Mk 9, 7
02 lutego 2023
Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Mk 8, 8
01 lutego 2023
Effatha, to znaczy: Otwórz się! Mk 7, 34
31 stycznia 2023
Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Mk 7, 29
30 stycznia 2023
A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Mk 6, 56
27 stycznia 2023
Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Rz 10, 17

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

 

Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy.

 

A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać.

 

Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim.

 

Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób przynieść go, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa.

 

On widząc ich wiarę, rzekł:

 

„Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy”.

 

Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić:

 

„Któż On jest, że śmie mówić bluźnierstwa?

 

Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga?”

 

Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich:

 

„Co za myśli nurtują w sercach waszych?

 

Cóż jest łatwiej powiedzieć:

 

"Odpuszczają ci się twoje grzechy", czy powiedzieć: "Wstań i chodź?"

 

Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów” — rzekł do sparaliżowanego:

 

„Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu”.

 

I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga.

 

Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili:

 

„Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj”.

 

Łk 5,17-26

 

 

Co w tej Ewangelii jest dla Ciebie osobiście najbardziej przedziwne?

 

Co Cię najbardziej ogarnia zdumieniem?

 

To, że z Jezusem jest moc Pańska i może uzdrawiać, również dziś?

 

To, że jacyś ludzie mogą przyprowadzić, a nawet przynieść, człowieka do Jezusa, żeby go uzdrowił?

 

Może to, że jak nie mogli wejść drzwiami, ani nie mogli wejść oknem, to i tak się nie poddali?

 

A może to, że Jezus zobaczył ich wiarę, bo weszli na dach?

 

To, że Jezus ma władzę i odpuszcza grzechy, również Twoje grzechy?

 

Czy to, że Jezus ma wgląd w myśli, które nurtują Twoje serce?

 

A może to, że Jezus mówi: „Wstań i chodź”?

 

To, że możesz po spotkaniu z Jezusem natychmiast doznać uzdrowienia z ciężkiego paraliżu fizycznego i duchowego?

 

 

 

Mnie dziś najbardziej zdumiewa, że tak wielu ludzi wiedząc jakich cudów dokonuje Jezus nadal nie chce przyjść do Jezusa, nie chce pójść za Jezusem.

 

A tylko kiedy w swojej codzienności, idziesz za Jezusem, możesz osobiście doświadczać tych zdumiewających, przedziwnych rzeczy każdego dnia.

 

 

Nie wiem, ile razy się zadziwisz, ile razy ogarnie Cię zdumienie, kiedy pójdziesz za Jezusem.

 

Wiem, że ja doświadczyłem tego już bardzo wiele razy.

 

O kilku takich moich osobistych przeżyciach opowiadam w kursie „Pójdź za Mną!”.

 

Żebyś rozpocząć kurs nie musisz się wysilać i wchodzić na dach.

 

Wystarczy, że klikniesz w te drzwi, to znaczy w ten LINK, a otworzy Ci się okienko, przez które dostaniesz się w sam środek kursu, wprost przed Jezusa.

 

 

 

 

Marana tha - Panie przyjdź

 

Bardzo dobrego i bardzo pięknego Adwentowego czasu

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

 

06 grudnia 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

„Wstań i idź”.

Łk 5, 24

Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj 
i zdumienie ogarnęło wszystkich.