Przeczytaj świadectwo działania Boga w życiu mojej kochanej żony oraz weź udział w radosnym konkursie.

Bo kto ma, temu będzie dodane, i w nadmiarze mieć będzie;

kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma.

Mt 13, 12

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

28 kwietnia 2023

Pokój Wam!

 

 

Po co, każdego dnia, tak obficie, na różne sposoby rozsiewam Ziarno Słowa Boga?

 

Czy to coś w ogóle daje?

 

Czy Bóg w ogóle działa?

 

 

W 118 dniu czytania Biblii znajdujemy odpowiedź na te pytania.

 

Przypowieść o siewcy mówi nam jasno.

 

Mamy siać Ziarno Słowa obficie, na wszystkie możliwe sposoby, bo nigdy nie wiemy na jaką glebę to Słowo padnie.

 

Mamy 25% szans, że Słowo Boga padnie na żyzną glebę serca i plon wyda, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.

 

Mamy często czytać Biblię, najlepiej codziennie, bo nigdy nie wiemy jaką glebą jest akurat w danym dniu nasze serce.

 

Dziś może serce jest drogą, jutro będzie skałą, pojutrze Słowo zostanie zagłuszone.

 

Lecz przyjdzie taki dzień, możesz mieć pewność na 100%, że przyjdzie taki dzień.

 

Kiedy Twoje serce okaże się żyzną glebą i wydasz obfity plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny lub nawet stokrotny.

 

 

To jest jakaś teoria albo jakaś nieżyciowa opowiastka.

 

Prawdziwego działania Boga w swoim życiu doświadczyła osobiście moja kochana żona.

 

To jeszcze nic.

 

Dla mnie największy cud jest taki, że Kasia chce się tym swoim mocnym, osobistym doświadczeniem działania Boga w jej życiu, z Tobą podzielić.

 

Teraz, kiedy w trwającym Tygodniu Biblijnym, wspólnie z Kasią w naszej społeczności na Facebooku czytamy codziennie Biblię na żywo.

 

Kiedy dzień po dniu rozsiewamy to Ziarno Słowa Boga.

 

Jedno z tych małych Ziarenek Słowa padło na żyzną glebę serca Kasi i wydało plon osobistego świadectwa.

 

Od poniedziałku, kilka kolejnych listów będzie napisanych przez moją kochaną żonę.

 

Przeczytasz w nich osobiste świadectwo Kasi.

 

Między innymi:

 

Jak w ostatnich dwóch latach Bóg z wielką mocą działał w życiu i jak je przemieniał.

 

Z jakimi trudnościami musiała się zmierzyć i jak te przeszkody pokonywała.

 

Jak konkretnie, z dokładnością co do dnia, Bóg odpowiedział na modlitwy i prośbę Kasi.

 

Kto lubi wciągające seriale z głębokim przesłaniem i to nie jednym, zostanie mocno poruszony.

 

 

Tak w sekrecie powiem Ci, że Kasia w niedzielę 30 kwietnia obchodzi swoje imieniny.

 

Jej imienną patronką jest święta Katarzyna ze Sjeny.

 

Jeśli choć trochę znasz tą świętą, a moja Kasia ma dużo z jej temperamentu.

 

To wiesz, że możesz się spodziewać mocnych przeżyć.

 

 

Zanim jednak przeczytasz świadectwo Katarzyny z Krakowa.

 

Dokończmy rozsiewanie Słowa Boga na Tydzień Biblijny.

 

 

Dobra Nowina na 6 dzień Tygodnia Biblijnego.

 

(40) Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go:

 

Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.

 

(41) Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego:

 

Chcę, bądź oczyszczony!

 

(42) Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.

 

(43) Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, (44) mówiąc mu:

 

Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich.

 

(45) Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych.

 

A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

 

 

Ewangelia Marka 1, 40-45

 

 

Psalm 6

 

Księga Rodzaju 6

 

Księga Izajasza 6

 

Księga Izajasza 7

 

 

 

Dobra Nowina o Siewcy na 118 z 365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

 

(1) Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem.

 

(2) Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu.

 

(3) I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami:

 

Oto siewca wyszedł siać.

 

(4) A gdy siał, jedne [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je.

 

(5) Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka.

 

(6) Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia.

 

(7) Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je.

 

(8) Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.

 

(9) Kto ma uszy, niechaj słucha!

 

(10) Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?

 

(11) On im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano.

 

(12) Bo kto ma, temu będzie dodane, i w nadmiarze mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma.

 

(13) Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją.

 

(14) Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza:

 

Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie.

 

(15) Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił.

 

(16) Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą.

 

(17) Bo zaprawdę, powiadam wam:

 

Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.

 

 

Ewangelia Mateusza 13, 1-17

 

 

Księga Liczb 33

 

Księga Przysłów 16

 

Księga Przysłów 17

 

 

 

Zostały nam ostatnie dwa spotkania na żywo w ramach Tygodnia Biblijnego.

 

Spotykamy się w grupie na Facebooku naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju

 

Dziś piątek 28 kwietnia spotykamy się o godzinie 20:00

 

Jutro w ostatni dzień, w sobotę 29 kwietnia spotykamy się o godzinie 10:00

 

W niedzielę świętujemy imieniny Kasi.

 

A w poniedziałek czytamy pierwszą część osobistego świadectwa Kasi.

 

 

 

Przeczytaj jeszcze o radosnym konkursie na majówkę.

 

Nie tylko przeczytaj, lecz weź koniecznie aktywny udział w naszym konkursie i całej radosnej majówkowej akcji.

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego