Przeczytaj koniecznie, szczególnie jeśli czujesz, że ogarnia Cię ciemność, a Twoje życie wydaje Ci się puste i bezsensu. 
Jezus przychodzi z Dobrym Słowem.

Na początku było Słowo.

J 1, 1

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

29 listopada 2023

Pokój Tobie!

 

 

Przeczytaj koniecznie, szczególnie jeśli czujesz, że ogarnia Cię ciemność, a Twoje życie wydaje Ci się puste i bezsensu.

 

Posłuchaj Dobrej Wiadomości, jaką Bóg ma dziś dla Ciebie.

 

Nadchodzący Adwent to czas przyjścia Jezusa z Dobrym Słowem osobiście do Ciebie.

 

 

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.

 

Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.

 

Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość.

 

Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności.

 

Rdz 1, 1-4

 

Tak się zaczyna pierwsza Księga Biblii.

 

Nad tym ciemnym pustkowiem, bezsensownym bezładem, Bóg wypowiedział Słowo, które wszystko zmieniło.

 

Bóg swoim Słowem stwarza świat, włącza światło, zapoczątkowuje dobry czas.

 

Podobnie zaczyna się Ewangelia Jana.

 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.

 

Ono było na początku u Boga.

 

Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, [z tego], co się stało.

 

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

 

J 1, 1-5

 

 

Od Słowa Boga, od tego, że Bóg powiedział zaczyna się świat, pełen światła i dobra.

 

Jeżeli Bóg swoim Słowem stworzył cały dobry świat.

 

Jeżeli na początku jest Słowo i wszystko przez to Słowo Boga się stało, zaistniało, zaczęło się.

 

A bez Słowa Boga nic, a już na pewno nic dobrego się nie wydarza.

 

To czy wierzysz, że Bóg swoim Słowem może zmienić Twoje życie?

 

Wierzysz, że Bóg może w Twoim życiu zapalić światło, uporządkować panujący bezład i bezsens?

 

Wierzysz, że Bóg swoim Słowem zapoczątkuje dobre zmiany w Twoim życiu?

 

Jeśli nie masz osobistego doświadczenia, że Bóg może odmienić i poukładać Twoje życie, wypełnić pustkę i nadać mu sens.

 

To możesz mieć wątpliwości czy to w ogóle jest możliwe.

 

I te wątpliwości, niedowierzanie, a nawet lęk, że nic już się w Twoim życiu nie zmieni, tym bardziej na dobre, jest normalne.

 

Sam tak wielokrotnie wątpiłem i myślałem sobie.

 

Może Ty również czasem tak sobie myślisz.

 

Pokaż mi Boże, że to możliwe, udowodnij, że możesz to zrobić, daj jakiś znak, a wtedy uwierzę.

 

I wiesz co?

 

Bóg już wielokrotnie odpowiedział mi osobiście i pokazał, że to jest możliwe.

 

Słyszałem wiele świadectw jak Bóg przechodzi od Słowa do działania i czyni wielkie cuda.

 

Nie tylko o tym słyszałem, jak Bóg swoim Słowem stwarza, układa, porządkuje, nadaje sens, podnosi, leczy, budzi z marazmu, zapełnia pustkę, wyciąga z ciemności, dodaje odwagi, śmiałości i daje nowe życie.

 

Dzięki tym świadectwom uwierzyłem, że Bóg może uczynić takie cuda również w moim życiu.

 

Uwierzyłem i sam osobiście wielokrotnie tego doświadczyłem w moim życiu.

 

Teraz w nadchodzącym adwencie chcę się tymi świadectwami z Toba podzielić.

 

Głęboko wierze, ufam i mam ogromną nadzieję, że to zapoczątkuje również dobre zmiany w Twoim życiu.

 

Tak też mówi dalsza część Ewangelii Jana.

 

Na początku było Słowo, później świadectwo, światłość i nowe życie ukochanego dziecka Boga.

 

Wystarczy tylko, że to Słowo przyjmiesz.

 

 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię.

 

Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego.

 

Nie był on światłością, lecz [został posłany], aby zaświadczyć o światłości.

 

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.

 

Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.

 

Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.

 

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,

 

tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

 

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.

 

I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

 

J 1, 6-14

 

 

Dołącz do naszych Adwentowych REkoLACJI.

 

Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa.

 

Jezus już dziś przychodzi do Ciebie jako wcielone Słowo Boga.

 

Usłysz i przyjmij dziś Słowo Boga.

 

Otwórz serce i przyjmij przychodzącego osobiście do Ciebie Jezusa.

 

Posłuchaj świadectw, jak Bóg z mocą działa cuda w życiu konkretnych ludzi.

 

Ludzi takich jak Ty, słabych, wątpiących, zamkniętych.

 

Uwierz, że Bóg Ojciec może również obdarzyć Ciebie łaską i odmienić Twoje życie.

 

Uwierz, że Jezus Światłość świata zaświeci światło w Twoim życiu.

 

 

Czym są i jak będą wyglądały nasze Adwentowe REkoLACJE.

 

Dlaczego REkoLACJE?

 

Nie organizujemy REKOLEKCJI, bo nie będziemy dawać żadnych LEKCJI.

 

Nie będziemy nauczać, pouczać, moralizować, teoretyzować czy jeszcze inaczej pusto gadać.

 

REkoLACJE to kurs na głębokie RELACJE.

 

Poprzez Słowo będziemy odbudowywać nasze osobiste, bliskie RELACJA z Bogiem.

 

Poprzez świadectwa i szczególnie nasze spotkanie online nawiązywać będziemy nowe, dobre RELACJE w całej naszej Społeczności.

 

To jedyne REkoLACJE tak pogłębiające RELACJE.

 

Adwentowe REkoLACJE zaczynamy w poniedziałek 4 grudnia.

 

Codziennie otrzymasz list wprost na swoją skrzynkę mailową.

 

W codziennych listach oraz w naszej internetowej STREFIE BOGActwa Rozwoju znajdziesz materiały REkoLACYJNE.

 

Na początku Słowo BOGA.

 

Pytania do osobistej refleksji, które pomogą Ci otworzyć serce na przyjęcie tego Słowa.

 

Nasze świadectwa jak to konkretne Słowo Boga wypełniło się w naszym życiu.

 

Strefa BOGA to również przyjazna przestrzeń, w której możesz podzielić się z innymi uczestnikami swoimi świadectwami działania Boga w Twoim życiu.

 

W naszej Strefie BOGA poczytasz i posłuchasz świadectw nie tylko naszych, lecz również wielu innych osób.

 

Centralnym punktem naszych Adwentowych REkoLACJI będzie spotkanie online na żywo.

 

Na to spotkanie zapraszam Cię we wtorek 12 grudnia o godzinie 20:00.

 

Spotkanie przepełnione będzie Słowem BOGA i świadectwami działania Boga.

 

Ten czas Adwentowych REkoLACJI to będzie czas budowania naszych osobistych RELACJI i pogłębiania bliskich RELACJI z Bogiem.

 

 

ZAPISZ SIĘ NA Adwentowe REkoLACJE

 

 

---

 

 

333 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

 

(20)  A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon [Bogu] w czasie święta, byli też niektórzy Grecy.

 

(21)  Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa.

 

(22)  Filip poszedł i powiedział Andrzejowi.

 

Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.

 

(23)  A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy.

 

(24)  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:

 

Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity.

 

(25)  Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.

 

(26)  Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

 

A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

 

(27)  Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny.

 

Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę.

 

(28)  Ojcze, wsław imię Twoje! Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię.

 

(29)  Stojący tłum [to] usłyszał i mówił: Zagrzmiało! Inni mówili: Anioł przemówił do Niego.

 

(30)  Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was.

 

(31)  Teraz odbywa się sąd nad tym światem.

 

Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz.

 

(32)  A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.

 

(33)  To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

 

(34)  Na to tłum Mu odpowiedział: Myśmy się dowiedzieli z Prawa, że Mesjasz ma trwać na wieki.

 

Jakżeż ty możesz mówić, że trzeba wywyższyć Syna Człowieczego? Któż to jest ten Syn Człowieczy?

 

(35)  Odpowiedział im więc Jezus: Jeszcze przez krótki czas jest wśród was światłość.

 

Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła.

 

A kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie.

 

(36)  Dopóki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości.

 

To powiedział Jezus i odszedłszy, ukrył się przed nimi.

 

Ewangelia Jana 12, 20-36

 

 

Księga Estery 1

 

Księga Tobiasza 7

 

Księga Tobiasza 8

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Arek

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego