Przeczytaj jaką Jezus daje nam obietnicę. 

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu."

Mk 16, 15

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

25 kwietnia 2023

Pokój Wam!

 

 

Kilka dni temu dzieliłem się z Tobą moim osobistym spotkaniem z Jezusem.

 

Moim świadectwem zmartwychwstania i narodzinami do nowego życia.

 

Dzisiejsza Ewangelia z dnia przypomniała mi jakie obietnice dał mi Jezus w tamtym czasie.

 

Te Słowa Jezusa, przyczyniły się w decydujący sposób, do tego, że zacząłem głosić Dobrą Nowinę i nadal to czynię.

 

To nie są obietnice tylko dla mnie.

 

Jezus te obietnice daje dziś Tobie.

  

 

Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich:

 

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.

 

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

 

Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą:

 

W imię moje złe duchy będą wyrzucać,

 

nowymi językami mówić będą;

 

węże brać będą do rąk

 

i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić.

 

Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie".

 

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.

 

Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie,

 

a Pan współdziałał z nimi

 

i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

 

 

Mk 16, 15-20

 

 

 

Od niedzieli trwa ogólnopolski Tydzień Biblijny.

 

Dziś przed nami trzecie spotykanie online, na którym wspólnie na żywo przeczytamy kilka fragmentów z Pisma Świętego.

 

Spotykamy się w grupie na Facebooku naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju o godzinie 20:00.

 

Te nasze spotkania to czyste głoszenie Słowa Boga.

 

Wierzę i ufam, że to proste i zwyczajne przeczytanie fragmentu Ewangelii oraz kilku rozdziałów Biblii wyda obfity plon dobrych owoców.

 

 

 

Jeśli nie możesz być z nami na żywo, to sam przeczytaj Słowo Boga na trzeci dzień Tygodnia Biblijnego oraz całego roku.

 

Dołącz do wspólnego czytania Słowa Boga w naszej internetowej STREFIE BOGActwa Rozwoju.

 

 

(14) Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą.

 

Mówił:

 

(15) Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.

 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

 

(16) Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.

 

(17) Jezus rzekł do nich:

 

Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi.

 

(18) I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

 

(19) Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci.

 

(20) Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

 

Ewangelia Marka 1, 14-20

 

 

Psalm 3

 

Księga Rodzaju 3

 

Księga Izajasza 3

 

 

 

Dla osób, które trwają z nami w codziennym czytaniu Biblii od 1 stycznia tego roku.

 

Dziś jest już 115 dniem z 365 dni ze Słowem Boga w codzienności.

 

 

(31) Dlatego powiadam wam:

 

Każdy grzech i bluźnierstwo będą ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone.

 

(32) Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym.

 

(33) Albo uznajcie, że drzewo jest dobre, a wtedy i jego owoc jest dobry, albo uznajcie, że drzewo jest złe, a wtedy i owoc jego jest zły; bo po owocu poznaje się drzewo.

 

(34) Plemię żmijowe! Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości serca usta mówią.

 

(35) Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy.

 

(36) A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu.

 

(37) Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony.

 

Ewangelia Mateusza 12, 31-37

 

 

Psalm 27

 

Księga Liczb 30

 

Księga Przysłów 13

 

 

 

Dni i czasy naszych spotkań na żywo ze Słowem Boga:

 

Dziś Wtorek 25 kwietnia – godzina 20:00

 

Środa 26 kwietnia – godzina 10:00

 

Czwartek 27 kwietnia – godzina 20:00

 

Piątek 28 kwietnia – godzina 20:00

 

Sobota 29 kwietnia – godzina 10:00

 

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 grudnia 2023
Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy. Mk 2, 5
05 grudnia 2023
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Mt 28, 20
04 grudnia 2023
"Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił.  Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę." Iz 61, 1
01 grudnia 2023
Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący. Ap 1, 8
30 listopada 2023
A wszystko to się stało, aby się spełniło słowo Pana przekazane przez proroka. Mt 1, 22
28 listopada 2023
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. J 13, 34
27 listopada 2023
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. J 1, 14

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego