Przeczytaj 3 ważne informacje na 3, 6 i 26 sierpnia. 
Dotyczą Ciebie osobiście i całej naszej Społeczności.

Gdy Duch Święty zstąpi na was,

otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami.

Dz 1, 8

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

02 sierpnia 2023

Pokój Tobie!

 

Nasze Wakacyjne REKOLACJE w codzienności wchodzą w rozdział wyjścia.

 

Po rozważaniach nad pogłębianiem osobistych RELACJI z Ojcem i Synem.

 

Wchodzimy jeszcze głębiej, aby otworzyć nasze serca na bliskie RELACJE z Duchem Świętym.

 

 

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia Apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba.

 

Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

 

A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:

 

Słyszeliście o niej ode Mnie - [mówił] -   Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym.

 

Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?

 

Odpowiedział im:

 

Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.

 

Dz 1, 1-8

 

 

 

Gdy zstępuje Duch Święty napełnia człowieka mocą do wyjścia z osobistych ograniczeń, z duchowego zamknięcia i pokonania wszelkich słabości.

 

Duch Święty uruchamia i uzdalnia człowieka do wyjścia i dawania świadectwa o Jezusie.

 

Od refleksji nad Słowem Boga z początku Dziejów Apostolskich zaczniemy jutro nasze kolejne spotkanie online.

 

Na jutrzejsze nasze spotkanie zaprosiłem bardzo wyjątkowego gościa – Agatę Skoczylas.

 

Świadectwa w tej formie jaką przygotowała Agata, jeszcze na naszych spotkaniach nie mieliśmy.

 

Trochę znam Agatę i wiem, że za tą wyjątkową formą, kryje się jeszcze bardziej wyjątkowa treść i głębokie przesłanie.

 

Ty również możesz przemyślenia Agaty trochę znać z wpisów na naszym blogu.

 

Agata, żona, mama 5 dzieci, między innymi tak o sobie i o swoich relacjach również tych RELACJACH z Bogiem mówi:

 

„Wielokrotnie muszę porządkować myśli, odpowiadać na pytanie kim jestem, co czuję, czego chcę, zajmować stanowisko wobec wydarzeń – dobrze jest robić to w samotności…

 

W pustej przestrzeni, w której jest tylko Bóg i ja. Twarzą w twarz z moimi trudnościami, nadziejami, z pytaniem o sens mojego życia. Dopiero po wyjściu z tego „namiotu spotkań” mogę wchodzić w relacje.

 

Jesteśmy stworzeni do życia z innymi, wzrastamy we wspólnocie, a nie w izolacji. Chcę się dzielić. Mówienie o swoich doświadczeniach, komunikowanie się pozwala na rozwój, pomaga przełamać samotność, ratuje w trudnościach.”

 

 

Duch Święty jest również tym, który otwiera na relacje, na wspólnotę, otwiera serce człowieka na drugiego człowieka.

 

Nasze wakacyjne, REKOLACYJNE spotkania są tego doskonałym przykładem.

 

Pamiętaj, że spotykamy się już jutro, w czwartek o godzinie 20:00.

 

Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapisz się już teraz.

 

https://bogactworozwoju.pl/wakacyjne-rekolacje-w-codziennosci---zapis

 

 

 

Nasze Wakacyjne REKOLACJE zakończymy mocnym akcentem, czyli osobistym, bliskim, twarzą w twarz spotkaniem w Krakowie.

 

Spędzimy ze sobą całą sobotę, 26 sierpnia, budując nasze osobiste relacje i pogłębiając bliskie relacje z Bogiem.

 

Jeśli planujesz wyjść ze swoich wygodnych czterech ścian i wyruszyć w drogę do Krakowa na nasze spotkanie.

 

To zapisz się na nasze spotkanie przez FORMULARZ ZAPISU na stronie.

 

Będę wdzięczny, jak zapiszesz się w ciągu najbliższych kilku dni, najlepiej zrób to od razu :-)

 

Przed nami jeszcze do ogarnięcia dużo spraw organizacyjnych.

 

Bardzo ułatwi nam organizację spotkania, jak poznamy dużo wcześniej, ile osób będzie na spotkaniu.

 

 

 

Na koniec informacja nie mniej ważna.

 

W niedzielę 6 sierpnia, wspólnie z moją kochaną żoną Kasią, wychodzimy na pieszą pielgrzymkę z Krakowa na Jasną Górę.

 

Wyruszamy z sercem pełnym Słowa, na wzór Matki Bożej Milczącej, o której Ci wczoraj pisałem i idziemy w drogę do Maryi Częstochowskiej.

 

Zabieramy w tą nasza pielgrzymią drogę całą naszą Społeczność BOGA, wszystkie prośby o modlitwę, które zapisaliście w skrzynce intencji w naszej Strefie BOGA.

 

Jeśli chcesz abyśmy również Twoją szczególną intencję serca wzięli i zanieśli je wraz z Maryją i przedstawili Dobremu Ojcu.

 

To napisz swoje intencje, prośby i dziękczynienia w naszej Skrzynce intencji.

 

 

We wczorajszym liście pisałem jak Matka Boża Milcząca odcisnęła swój znak na naszej Społeczności.

 

 

Maria, bardzo pięknie odczytała symbolikę tego znaku:

 

„Patrząc na znak logo to pierwsze widzę krzyż wokół krzyża ludzi, którzy są w relacji ze sobą, ale przede wszystkim ci ludzie są połączeni z krzyżem, krzyż jest dla mnie zawsze bardzo wymowny bo związany z Jezusem, czyli w relacji z Jezusem. Ci ludzie wyglądają jak odrośla, gałęzie wyrastające z krzyża przez które płyną soki odżywcze. Na końcu ci ludzie podobni są do rozchylonych kielichów kwiatów, które mają owoc. Pozdrawiam całą Społeczność. Bogactwa Rozwoju Chrześcijańskiego na czele z Tobą Arku i żona Kasią.”

 

 

Ewa, natomiast, krótko w jednym zdaniu zawarła najgłębszy symbol:

 

„Ludzie, czyli my skupieni wokół Krzyża Jezusa”

 

 

A Ty jaką symbolikę odczytujesz w znaku naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju?

 

---

 

(11)  Wkrótce potem udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a podążali z Nim Jego uczniowie i tłum wielki.

 

(12)  Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego - jedynego syna matki, a ta była wdową.

 

Towarzyszył jej spory tłum z miasta.

 

(13)  Na jej widok Pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz.

 

(14)  Potem przystąpił, dotknął się mar - a ci, którzy je nieśli, przystanęli - i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię, wstań!

 

(15)  A zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce.

 

(16)  Wszystkich zaś ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg nawiedził lud swój.

 

(17)  I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.

 

Ewangelia Łukasza 7, 11-17

 

 

Psalm 79

 

2 Księga Samuela 7

 

Księga Mądrości 4

 

 

214 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Arek

 

 

PS

Czy wiesz jak działając wspólnie, wspierając się wzajemnie, całą naszą Społecznością?

Jak, w ten pogrążony w duchowej ciemności świat, wnosimy naszym współdziałaniem wiele światła Chrystusa?

Jak w ten zły, niespokojny czas wspólnie, bardzo wiele wnosimy tego płynącego od Boga dobra i piękna?

Jak wspólnie rozsiewając w codzienności Słowo Boga, przyczyniamy się do wydawania dobrych owoców przez naszą Społeczność?

Jak naszym współdziałaniem oddajemy Chwałę Bogu?

Jak wspólnie działamy dla pożytku każdego z nas z grona 7 tysięcy osób naszej Społeczności oraz wszystkich, do których nas Bóg posyła?

 

Ja przez bardzo długi czas tego nie wiedziałem i nie rozumiałem.

Wolałem działać sam, bo od razu widziałem efekt mojego każdego podjętego działania.

Dopiero jak zrozumiałem, że choć wydaję dobre owoce, to jednak ten plon może być o wiele, wiele bardziej obfity.

Zrozumiałem, że tylko współdziałając z innymi osobami.

Uświadomiłem sobie, że tylko wspierając się wspólnie w gronie osób, które wyznają te same wartości.

Tylko wspólnie możemy wnieść ten najbardziej wartościowy skarb ukryty w żyznej ziemi naszych serc.

To ukryty skarb, który ujawnić się może tylko we wzajemnych relacjach.

Tym głęboko ukrytym skarbem, za który warto oddać wszystko co ziemskie... jest Miłość.

Miłość Boga, miłość bliźniego i miłość siebie samego.

 

Do odnalezienia tego skarbu RELACJI wypełnionych Miłością, dążymy w naszych Wakacyjnych REKOLACJACH.

 

Zachęcam Cię do włączenia się w to nasze wspólne dzieło.

Jeśli tylko masz taką możliwość i chcesz, to możesz wesprzeć naszą fundację dobrowolną darowizną.

Abyśmy mogli wspólnie w naszej Społeczności jeszcze z większą mocą działać i zanosić ten dar RELACJI Miłości w świat.

 

Rozpoczęliśmy nowy miesiąc i nową zbiórkę na ten cel.

 

Na ten szczególny czas przygotowaliśmy również nowe prezenty dla darczyńców wspierających nasze wspólne działania.

 

 

Wesprzyj proszę wybraną darowizną nasze działania i odpierz w prezencie

30 SMSów ze Słowem BOGA o MARYI

 

Matka Boża Milcząca uczy nas zachowywać i strzec wszystkie te Słowa głęboko w sercu, aby je rozważać i wcielać w codzienne życie.

 

Niech Ci się stanie według Słowa Tego.

 

 

---

 

Tylko do najbliższego piątku możesz wesprzeć naszą zbiórkę poprzez zakup książek, które wystawiłem na Allegro Charytatywni.

 

Cała kwota ze sprzedaży książek trafia na konto fundacji i wspiera cel - prowadzenie naszych Wakacyjnych REKOLACJI w codzienności

 

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego