Poznaj dzieje pewnej obietnicy Boga i cudownego znaku.

Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan, Bóg nasz, powoła.

Dz 2,39

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

23 stycznia 2024

Pokój i Radość!

 

 

Jest rok 2018, 14 lutego.

 

Całe mnóstwo par świętuje Walentynki, dzień zakochanych.

 

Tego dnia, dokładnie tak samo jak i w tym roku, wypada również Środa Popielcowa i początek Wielkiego Postu.

 

Miliony wiernych udaje się do Kościoła na Mszę Świętą, aby posypać głowę popiołem i rozpocząć 40 dniowy czas głębokiego duchowego przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy.

 

Tego samego dnia ponad 5000 osób rozpoczyna nasz Wielkopostny Kurs Odkrywania Woli Bożej w codzienności.

 

Każdego dnia, przez cały Wielki Post zgłębiamy kolejne wersety Pisma Świętego i zanurzamy się w tajemnicę Woli Boga.

 

Przeżywamy wspólnie wyjątkowy czas Bożego działania.

 

Słowo Boga dotyka, otwiera i przemienia serca wielu osób.

 

Znaczna większość z tych osób, które te 6 lat temu przyłączyły się do Wielkopostnego Kursu, jest z nami do dziś i o tym zaświadcza.

 

Już sam fakt, że ponad 5 tysięcy osób przyłączyło się do naszego kursu jest potwierdzeniem, że Bóg działa w naszej Społeczności z wielką mocą.

 

Kiedy pełnimy Wolę Bożą, to Bóg to potwierdza konkretnymi znakami i cudami.

 

Doświadczyłem tego osobiście kilka dni wcześniej.

 

W piątek poprzedzający tą pamiętną Środę Popielcową dokładnie o godzinie 15, pomodliłem się Koronką do Bożego Miłosierdzia.

 

Chwilę później sprawdziłem i na liście zapisanych na nasz Wielkopostny Kurs zobaczyłem okrągłą liczbę 3000 osób, które przyłączyły się do kursu.

 

W tym momencie poczułem ogromne wzruszenie i radość, ponieważ przypomniała mi się wielka obietnica Boga.

 

Kilka lat wcześniej, kiedy zaczynałem codziennie czytać Pismo Święte i coraz bardziej mnie to Słowo Boga fascynowało i pochłaniało.

 

Kiedy dopiero zaczynałem dzielić się moimi refleksjami do Słowa poprzez pierwsze duchowe kursy, w których uczestniczyło po kilkanaście osób.

 

Postanowiłem w sercu, że z wielką uwagą przeczytam Dzieje Apostolskie opisujące początki tworzącej się Społeczności Kościoła.

 

Już na samym początku Dziejów w drugim rozdziale mamy niezwykłe wydarzenie, które rozgrywa się w Dzień Pięćdziesiątnicy.

 

Wśród znaków i cudów, gwałtownego wiatru i języków ognia, wszyscy uczniowie Jezusa zostają napełnieni Duchem Świętym.

 

Piotr z wielką odwagą i śmiałością wychodzi z ukrycia.

 

To również jest moje osobiste doświadczenie.

 

Kiedy Jezus przyszedł i zawołał mnie tym imieniem:

 

Ty jesteś Piotr

 

Ja również tamtego dnia poczułem, jak napełnia mnie Duch Święty i wzywa do wyjścia ze swojego zamknięcia.

 

Piotr z wielką mocą, donośnym głosem przemawia do zebranego w tym dniu świątecznym tłumu tysięcy osób.

 

Co dzieje się po tej pierwszej wielkiej mowie Piotra? (Dz 2,37-41)

 

Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca:

 

Cóż mamy czynić, bracia? - zapytali Piotra i pozostałych Apostołów.

 

Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego.

 

Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan, Bóg nasz, powoła.

 

W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał:

 

Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!  

 

Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni.

 

 

Oprócz tej wielkiej Obietnicy, którą przez usta Piotra Bóg składa wszystkim słuchającym, że każdy otrzyma Ducha Świętego.

 

Ja usłyszałem w kolejnym wersecie jeszcze jedną obietnicę.

 

Co więcej?

 

Przyjąłem to Słowo do serca jako obietnicę.

 

Jednocześnie uznałem, jako obietnicę bardzo konkretnego i cudownego znaku, którym Bóg dał mi potwierdzenie, że idę dobrą Drogą i pełnię Jego Wolę.

 

W 41 wersecie drugiej Księgi Dziejów Apostolskich przeczytałem.

 

I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.

 

 

Cztery lata później, owego piątkowego dnia, tuż przed początkiem Wielkiego Postu, dokładnie o godzinie 15, do mojego Wielkopostnego Kursu przyłączyła się trzy tysięczna osoba.

 

Przypadek?

 

A może, namacalne potwierdzenie, bardzo konkretny cudowny znak od Boga?

 

Przez następne kilka dni, na Wielkopostny Kurs zapisuje się kolejne ponad dwa tysiące osób.

 

To dla mnie kolejne potwierdzenie, że to się dzieje za sprawą i Wolą Boga.

 

Bóg jak daje, to zawsze daje w obfitości i znacznie przekracza nawet swoje obietnice.

 

Tak, że w Środę Popielcową, wspólnie razem, w gronie nie tylko 3 tysięcy, lecz ponad 5 tysięcy osób, rozpoczynamy Wielki Post i nasze głębokie duchowe przygotowanie do najważniejszych w roku Świąt Wielkiej Nocy.

 

 

W tym roku Środa Popielcowa i początek Wielkiego Postu również przypadają 14 lutego.

 

Ponownie całe mnóstwo par świętować będzie Walentynki, dzień zakochanych.

 

Kolejne miliony wiernych uda się do Kościoła na Mszę Świętą, aby posypać głowę popiołem i rozpocząć 40 dniowy czas głębokiego duchowego przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy.

 

Czy tego samego dnia kolejne ponad 5000 osób rozpocznie nasz nowy Wielkopostny Kurs Odkrywania Woli Bożej w codzienności?

 

Ja tego nie wiem.

 

Bóg to wie.

 

I Bóg daje mi kolejną obietnicę i obiecał kolejny cudowny znak.

 

A raczej, tak naprawdę.

 

To Bóg tą obietnicę i ten cudowny znak daje nie tylko mi, lecz daje również Tobie, daje każdemu z nas, daje całej naszej Społeczności.

 

 

---

 

 

Zapraszam Cię do źródła życia, którym jest Słowo Boga.

 

Przez najbliższe 365 dni możesz, jeśli chcesz czerpać ze źródła, które daje Ci Jezus, karmić się Jego Słowem, które w cichości przemienia Twoje serce, myśli a nade wszystko życie.

 

Wystarczy, że klikniesz w ten link, a od razu przeniesiesz się do naszej STREFY BOGA ze Słowem BOGA.

 

Tu poznasz szczegóły.

Jezus i Ja zapraszamy Cię do przemiany Twojego życia, JESLI TYLKO CHCESZ…

 

Przeczytaj, jak dodatkowo przez 365 dni możesz, JEŚLI TYLKO CHCESZ otrzymywać 3 razy dziennie, rano, w południe i wieczorem SMSem wybrane wersety z Pisma Świętego ze Słowo BOGA dodające Ci odwagi, śmiałości i zaufania.

 

 

  

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego