Powrót do domu 

"Wystarczy ci mojej łaski. 

Moc bowiem w słabości się doskonali.”

2Kor 12, 9

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

03 maja 2023

Pracowałam jako kierownik rejonu w sieci odzieżowo-przemysłowej.

Ta praca nigdy się nie kończyła, dopóki nie powiedziałam dość, jutro też jest dzień.

Może to znasz.

 

W ostatni wieczór naszego urlopu oznajmiłam sobie i mężowi, że wyznaczam godzinę do której będzie trwać mój czas w  pracy, tj 17:00-17:30.

 

Wow, zadałam sobie mega wyzwanie.

 

Mijał tak dzień za dniem, aż nastał piątek i myślę sobie Boże dałam radę, choć było trudno, bo zawsze zostawało coś niedokończone.

 

Kolejny tydzień pracy przede mną, odpalam maila a tam wiadomość od mojego szefa:

„Zapraszam na spotkanie do siedziby firmy”

 

Wpadam do męża i mówię:

W środę jedziemy po wypowiedzenie dla mnie. Przez głowę przelatuje milion myśli, nikt w firmie nic nie wie. Panika, szok a ja mam w swoim sercu pokój i zaufanie.

Pamiętasz, przecież o to się modliłam, aby Bóg dał mi znak co mam robić dalej w moim życiu zawodowym.

To jest właśnie odpowiedź na moje wołanie. Niesamowite.

 

 

(44) Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli.

 

Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie.

 

Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.

 

(45) Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł.

 

(46) Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.

 

(47) Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.

 

(48) Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili.

 

(49) Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych

 

(50) i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

 

(51) Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak.

 

(52) A On rzekł do nich:

 

Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.

  

Ewangelia Mateusza 13, 44-52

 

 

List do Efezjan 1

Księga Powtórzonego Prawa 4

Księga Przysłów 22

 

 

123 z 365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

 

 

 

„Wystarczy ci mojej łaski.

Moc bowiem w słabości się doskonali.”

2Kor 12, 9

 

Kaśka

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

02 czerwca 2023
Jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Mt 23, 9b
01 czerwca 2023
Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu.
31 maja 2023
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Łk 1, 28
30 maja 2023
„Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Mt 22, 4
25 maja 2023
Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Dz 1, 8
24 maja 2023
Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów.  On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Mt 3, 11
23 maja 2023
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie
22 maja 2023
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.  J 14, 6

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego