Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2022 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

17 maja 2022
Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. J 17, 23
16 maja 2022
A ty działasz czy tylko wiesz, że musisz coś w swoim życiu zrobić, ale…
12 maja 2022
Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Łk 14, 16
11 maja 2022
A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Łk 1, 43
10 maja 2022
Dobry pasterz daje życie swoje za owce. J 10, 11
09 maja 2022
Czy dasz sobie pozwolenie, aby przyjąć moc Ducha Świętego, kiedy nastanie jutro, czyli nowe dziś?
06 maja 2022
Wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. Mk 11, 24

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

W ostatnim dniu stycznia posłuchaj jaką Bóg daje nam obietnicę.

 

To obietnica błogosławieństwa za wierność Bogu i Jego Słowu.

 

Bóg jest jedynym stwórcą i dawcą szczęścia.

 

Bóg powołał Cię do życia i pragnie Cię obdarować wszelkimi dobrami, urodzajem, pomyślnością.

 

Bóg obdarowuje Cię nie tylko takimi darami, które z czasem się skończą.

 

Hojność Boga objawia się również w tym, że daje Ci szansę osobistego rozwoju i ciągłego duchowego wzrostu.

 

Czy Ty tą szansę wykorzystasz, czy przyjmiesz te dary, czy przyjmiesz błogosławieństwo, zależy od Ciebie.

 

Przyjęcie, zachowanie i wypełnienie, a wcześniej jeszcze usłyszenie Słowa Boga.

 

Przyjęcie błogosławieństwa i uwierzenie w obietnicę Boga jest gwarancją Twojego powodzenia i szczęścia.

 

 

 

Posłuchaj obietnicy błogosławieństwa za wierność Słowu Boga.

 

 

 

Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, wiernie wypełniając wszystkie Jego polecenia, które ja ci dziś daję,

 

wywyższy cię Pan, Bóg twój, ponad wszystkie narody ziemi.

 

Spłyną na ciebie i pozostaną wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego.

 

Będziesz błogosławiony w mieście, błogosławiony na polu.

 

Błogosławiony będzie owoc twego łona, plon twej roli, przychówek twych zwierząt, przyrost twego większego bydła i pomiot bydła drobnego.

 

Błogosławione będą twój kosz i dzieża.

 

Błogosławione będzie twoje wejście i wyjście.

 

Pan sprawi, że twoi wrogowie, którzy powstaną przeciw tobie, zostaną pobici przez ciebie.

 

Jedną szli drogą przeciw tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed tobą.

 

Pan rozkaże, by z tobą było błogosławieństwo w spichrzach, we wszystkim, do czego rękę przyłożysz.

 

On będzie ci błogosławił w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój.

 

Pan ustanowi cię swoim świętym ludem, jak ci poprzysiągł, jeśli będziesz zachowywał polecenia Pana, Boga swego, i chodził Jego drogami.

 

Wtedy zobaczą wszystkie narody ziemi, że zostaliście nazwani imieniem Pana, i będą się ciebie lękały.

 

Napełni cię Pan w obfitości dobrami z owocu twego łona, przychówkiem twego bydła, plonami pola, w kraju, o którym poprzysiągł przodkom twoim, że da go tobie.

 

Pan otworzy dla ciebie swoje bogate skarby nieba, dając w swoim czasie deszcz, który spadnie na twoją ziemię, i błogosławiąc każdej pracy twoich rąk.

 

Ty będziesz pożyczał wielu narodom, a sam u nikogo nie zaciągniesz pożyczki.

 

Pan umieści cię zawsze na czele, a nie na końcu; zawsze będziesz górą, a nigdy ostatni,

 

bylebyś tylko słuchał poleceń Pana, Boga swego, które ja ci dziś nakazuję pilnie wypełniać.

 

Nie odstępuj od słów, które ja ci dzisiaj obwieszczam, ani na prawo, ani na lewo, po to, by iść za cudzymi bogami i służyć im.

 

 

 

Pwt 28,1-14

 

 

 

Dzielę się z Tobą również pięknym listem jaki dostałem od Małgorzaty.

 

To świadectwo tego, że Słowo Boga, które tak obficie do Ciebie codziennie ślę, posiada potężna moc.

 

Słowo Boga jest prawdą w zakłamanym świecie.

 

Słowo Boga jest drogowskazem na krętych ścieżkach życia.

 

Słowo Boga jest światłem w duchowych ciemnościach.

 

Słowo Boga jest błogosławieństwem w codzienności.

 

 

 

„Szczęść Boże Arku!

 

Niestety nie mogłam uczestniczyć we wczorajszym spotkaniu. Czy jest możliwość odsłuchania go i gdzie znajdę?

 

Dziękuję Ci za Twoja posługę, za te wszystkie listy, które mnie bardzo umacniają i dają nadzieję. Są drogowskazem i światłem w życia mroku. Bo akurat jestem otoczona tym mrokiem jak dziecko we mgle. Miotam się, zadręczam, po ludzku chcę zrozumieć dlaczego, ale bez skutku. Tysiące pytań, Krzyków rozpaczy z pytaniem Dlaczego i...... głucha cisza... I zawsze w tej ciszy przychodzi Jego słowo dzięki Tobie.

 

Dziękuję to za mało by wyrazić moją wdzięczność za to co czynisz, za to co On czyni przez Ciebie.

 

Jesteś Arku błogosławieństwem dla ludzi takich jak ja.

 

Z serca dziękuję i błogosławię Tobie i wszystkiemu co czynisz.

 

Małgorzata”

 

 

 

W odpowiedzi na pytanie Małgorzaty.

 

Spotkanie tym razem nagrałem.

 

Zastanawiam się tylko, czy oprócz Małgorzaty jest więcej osób chętnych abym je udostępnił?

 

Jeśli chcesz to daj mi znać, żebym wiedział ile osób jest chętnych do obejrzenia, odsłuchania.

 

Przygotuję odpowiednią formę nagrania.

 

 
 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

01 lutego 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, wiernie wypełniając wszystkie Jego polecenia, które ja ci dziś daję, wywyższy cię Pan, Bóg twój, ponad wszystkie narody ziemi.  Pwt 28, 1

Posłuchaj tej obietnicy błogosławieństwa za wierność Słowu Boga.

12 358 62 87

kontakt@bogactworozwoju.pl