Pójdź za Jezusem, a otrzymasz światło życia.

Dasz światło życia idącym za Tobą.

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

12 grudnia 2022

Słowa Ewangelii Według świętego Mateusza

 

Jezus powiedział do tłumów:

 

„Z kim mam porównać to pokolenie?

 

Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom:

 

«Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili».

 

Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: «Zły duch go opętał».

 

Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: «Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników».

 

A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny”.

 

Mt 11,16-19

 

 

Trudna jest do zrozumienia ta dzisiejsza Ewangelia.

 

Przeglądałem dziś trzecią lekcję naszego Adwentowego kursu „Pójdź za Mną!”.

 

Między innymi poruszam w niej podobny temat.

 

Niezrozumienia ze strony otoczenia.

 

Oczekiwań jakie ludzie mają nawzajem wobec siebie.

 

To niezrozumienie, a często i odrzucenie kierowane jest szczególnie w stronę tych, co na poważnie, całym swoim życiem odpowiadają na wezwanie Jezusa: „Pójdź za Mną!”.

 

Kiedy ludzie z tego świata grają, tańczą, bawią się, dziwią się, że Ci, którzy poszli za Jezusem rozważają Jego drogę krzyżową, cierpienie i śmierć.

 

Kiedy ludzie z tego świata biadają, zawodzą, lamentują, dziwią się, że Ci, którzy poszli za Jezusem radują się ze Zmartwychwstania Jezusa i pełni są pokoju w oczekiwaniu na Jego przyjście.

 

 

Dziś w refrenie Psalmu śpiewany:

 

Dasz światło życia idącym za Tobą.

 

 

Pójdź za Jezusem, a otrzymasz światło życia.

 

 

Dołącz do naszego Adwentowego kursu „Pójdź za Mną!” i pójdź za Jezusem.

 

 

 

 

Marana tha - Panie przyjdź

 

Bardzo dobrego i bardzo pięknego Adwentowego czasu

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego