Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

08 lutego 2023
„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.”
07 lutego 2023
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Mk 9, 7
02 lutego 2023
Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Mk 8, 8
01 lutego 2023
Effatha, to znaczy: Otwórz się! Mk 7, 34
31 stycznia 2023
Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Mk 7, 29
30 stycznia 2023
A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Mk 6, 56
27 stycznia 2023
Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Rz 10, 17

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Słowa Ewangelii Według świętego Mateusza

 

Jezus powiedział do tłumów:

 

„Z kim mam porównać to pokolenie?

 

Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom:

 

«Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili».

 

Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: «Zły duch go opętał».

 

Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: «Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników».

 

A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny”.

 

Mt 11,16-19

 

 

Trudna jest do zrozumienia ta dzisiejsza Ewangelia.

 

Przeglądałem dziś trzecią lekcję naszego Adwentowego kursu „Pójdź za Mną!”.

 

Między innymi poruszam w niej podobny temat.

 

Niezrozumienia ze strony otoczenia.

 

Oczekiwań jakie ludzie mają nawzajem wobec siebie.

 

To niezrozumienie, a często i odrzucenie kierowane jest szczególnie w stronę tych, co na poważnie, całym swoim życiem odpowiadają na wezwanie Jezusa: „Pójdź za Mną!”.

 

Kiedy ludzie z tego świata grają, tańczą, bawią się, dziwią się, że Ci, którzy poszli za Jezusem rozważają Jego drogę krzyżową, cierpienie i śmierć.

 

Kiedy ludzie z tego świata biadają, zawodzą, lamentują, dziwią się, że Ci, którzy poszli za Jezusem radują się ze Zmartwychwstania Jezusa i pełni są pokoju w oczekiwaniu na Jego przyjście.

 

 

Dziś w refrenie Psalmu śpiewany:

 

Dasz światło życia idącym za Tobą.

 

 

Pójdź za Jezusem, a otrzymasz światło życia.

 

 

Dołącz do naszego Adwentowego kursu „Pójdź za Mną!” i pójdź za Jezusem.

 

 

 

 

Marana tha - Panie przyjdź

 

Bardzo dobrego i bardzo pięknego Adwentowego czasu

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

12 grudnia 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Dasz światło życia idącym za Tobą.

Pójdź za Jezusem, a otrzymasz światło życia.