Podsumowanie 2021 roku

Wreszcie zasiani na ziemię żyzną są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny.

Mk 4, 20

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

04 stycznia 2022

Jak myślisz, ile listów ze Słowem Boga wysłałem w 2021 roku?

Setki, tysiące, setki tysięcy?

Zapewne więcej niż pomyślałeś.

Ile ze Słowem Boga wysłałem SMSów?

Bardzo dużo.

Sam byłem zaskoczony, kiedy zrobiłem podsumowanie, że aż tak dużo.

Pierwsze Słowo jakie przyszło mi namyśl na podsumowanie, to przypowieść o siewcy.

W Ewangelii Marka, Jezus tą przypowieść tłumaczy tak (Mk 4, 14-20)

 

Siewca sieje słowo.

A oto są ci, [którzy są] na drodze: u nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo w nich zasiane.

Podobnie zasiewem na gruncie skalistym są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali.

Potem gdy nastanie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują.

Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to ci, którzy wprawdzie słuchają słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że pozostaje bezowocne.

Wreszcie zasiani na ziemię żyzną są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny.

 

To opis naszej społeczności BOGActwa Rozwoju.

Chciałbym, i to bardzo bym chciał, aby wszyscy z naszej 7 tysięcznej społeczności byli tą żyzną glebą, która wydaje obfite owce.

Spójrzmy jednak realnie.

W której z tych grup Ty siebie odnajdujesz?

Jesteś tym przy drodze, tym na skale, tym między cierniami czy jesteś tą żyzną ziemią?

 

Nie wszyscy dziś jeszcze są, lecz każdy ma możliwość, stać się przynoszącą obfite owoce żyzną glebą.

Każdy z nas ma możliwość wydać w swoim życiu owoc trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny.

Wierzę głęboko i szczerze ufam, że Ty szczególnie, masz predyspozycje do tego, abyś wydał owoc, ten najobfitszy, stokrotny.

Żeby tak się zadziało potrzebne są dwie rzeczy.

O jedną, zadbam ja, czyli połowę roboty wykonam ja.

Po Twojej stronie zostaje więc do zrobienia tylko, ta druga połowa.

 

Biorąc jednak pod uwagę słowa z 1 Listu do Koryntian (1Kor 3, 7-9)

Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa,

tylko Ten, który daje wzrost - Bóg.

Ten, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno;

każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę.

My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga,

wy zaś - uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą.

 

To Bóg daje wzrost.

Na początek więc, nawet nie musisz nic robić.

Po Twojej stronie zostaje tylko poddać się uprawie Bogu.

W jaki sposób?

Przyjmij do swojego serca Słowo od siewcy.

Daj się podlać żywą wodą Duchowi Świętemu.

Bóg sam da Ci wzrost.

 

Jezus po wyjaśnieniu przypowieści o siewcy, dalej mówi, tak (Mk 4, 26-28)

Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię.

Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak.

Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie.

 

Po co Ci o tym piszę, skoro miałem napisać podsumowanie 2021 roku?

To Słowo jest najlepszym podsumowaniem tego, co się działo w zeszłym roku w naszej społeczności i naszej fundacji.

Moim celem było jak najobfitsze sianie Słowa Boga.

Pomóc Ci w otwarciu się na Ducha Świętego i Jego ożywczą moc.

Abyś z radością przyjął Słowo, zachował je i rozważał w swoim sercu.

Tak aby, Bóg dał Ci wzrost, abyś wydał obfity owoc, najlepiej, jeśli taka Wola Boga ten stokrotny.

 

Co konkretnie w tym celu zrobiła w zeszłym roku nasza fundacja?

Jak to się faktycznie zadziało w naszej społeczności?

W kolejnych kilku zdaniach przytoczę Ci kilka konkretnych liczb, bo one są najbardziej miarodajne co i jak zrobiłem aby wzrost był obfity.

 

Ile pomyślałeś, że wysłałem listów w 2021 roku?

Jeśli powiedziałeś, że ponad półtora miliona listów, to miałeś rację.

Konkretnie w całym 2021 roku wysłałem 1 574 602 listy.

234 dni ze wszystkich dni zeszłego roku, siadałem przed białą kartką papieru.

Poddawałem się prowadzeniu Ducha Świętego, aby napisać i wysłać do Ciebie kolejny list ze Słowem Boga.

Tematy, które wspólnie zgłębialiśmy w 2021 roku:

Odkrywaliśmy po raz kolejny Wolę Boga w codzienności.

Otwieraliśmy się na moc Ducha Świętego w codzienności.

Szukaliśmy życiowego powołania.

Znaleźliśmy Oblubieńca i Oblubienicę.

Obdarowywaliśmy się 7 Darami Miłości.

Umacnialiśmy w Wolności.

Prowadzili nas Aniołowie i Maryja.

Aby na koniec roku radość przepełniała nasze serca.

 

Siałem również Słowo Boga SMSami.

Wysłałem w 2021 roku dokładnie 31 948 SMSów.

 

Być może pamiętasz wyzwanie jakie sobie postawiłem na 2021 rok.

Mówi się, że Bóg w Biblii mówi 365 razy Nie lękaj się, Odwagi…

Postanowiłem to sprawdzić.

Co się okazało?

To mit, który ktoś wymyślił i do dziś jest powielany.

Co jednak nie oznacza, że Bóg nie chce abyś każdego dnia się nie lękał.

Bóg chce abyś miał każdego dnia odwagę.

Dlatego pomimo, że nie ma takich 365 wersetów, w których Bóg wprost mówi Nie lękaj się.

Codziennie, przez cały rok, kilkadziesiąt osób otrzymywało SMSy Odwagi.

Część z nich była o zaufaniu Bogu, bo odwaga budzi się w sercu człowieka, kiedy zaufa Bogu.

Bądźcie dzielni i nabierzcie odwagi wszyscy ufający PANU!

Ps 31, 25

 

Oprócz 365 dni Odwagi, każdego miesiąca wysyłałem do Was tysiące SMSów ze Słowem Boga o:

Woli Boga

Królestwie Boga

Powołaniu

Mocy Boga

Miłości

Oblubieńcu

Aniołach

Maryi

Wolności

Radości

Jednym Słowem z Dobrą Nowiną aby każdego dnia Słowo Boga zasiewało się w sercach i wydało dobry owoc w swoim czasie.

 

Co jeszcze ważnego wydarzyło się w 2021 roku w naszej społeczności?

 

Módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie.

Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego.

Jk 5, 16

W trakcie trwania Wielkopostnego Kursu Odkrywania Woli Boga w codzienności oraz Kursu Otwierania się na Moc Ducha Świętego w codzienności.

Utworzyliśmy 34 Ośmioosobowe Duchowe Arki Boga.

Kilkaset osób codziennie duchowo wspierało się wzajemnie modlitwą.

 

W 2021 roku rozpoczęliśmy również nową aktywność.

Na naszym Blogu zamieściliśmy 18 wpisów z poruszającymi serce i duszę refleksjami Agaty.

7 razy spotkaliśmy się online na żywo przez internet.

 

Uruchomiliśmy Strefę Niebieską czyli naszą Internetową Platformę z Kursami.

Te działania w zeszłym roku jeszcze ruszały powolutku i działały dość nieśmiało.

Jednak nie powiedzieliśmy w tym temacie jeszcze ostatniego słowa.

 

Próbowałem jeszcze przypomnieć sobie ile było naszych osobistych kontaktów, rozmów, indywidualnych listów i odpowiedzi.

Nie sposób jednak tego zliczyć, a i nie ma nawet to żadnego sensu.

Bo ważniejsze od ilości i suchych liczb są, nie dające się w żaden sposób zmierzyć ani zważyć nasze osobiste relacje.

To te nasze wzajemne osobiste relacje oraz nasze osobiste relacje z Bogiem budują naszą piękną społeczność.

 

Na koniec podsumowania muszę, a raczej chcę, bardzo podziękować, szczególnie 303 osobom.

Zebrał się nam taki Dywizjon 303 Darczyńców.

Te 303 wspaniałe osoby wsparły darowiznami naszą fundację.

Bez Was, żadne z powyższych dzieł, działań, aktywności, ani listów ze Słowem Boga, ani SMSów z Dobrą Nowiną, ani spotkań online, ani żadnych kursów by po prostu nie było.

Znaczna większość naszych darczyńców to regularni darczyńcy, którzy co miesiąc lub co 2-3 miesiące wspierają rożnymi kwotami naszą fundację.

W sumie w 2021 roku wspaniały Dywizjon 303 Darczyńców wsparł nas darowiznami na kwotę dokładnie 47 473,73 zł.

Nie będę w tym podsumowaniu narzekał, że ta kwota mniej więcej tylko w połowie pokrycia wszystkie roczne koszty działania fundacji.

Optymistycznie patrząc, gdyby nie to, że ta szklanka jest do połowy pełna, nie czytałbyś dziś tego podsumowania.

Mówi się przecież, że polski pilot z Dywizjonu 303 to i na drzwiach od stodoły poleci i zwycięży.

Co to dopiero kiedy ma samolot tylko, że z połową baku :-)

 

A Ty jak zapamiętałeś nasz wspólny lot przez 2021 rok?

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego