Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

08 lutego 2023
„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.”
07 lutego 2023
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Mk 9, 7
02 lutego 2023
Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Mk 8, 8
01 lutego 2023
Effatha, to znaczy: Otwórz się! Mk 7, 34
31 stycznia 2023
Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Mk 7, 29
30 stycznia 2023
A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Mk 6, 56
27 stycznia 2023
Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Rz 10, 17

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Po każdej nocy przychodzi dzień.

 

Po każdej burzy spokój.

 

A po śmierci…?

 

Żeby odpowiedzieć na pytanie:

 

Co jest po śmierci?

 

Trzeba najpierw zdefiniować czym jest śmierć.

 

A precyzyjnie mówiąc, czym są śmierci.

 

Bo śmierć nie jest tylko jedna, o której zapewne w pierwszej chwili pomyślałeś.

 

Śmierć ciała, nie jest jedyną śmiercią.

 

 

 

Czy wiesz, że już doświadczyłeś śmierci?

 

Nie chodzi o śmierć kogoś innego, ale o Twoją śmierć?

 

Tak, Paweł w Liście do Rzymian pisze o tym doświadczeniu śmierci (Rz 6, 3-11):

 

 

 

Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?

 

Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.

 

Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy [z Nim złączeni w jedno] przez podobne zmartwychwstanie.

 

To wiedzcie, że dla zniszczenia ciała grzesznego dawny nasz człowiek został z Nim współukrzyżowany po to, byśmy już dłużej nie byli w niewoli grzechu.

 

Kto bowiem umarł, został wyzwolony z grzechu.

 

Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy,

 

wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy.

 

Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga.

 

Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.

 

 

 

Przez chrzest zostałeś zanurzony w śmierć Jezusa aby razem z Nim tak samo zmartwychwstać.

 

Chrzest jest tym nowym narodzeniem z wody i z Ducha, o którym wczoraj wspominałem cytując rozmowę Jezusa z Nikodemem.

 

Przez chrzest rodzisz się na nowo jako Dziecko Boga.

 

Jesteś umiłowanym dzieckiem Ojca Niebieskiego.

 

Tak bardzo Cię ukochał, że nie wyobrażał sobie świata bez Ciebie, dlatego dał Ci życie.

 

Bóg Tatuś z miłości powołał Cię do życia i to życia w pełni.

 

Czy realizujesz na co dzień to Boże powołanie do życia w pełni jako Dziecko Boga?

 

Czy żyjesz codziennie z tą świadomością, że jesteś umiłowanym Dzieckiem Tatusia Niebieskiego?

 

 

 

Coś mi mówi, że bywa z tym u Ciebie różnie.

 

Czy mam rację?

 

Czy czujesz się jeszcze jak zanurzony w tej nocy ciemnej, gdzie jeszcze nie widzisz najmniejszego promyka świtu zapowiadającego dzień?

 

Jakby Cię już dawno dopadła burza i tkwisz w jej samym środku, bez wizji, że w końcu nadejdzie  spokój?

 

Czujesz się zanurzony w śmierć bez nadziei na zmartwychwstanie?

 

 

 

Jeśli tak jest to koniecznie potrzebujesz zacząć wszystko od początku.

 

Od postawienia pierwszych kroków jako ten ukochany Niemowlak Boga.

 

Potrzebujesz poprowadzenia za rączkę przez Tatusia Niebieskiego.

 

 

 

To nic złego, a wręcz przeciwnie.

 

To jeden z najpiękniejszych okresów życia.

 

Bo kto by z nas nie chciał stać się na powrót małym dzieckiem.

 

Bez tych wszystkich dzisiejszych problemów i kłopotów jakie masz.

 

Kiedy nie ma codziennego zamartwiania się, bo o wszystko troszczy się ukochany Tatuś.

 

 

 

Chciałbyś tego doświadczyć?

 

Chcesz ponownie się odrodzić do życia w pełni jako Dziecko Boga Tatusia?

 

Chcesz poczuć tą wielka miłość jaką Cię ojciec Niebieski ukochał?

 

 

 

Miłością ożywiany z odwagą, radością i mocą Ducha Świętego pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

22 kwietnia 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy. Rz 6, 8

Po każdej nocy przychodzi dzień. Po każdej burzy spokój. A po śmierci…?