Piękne Słowa z okazji dzisiejszego Święta świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

I wielbili Boga, i śpiewali hymny, i dziękowali Mu za tak wielkie Jego dzieła,

że ukazał się im anioł Boży.

Tob 12, 22

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

29 września 2023

Pokój Tobie!

 

Z okazji dzisiejszego Święta świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

 

Trzy fragmenty z Pisma Świętego mówiące o tych trzech potężnych Aniołach, Posłańcach Boga.

 

A dla chętnych przygotowaliśmy 30 pięknych Biblijnych wersetów mówiących o Aniołach.

 

 

 

Archanioł Michał – Któż jak Bóg.

 

 

W niebie rozpętała się walka.

 

Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem.

 

Walczył też smok i jego aniołowie, ale nie zwyciężyli i nie było już dla nich miejsca w niebie.

 

Zrzucono więc wielkiego smoka, dawnego węża, nazywanego diabłem i szatanem.

 

Ten, który zwodzi cały świat, został zrzucony na ziemię, a razem z nim zrzucono jego aniołów.

 

I usłyszałem potężny głos mówiący w niebie:

 

„Teraz nadeszło zbawienie, moc i królowanie naszego Boga, i panowanie Jego Chrystusa, bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci.

 

On oskarżał ich przed naszym Bogiem w dzień i w nocy, lecz oni go pokonali dzięki krwi Barankai dzięki słowu swojego świadectwa; i nie umiłowali swego życia - aż do śmierci.

 

Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy!

 

Biada ziemi i morzu, bo zstąpił do was diabeł ogarnięty wielkim gniewem.

 

On wie, że mało ma czasu”.

 

Ap 12, 7-12

 

 

 

Archanioł Gabriel – Mąż Boży

 

 

W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do dziewicy zaręczonej z mężczyzną o imieniu Józef, z rodu Dawida.

 

Dziewicy było na imię Maryja.

 

Anioł przyszedł do Niej i powiedział:

 

„Raduj się, łaski pełna, PAN z Tobą”.

 

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co znaczy to pozdrowienie.

 

Wtedy anioł powiedział do Niej:

 

„Nie bój się, Maryjo, bo Bóg Cię obdarzył łaską.

 

Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus.

 

Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a PAN Bóg da Mu tron Jego ojca Dawida.

 

Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwo nie będzie miało końca”.

 

Wtedy Maryja zapytała anioła: „Jak się to stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego?”.

 

Anioł Jej odpowiedział:

 

„Duch Święty zstąpi na Ciebie i osłoni Cię moc Najwyższego; dlatego Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.

 

Oto Twoja krewna Elżbieta pomimo starości poczęła syna i jest już w szóstym miesiącu, chociaż uważa się ją za niepłodną.

 

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

 

A Maryja tak odpowiedziała:

 

„Jestem służebnicą PANA; niech mi się stanie według twego słowa”.

 

Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

Łk 1, 26-38

 

 

 

Archanioł Rafał – Bóg uzdrawia

 

 

Wtedy [Rafał] poprosił ich obu na bok i rzekł do nich:

 

Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi za dobrodziejstwa, jakie wam wyświadczył, aby było uwielbione i wsławione Jego imię.

 

Rozgłaszajcie wobec wszystkich ludzi słowa Boże, jak na to zasługują, i nie ociągajcie się z wyrażaniem Mu wdzięczności.

 

Ukrywać tajemnice królewskie jest rzeczą piękną, ale godną pochwały jest ujawniać i wysławiać dzieła Boże.

 

Czyńcie dobrze, a zło was nie spotka.

 

Lepsza jest szczera modlitwa i miłosierdzie połączone ze sprawiedliwością aniżeli bogactwo pochodzące z nieprawości.

 

Lepiej jest dawać jałmużnę aniżeli gromadzić złoto.

 

Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z wszelkiego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasycą się życiem.

 

Ci, którzy popełniają grzech i nieprawość, są wrogami własnej duszy.

 

Odkryję przed wami całą prawdę, nie ukrywając niczego.

 

Już was pouczyłem i powiedziałem:

 

Piękną jest rzeczą zachowywać tajemnicę królewską, ale godną wszelkiej pochwały ujawniać dzieła Boże.

 

A teraz: gdy ty i Sara modliliście się, ja przypomniałem wasze błagania przed majestatem Pańskim; tak samo, gdy chowałeś zmarłych.

 

A kiedy nie wahałeś się wstawać i opuszczać swojego posiłku, i iść, by pochować zmarłego, ja zostałem posłany, aby cię wypróbować.

 

Równocześnie posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową, Sarę.

 

Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański.

 

Na to przelękli się obaj, upadli na twarz przed nim i bali się bardzo.

 

I powiedział do nich:

 

Przestańcie się lękać!

 

Pokój wam!

 

Uwielbiajcie Boga po wszystkie wieki!

 

Gdy byłem z wami, to nie byłem dzięki mojej życzliwości, lecz z woli Boga.

 

Jego uwielbiajcie po wszystkie dni, Jemu śpiewajcie hymny.

 

Patrzyliście, a ja nic nie jadłem; mieliście tylko widzenie.

 

A teraz uwielbiajcie Pana na ziemi i dziękujcie Bogu!

 

Oto ja wstępuję do Tego, który mnie posłał.

 

Opiszcie to wszystko, co was spotkało.

 

I odszedł.

 

Oni podnieśli się, ale żaden nie mógł już go zobaczyć.

 

I wielbili Boga, i śpiewali hymny, i dziękowali Mu za tak wielkie Jego dzieła, że ukazał się im anioł Boży.

 

Tob 12, 6-22

 

---

 

O 30 pięknych Biblijnych wersetach mówiących o Aniołach przeczytaj poniżej w PS.

 

---

 

 

(1)  Rzekł znowu do swoich uczniów: Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą.

 

(2)  Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych.

 

Uważajcie na siebie!

 

(3)  Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli będzie żałował, przebacz mu.

 

(4)  I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwrócił się do ciebie, mówiąc: „Żałuję tego”, przebacz mu.

 

(5)  Apostołowie prosili Pana: Dodaj nam wiary.

 

(6)  Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie:

 

„Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna.

 

(7)  Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”?

 

(8)  Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”?

 

(9)  Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono?

 

(10)  Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”.

 

Ewangelia Łukasza 17, 1-10

 

 

List do Hebrajczyków 11

 

1 Księga Kronik 10

 

Księga Hioba 37

Księga Hioba 38

 

 

272 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Arek

 

 

PS

 

Dziś obchodziliśmy Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

 

Z tej wyjątkowej okazji przygotowaliśmy dla naszych wspaniałych darczyńców 30 SMSów ze Słowem Boga o ANIOŁACH

 

Aniołowie byli obecni w najważniejszych momentach całej historii zbawienia.

 

Przy zwiastowaniu, przy narodzinach Jezusa, przy kuszeniu Jezusa na pustyni, przy modlitwie Jezusa w Ogrodzie Oliwnym... i w wielu innych kluczowych momentach nie tylko towarzysząc Jezusowi.

 

Twój ANIOŁ jest dziś również przy Tobie i towarzyszy Ci dziś jak i każdego dnia.

 

Jak łatwo o tym w codziennym zabieganiu zapominamy?!

 

Dlatego możesz każdego dnia w południe, przez kolejne 30 dni otrzymywać wersety z Pisma Świętego, mówiące o najważniejszych interwencjach tych posłańców Boga.

 

Słowo Boga przypominać Ci będzie każdego dnia o ANIOŁACH, którzy są obecni przy Tobie i towarzyszą Ci przez cały dzień.

 

Anioł mu odpowiedział:

 

„Ja, stojący przed Bogiem Gabriel, zostałem posłany, by przemówić do ciebie i oznajmić ci tę Dobrą Nowinę.

 

Łk 1, 19

 

 

Wesprzyj proszę darowizną naszą działalność i odbierz w prezencie 30 SMSów ze Słowem Boga o ANIOŁACH

 

Dodatkowo najhojniejsi darczyńcy, którzy przekażą darowiznę 300 zł i więcej otrzymają:

 

365 SMSów ze Słowem BOGA o odwadze, zaufaniu i nadziei

Nie lękaj się! Niech Słowa Boga dodaje Ci odwagi każdego dnia.

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego