Piękne Słowa z okazji dzisiejszego Święta świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

I wielbili Boga, i śpiewali hymny, i dziękowali Mu za tak wielkie Jego dzieła,

że ukazał się im anioł Boży.

Tob 12, 22

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

29 września 2023

Pokój Tobie!

 

Z okazji dzisiejszego Święta świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

 

Trzy fragmenty z Pisma Świętego mówiące o tych trzech potężnych Aniołach, Posłańcach Boga.

 

A dla chętnych przygotowaliśmy 30 pięknych Biblijnych wersetów mówiących o Aniołach.

 

 

 

Archanioł Michał – Któż jak Bóg.

 

 

W niebie rozpętała się walka.

 

Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem.

 

Walczył też smok i jego aniołowie, ale nie zwyciężyli i nie było już dla nich miejsca w niebie.

 

Zrzucono więc wielkiego smoka, dawnego węża, nazywanego diabłem i szatanem.

 

Ten, który zwodzi cały świat, został zrzucony na ziemię, a razem z nim zrzucono jego aniołów.

 

I usłyszałem potężny głos mówiący w niebie:

 

„Teraz nadeszło zbawienie, moc i królowanie naszego Boga, i panowanie Jego Chrystusa, bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci.

 

On oskarżał ich przed naszym Bogiem w dzień i w nocy, lecz oni go pokonali dzięki krwi Barankai dzięki słowu swojego świadectwa; i nie umiłowali swego życia - aż do śmierci.

 

Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy!

 

Biada ziemi i morzu, bo zstąpił do was diabeł ogarnięty wielkim gniewem.

 

On wie, że mało ma czasu”.

 

Ap 12, 7-12

 

 

 

Archanioł Gabriel – Mąż Boży

 

 

W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do dziewicy zaręczonej z mężczyzną o imieniu Józef, z rodu Dawida.

 

Dziewicy było na imię Maryja.

 

Anioł przyszedł do Niej i powiedział:

 

„Raduj się, łaski pełna, PAN z Tobą”.

 

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co znaczy to pozdrowienie.

 

Wtedy anioł powiedział do Niej:

 

„Nie bój się, Maryjo, bo Bóg Cię obdarzył łaską.

 

Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus.

 

Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a PAN Bóg da Mu tron Jego ojca Dawida.

 

Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwo nie będzie miało końca”.

 

Wtedy Maryja zapytała anioła: „Jak się to stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego?”.

 

Anioł Jej odpowiedział:

 

„Duch Święty zstąpi na Ciebie i osłoni Cię moc Najwyższego; dlatego Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.

 

Oto Twoja krewna Elżbieta pomimo starości poczęła syna i jest już w szóstym miesiącu, chociaż uważa się ją za niepłodną.

 

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

 

A Maryja tak odpowiedziała:

 

„Jestem służebnicą PANA; niech mi się stanie według twego słowa”.

 

Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

Łk 1, 26-38

 

 

 

Archanioł Rafał – Bóg uzdrawia

 

 

Wtedy [Rafał] poprosił ich obu na bok i rzekł do nich:

 

Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi za dobrodziejstwa, jakie wam wyświadczył, aby było uwielbione i wsławione Jego imię.

 

Rozgłaszajcie wobec wszystkich ludzi słowa Boże, jak na to zasługują, i nie ociągajcie się z wyrażaniem Mu wdzięczności.

 

Ukrywać tajemnice królewskie jest rzeczą piękną, ale godną pochwały jest ujawniać i wysławiać dzieła Boże.

 

Czyńcie dobrze, a zło was nie spotka.

 

Lepsza jest szczera modlitwa i miłosierdzie połączone ze sprawiedliwością aniżeli bogactwo pochodzące z nieprawości.

 

Lepiej jest dawać jałmużnę aniżeli gromadzić złoto.

 

Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z wszelkiego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasycą się życiem.

 

Ci, którzy popełniają grzech i nieprawość, są wrogami własnej duszy.

 

Odkryję przed wami całą prawdę, nie ukrywając niczego.

 

Już was pouczyłem i powiedziałem:

 

Piękną jest rzeczą zachowywać tajemnicę królewską, ale godną wszelkiej pochwały ujawniać dzieła Boże.

 

A teraz: gdy ty i Sara modliliście się, ja przypomniałem wasze błagania przed majestatem Pańskim; tak samo, gdy chowałeś zmarłych.

 

A kiedy nie wahałeś się wstawać i opuszczać swojego posiłku, i iść, by pochować zmarłego, ja zostałem posłany, aby cię wypróbować.

 

Równocześnie posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową, Sarę.

 

Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański.

 

Na to przelękli się obaj, upadli na twarz przed nim i bali się bardzo.

 

I powiedział do nich:

 

Przestańcie się lękać!

 

Pokój wam!

 

Uwielbiajcie Boga po wszystkie wieki!

 

Gdy byłem z wami, to nie byłem dzięki mojej życzliwości, lecz z woli Boga.

 

Jego uwielbiajcie po wszystkie dni, Jemu śpiewajcie hymny.

 

Patrzyliście, a ja nic nie jadłem; mieliście tylko widzenie.

 

A teraz uwielbiajcie Pana na ziemi i dziękujcie Bogu!

 

Oto ja wstępuję do Tego, który mnie posłał.

 

Opiszcie to wszystko, co was spotkało.

 

I odszedł.

 

Oni podnieśli się, ale żaden nie mógł już go zobaczyć.

 

I wielbili Boga, i śpiewali hymny, i dziękowali Mu za tak wielkie Jego dzieła, że ukazał się im anioł Boży.

 

Tob 12, 6-22

 

---

 

O 30 pięknych Biblijnych wersetach mówiących o Aniołach przeczytaj poniżej w PS.

 

---

 

 

(1)  Rzekł znowu do swoich uczniów: Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą.

 

(2)  Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych.

 

Uważajcie na siebie!

 

(3)  Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli będzie żałował, przebacz mu.

 

(4)  I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwrócił się do ciebie, mówiąc: „Żałuję tego”, przebacz mu.

 

(5)  Apostołowie prosili Pana: Dodaj nam wiary.

 

(6)  Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie:

 

„Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna.

 

(7)  Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”?

 

(8)  Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”?

 

(9)  Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono?

 

(10)  Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”.

 

Ewangelia Łukasza 17, 1-10

 

 

List do Hebrajczyków 11

 

1 Księga Kronik 10

 

Księga Hioba 37

Księga Hioba 38

 

 

272 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Arek

 

 

PS

 

Dziś obchodziliśmy Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

 

Z tej wyjątkowej okazji przygotowaliśmy dla naszych wspaniałych darczyńców 30 SMSów ze Słowem Boga o ANIOŁACH

 

Aniołowie byli obecni w najważniejszych momentach całej historii zbawienia.

 

Przy zwiastowaniu, przy narodzinach Jezusa, przy kuszeniu Jezusa na pustyni, przy modlitwie Jezusa w Ogrodzie Oliwnym... i w wielu innych kluczowych momentach nie tylko towarzysząc Jezusowi.

 

Twój ANIOŁ jest dziś również przy Tobie i towarzyszy Ci dziś jak i każdego dnia.

 

Jak łatwo o tym w codziennym zabieganiu zapominamy?!

 

Dlatego możesz każdego dnia w południe, przez kolejne 30 dni otrzymywać wersety z Pisma Świętego, mówiące o najważniejszych interwencjach tych posłańców Boga.

 

Słowo Boga przypominać Ci będzie każdego dnia o ANIOŁACH, którzy są obecni przy Tobie i towarzyszą Ci przez cały dzień.

 

Anioł mu odpowiedział:

 

„Ja, stojący przed Bogiem Gabriel, zostałem posłany, by przemówić do ciebie i oznajmić ci tę Dobrą Nowinę.

 

Łk 1, 19

 

 

Wesprzyj proszę darowizną naszą działalność i odbierz w prezencie 30 SMSów ze Słowem Boga o ANIOŁACH

 

Dodatkowo najhojniejsi darczyńcy, którzy przekażą darowiznę 300 zł i więcej otrzymają:

 

365 SMSów ze Słowem BOGA o odwadze, zaufaniu i nadziei

Nie lękaj się! Niech Słowa Boga dodaje Ci odwagi każdego dnia.

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 grudnia 2023
Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy. Mk 2, 5
05 grudnia 2023
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Mt 28, 20
04 grudnia 2023
"Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił.  Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę." Iz 61, 1
01 grudnia 2023
Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący. Ap 1, 8
30 listopada 2023
A wszystko to się stało, aby się spełniło słowo Pana przekazane przez proroka. Mt 1, 22
28 listopada 2023
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. J 13, 34
27 listopada 2023
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. J 1, 14

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego