Odkryj szczęście w Tajemnicach Światła.

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

31 stycznia 2022

Pierwsze spotkanie online w 2022 roku już za nami.

 

Pięknie dziękuję za obecność.

 

Pięknie dziękuję za wspólny różaniec.

 

Pięknie dziękuję za pytania.

 

Pięknie dziękuję za refleksje.

 

A nade wszystko, pięknie dziękuję Bogu, że JESTEŚ.

 

 

Na wczorajszym spotkaniu wspólnie się modliliśmy.

 

Odmówiliśmy różaniec, rozważając Tajemnice Światła.

 

Zachęcam Cię do zanurzenia się jeszcze raz, albo pierwszy raz, w to piękne Słowo Boga niosące błogosławieństwo i szczęście.

 

 

 

1.      Chrzest Jezusa w Jordanie

 

 

 

Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest.

 

Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?

 

Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe.

 

Wtedy Mu ustąpił.

 

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody.

 

A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego.

 

A oto głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.

 

Mt 3, 13-17

 

 

 

Jezus pomimo tego, że nie musi, bo jest bez grzechu.

 

Jezus Przyjmuje Chrzest ponieważ jak sam mówi:

 

Godzi się nam wypełnić wszystko co sprawiedliwe.

 

Sprawiedliwe czyli to, co jest zgodne z Wolą Boga.

 

W Psalmie 119 czytamy (Ps 119, 2)

 

Szczęśliwi, którzy słuchają Jego pouczeń, całym sercem szukają Jego woli.

 

Szczęśliwi, którzy słuchają Słowa Boga, całym sercem szukają Woli Boga.

 

Zwróć uwagę że w tej Ewangelii mamy objawienie się całej Trójcy Świętej – Bóg Ojciec, Jezus i Duch Święty.

 

Odnajdujemy w tym pełnię szczęścia.

 

 

 

2.      Cud na weselu w Kanie Galilejskiej

 

 

 

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa.

 

Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.

 

A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: Nie mają wina.

 

Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? [Czy] jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.

 

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.

 

Jezus rzekł do sług: Napełnijcie stągwie wodą.

 

I napełnili je aż po brzegi.

 

Potem powiedział do nich: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu.

 

Ci więc zanieśli.

 

Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze.

 

Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory.

 

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej.

 

Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

 

J 2, 1-11

 

 

 

Młodzi małżonkowie tuż po tym jak ich związek został pobłogosławiony przez Boga, stają przed wizją braku wina.

 

Wino jest tu symbolem, miłości, radości, szczęścia, błogosławieństwa.

 

Jezus dokonuje cudu aby w ich życiu nie zabrakło miłości, radości, szczęścia, błogosławieństwa.

 

Jezus sprawia cud aby, całe życie przepełniała obfitość miłości i radości.

 

Aby szczęścia i błogosławieństwa otrzymał każdy w takiej obfitości jak młodzi dostali wina na weselu.

 

 

 

3.      Głoszenie Królestwa Bożego i nawoływanie do nawrócenia

 

 

 

Odtąd Jezus zaczął nauczać: „Nawróćcie się, bo nadchodzi już królestwo niebieskie”.

 

Mt 4, 17

 

Głosił Ewangelię o królestwie i uzdrawiał ludzi ze wszystkich chorób i słabości.

 

Wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii i przynoszono do Niego wszystkich, którzy cierpieli na różne choroby i dolegliwości: opętanych, epileptyków i sparaliżowanych.

 

A On ich uzdrawiał.

 

Szły za Nim wielkie rzesze ludzi z Galilei, Dekapolu, Jerozolimy, Judei i z Zajordania.

 

Mt 4, 23-25

 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę.

 

Gdy usiadł, zbliżyli się do Niego uczniowie.

 

Wtedy odezwał się i zaczął nauczać:

 

„Szczęśliwi ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie.

 

Szczęśliwi, którzy cierpią udrękę, ponieważ będą pocieszeni.

 

Szczęśliwi łagodni, ponieważ oni posiądą ziemię.

 

Szczęśliwi, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni.

 

Szczęśliwi miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia.

 

Szczęśliwi, którzy mają czyste serce, ponieważ oni będą oglądać Boga.

 

Szczęśliwi, którzy zabiegają o pokój, ponieważ oni zostaną nazwani synami Bożymi.

 

Szczęśliwi, którzy są prześladowani za sprawiedliwość, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie.

 

Jesteście szczęśliwi, gdy was znieważają, prześladują i oczerniają z mojego powodu.

 

Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza zapłata w niebie.

 

Mt 5,1-12

 

 

 

Do kogo należy Królestwo Niebieskie Według nauczana Jezusa?

 

Królestwo Niebieskie należy do błogosławionych, należy do szczęśliwych.

 

Nie tych niby szczęśliwych na miarę tego świata, ale szczęśliwych z powodu obdarowania przez Boga jego błogosławieństwem.

 

Jak objawia się Królestwo Boga?

 

Tam gdzie głosił się Ewangelię o królestwie tam Jezus błogosławi i uzdrawia ludzi ze wszystkich chorób i słabości, pociesza płacących, cierpiących, głodnych i spragnionych nasyca.

 

Błogosławieni pełni szczęścia.

 

 

 

4.      Przemienienie na górze Tabor

 

 

 

Gdy upłynęło około ośmiu dni od tych nauk, wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić.

 

Podczas modlitwy zmienił się wygląd Jego twarzy, a Jego ubranie stało się lśniąco białe.

 

Rozmawiało z Nim dwóch mężczyzn.

 

Byli to Mojżesz i Eliasz.

 

Ukazali się w chwale i mówili o Jego odejściu, które miało się wypełnić w Jeruzalem.

 

Tymczasem Piotra i jego towarzyszy zmógł sen.

 

Gdy się obudzili, zobaczyli Jego chwałę i obydwu mężczyzn stojących przy Nim.

 

Gdy tamci odchodzili od Niego, Piotr, nie wiedząc, co mówi, odezwał się do Jezusa: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy.

 

Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, drugi dla Mojżesza, a trzeci dla Eliasza”.

 

Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich.

 

Kiedy wchodzili w obłok, ogarnął ich lęk.

 

A z obłoku rozległ się głos: „On jest moim Synem wybranym, Jego słuchajcie”.

 

Łk 9, 28-35

 

 

 

Twoim życiowym powołaniem jest szczęście.

 

Nie lękaj się blasku tego szczęścia.

 

Wierzę i ufam, że to jest ten czas kiedy Jezus mówi do Ciebie pójdź za mną.

 

Chce cię zabrać na wysoką górę.

 

Chce przemienić Twoje życie, aby było pełne szczęścia i błogosławieństwa.

 

Jezus chce Cię przemienić.

 

Nie prześpij cudów jakie Jezus w tym roku chce w Twoim życiu uczynić.

 

Nie prześpij Błogosławieństwa jakim chce cię obdarzyć.

 

Nie prześpij swojego szczęścia.

 

Nie prześpij dnia swojego przemienienia.

 

Zaczynić od dziś, od tej chwili, wypełniać swoje powołanie do szczęścia.

 

 

 

5.      Ustanowienie Eucharystii

 

 

 

A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo,

 

połamał i dał uczniom, mówiąc:

 

Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje.

 

Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc:

 

Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza,

 

która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.

 

Mt 26, 26-28

 

 

 

Jezus ustanawiając Eucharystię modli się odmawiając błogosławieństwo.

 

Jezus Błogosławi chleb i wino, które w wyniku tego błogosławieństwa stają się Jego Ciałem i Krwią.

 

Na koniec każdej Eucharystii, Jezus w osobie księdza celebrującego mszę błogosławi każdego z nas.

 

Każdego wierny uczestniczący w Eucharystii otrzymuje błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

 
 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego