Odbierz swój dostęp do OSOBISTYCH RE(ko)LACJI

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

17 kwietnia 2024

Pokój i Radość!

 

 

Udostępniłem dziś w naszej internetowej STREFIE BOGActwa Rozwoju nasze najnowsze, obecnie trwające OSOBISTE RE(ko)LACJE z Miłosiernym Ojcem.

 

Wejdź teraz i odbierz swój dostęp do RE(ko)LACJI

 

Znajdziesz w jednym miejscu wszystkie wcześniejsze i kolejne RE(ko)LACYJNE rozważania.

 

Kilka dni temu, Agata napisała mi w pierwszym zdaniu swojego listu:

 

„Bardzo dziękuję za te punkty, pytania, podpowiedzi do rozważania nad Słowem. Są mega pomocne.🙂”

 

Ufam, że dla Ciebie również te punkty, pytania, podpowiedzi do rozważania nad Słowem okażą się mega pomocne.

 

Głęboko w sercu mam gorącą nadzieję, że te wspólne rozważania Pisma Świętego pogłębią Twoją bliską, osobistą relację z Miłosiernym Ojcem.

 

Gorąco zachęcam Cię do dzielenia się swoimi refleksjami i przemyśleniami.

 

Pisz do mnie w odpowiedzi na listy.

 

A jeszcze lepiej dziel się ze wszystkimi uczestnikami naszych RE(ko)LACJI w Strefie pod kolejnymi refleksjami.

 

 

Wtedy zastanowił się i rzekł:

 

Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem.

 

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu:

 

Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników.

 

Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca.

 

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go.

 

A syn rzekł do niego:

 

„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”.

 

Lecz ojciec powiedział do swoich sług:

 

„Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go;

 

dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! 

 

Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie:

 

będziemy ucztować i weselić się,

 

ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”.

 

I zaczęli się weselić.

 

Łk 15, 17-24

 

 

Dla osób pogubionych w tym pogrążonym w ciemności świecie.

 

Powróć do pełnej miłości, osobistej relacji z Bogiem.

 

 

Przez kłamstwo złego ducha zostaliśmy zwiedzeni i odeszliśmy od Boga, odłączyliśmy się od bliskiej relacji z Bogiem.

 

Przez to kłamstwo możesz czuć się zagubiony w tej ciemności i osamotniony.

 

Koniec drogi bez Boga zawsze jest taki sam.

 

Kończysz jak syn marnotrawny niestety w bliskiej relacji, ale ze świniami, utaplany w błocie swoich grzechów.

 

Samotny, smutny, głodny miłości, radości i szczęścia, których nic i nikt Ci nie jest w stanie dać i zapewnić.

 

Lecz to nie jest ostateczny koniec.

 

Zobacz, że to przez kłamstwo złego ducha, który zwiódł Cię, wszedłeś w tą ślepą uliczkę.

 

Kiedy sobie uświadomisz, że zszedłeś z dobrej drogi i wszedłeś w ciemny zaułek.

 

Będzie to moment przełomowy w Twoim życiu.

 

 

 

Nowy początek i odnalezienie drogi powrotu do Boga, do tej pełnej miłości, bliskiej, osobistej relacji z Ojcem.

 

Do pełni tej radości, którą może dać Ci tylko Bóg.

 

Powróć do tej bliskiej osobistej relacji z Ojcem i na nowo odkryj swoją wartość i godność Dziecka Bożego.

 

Bo tylko z tej bliskiej, osobistej relacji z Ojcem możesz codziennie czerpać głęboką radość Dziecka Bożego.

 

Szukaj i daj się odnaleźć.

 

 

 

Zagłębimy się wspólnie w Słowo Boga, w 15 rozdział Ewangelii Łukasza.

 

Szczególnie w tą poruszającą do głębi serca przypowieść o Miłosiernym Ojcu.

 

Odkryjesz prawdę o sobie i poznasz prawdę o Bogu.

 

Pogłębisz osobiste relacje z Miłosiernym Ojcem.

 

 

 

W kontekście naszego życia, ciągłego odchodzenia, upadania i gubienia się.

 

Ta bliska i głęboka, osobista relacja z Miłosiernym Ojcem wydaje się najważniejsza.

 

A na pewno jest najważniejsza, kiedy po raz kolejny pogubisz się w życiu i pogrążysz w smutku, żalu i samotności.

 

Wiedz, że ta droga powrotu do Ojca jest dla Ciebie w każdym momencie możliwa.

 

Droga powrotu do tej pełnej miłości i radości, osobistej relacji z Bogiem jest dla Ciebie każdego dnia otwarta.

 

 

OSOBISTE RE(ko)LACJE z Miłosiernym Ojcem w pełni oparte są na mądrości i naukach zaczerpniętych z Pisma Świętego.

 

To nasza odpowiedź na obecne trudne czasy.

 

Gdzie miliony ludzi gubi się, w tym świecie coraz bardziej pogrążającym się w ciemności, manipulacji i kłamstwie.

 

Dziś, na naszych oczach spełniają się te słowa Świętego Antoniego Pustelnika, żyjącego na przełomie III i IV wieku:

 

„Przyjdą takie czasy, że ludzie będą szaleni, i gdy zobaczą kogoś przy zdrowych zmysłach, powstaną przeciw niemu mówiąc: Jesteś szalony, bo nie jesteś do nas podobny”.

 

Dziś zdrowo i trzeźwo myślący Chrześcijanin, opierający swoje życie na Prawdzie objawionej przez Boga w Piśmie Świętym jest odrzucany przez ten świat i spychany na margines.

 

Co jeszcze bardziej potęguje uczucie pogubienia i osamotniania.

 

Dlatego dziś, w tych czasach i w tym świecie nie możemy już udawać, że nic się nie dzieje i możemy najważniejsze dla naszego życia sprawy odłożyć na później.

 

W kontekście naszego życia oraz prawdy o nas samych.

 

Tego jak sami jesteśmy słabi, naszego ciągłego odchodzenia od Boga, upadania i gubienia się.

 

Ta bliska i głęboka, osobista relacja z Miłosiernym Ojcem wydaje się najważniejsza.

 

 

 

Na pewno bliska, osobista relacja z Bogiem jest najważniejsza, kiedy po raz kolejny gubisz się w życiu i pogrążasz w smutku, żalu i samotności.

 

 

 

Ten świat i to co może Ci zaoferować, choćby na pierwszy rzut oka błyszczało i wydawało się niepowtarzalną okazją, nie jest w stanie dać Ci wolności i zaspokoić najgłębszych pragnień Twojego serca.

 

Dziś, jak nigdy wcześniej w historii potrzeba nam powrócić do tej bliskiej, głębokiej, osobistej relacja z Bogiem, który jest Miłością, z Jezusem – Drogą, Prawdą i Życiem oraz Duchem Świętym - Mocą Boga.

 

 

 

Jak refren w każdej z tych trzech przypowieści powtarzają się zdania mówiące o wielkiej radości z odnalezienia.

 

 

Słowo Boga nieustannie przypomina, że całe Niebo cieszy się z każdego jednego człowieka, który odnajduje tą drogę i powraca do osobistej relacji z Bogiem.

 

Powrót do głębokiej, bliskiej, osobistej relacji z Bogiem jest jak powrót na nowo do życia. Do życia w pełni.

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego