Nowe narodziny z Ducha Świętego

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

17 maja 2024

Pokój i Radość!

 

 

W niedzielę świętujemy najważniejszą, obok Uroczystości Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Jezusa i Bożego Narodzenia, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

 

Dzień później, w poniedziałek 20 maja, o godzinie 20:00 zapraszam Cię na spotkanie naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju.

 

 

Od mniej więcej dwóch lat wspólnie poprzez wszystkie nasze działania i dzieła idziemy w jednym kierunku.

 

Pogłębiamy nasze bliskie, osobiste, intymne relacji z Bogiem.

 

 

Pogłębiamy osobiste relacje z najlepszym Ojcem, odkrywając naszą tożsamość i godność ukochanych dzieci Boga.

 

Dziś pogłębiamy tą relację przez nasze OSOBISTE RE(ko)LACJE z Miłosiernym Ojcem.

 

 

Z Jezusem budujemy relacje i odkrywamy naszą tożsamość osobistych uczniów najlepszego Nauczyciela.

 

O tą relację z Jezusem Nauczycielem zadbamy w szczególności na naszym Spotkaniu w Krakowie, w sobotę 8 czerwca.

 

NA TEJ STRONIE JESZCZE MOŻESZ ZAPISAĆ SIĘ NA TO SPOTKANIE W KRAKOWIE

 

 

Osobistej relacji z Duchem Świętym potrzebujemy codziennie jak tchnienia świeżego powierza.

 

Niedzielna Uroczystość zapoczątkuje nasze pogłębianie osobistych relacji z Duchem Świętym.

 

W poniedziałek na naszym spotkaniu online wspólnie zaczniemy nasz Kurs Otwierania się na Ducha Świętego w codzienności.

 

Aby zapalić w nas ten ogień Ducha, rozpalić Światło w sercach i oczyścić z wszelkiej nieczystości.

 

Duch pomaga wejrzeć w siebie, w głąb swojego serca, aby na nowo spojrzeć na swoje życie.

 

I stać się napełnionym Duchem Świętym świadkiem Jezusa Zmartwychwstałego.

 

 

Wszystkie te trzy wymiary bliskich, osobistych relacji z Bogiem Ojcem, Synem Jezusem i Duchem Świętym.

 

Obecne będą w naszych rozważaniach i rozmowach na naszym poniedziałkowym spotkaniu online.

 

Przyjdziesz?

 

 

Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu:

 

Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel.

 

Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim.

 

W odpowiedzi rzekł do niego Jezus:

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego.

 

Nikodem powiedział do Niego:

 

Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem?

 

Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?  

 

Jezus odpowiedział:

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.

 

To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem.

 

Nie dziw się, że powiedziałem ci:

 

Trzeba wam się powtórnie narodzić.

 

Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża.

 

Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha.

 

Na to rzekł do Niego Nikodem:

 

Jakżeż to się może stać?  

 

Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus:

 

Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz?  

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie.

 

Jeżeli wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich?  

 

I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego.

 

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego,   aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

 

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

 

Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

 

Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

 

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.

 

Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione.

 

Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu.

 

J 3, 2-21

 

 

 

Niech Bóg Ojciec przez to dozna chwały,

że Ty staniesz się osobistym uczniem Jezusa

i owoc obfity przyniesiesz.

(por. J 15, 8)

 

 

Pokój Tobie!

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego