Niedziela Słowa Bożego

Wracaj do domu, do swoich, i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą.

Mk 5, 19

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

20 stycznia 2023

Wracaj do domu, do swoich, i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą.

 

Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus z nim uczynił, a wszyscy się dziwili.

 

Ewangelia Marka 5, 19-20

 

Dzieje Apostolskie 11

 

Księga Rodzaju 23

 

Księga Izajasza 22

 

Wszystkie teksty przeczytasz w naszej Strefie BOGActwa Rozwoju

 

 

Nasze wspólne czytanie Słowa Boga wpisuje się w sposób szczególny w Niedzielę Słowa Bożego, która w tym roku przypada 22 stycznia.

 

Papież Franciszek w 2019 roku ustanowił III niedzielę okresu zwykłego – NIEDZIELĄ SŁOWA BOŻEGO.

 

W Liście Apostolskim "APERUIT ILLIS" (Otworzył ich) Papież Franciszek zachęca każdego z nas, aby ten dzień w sposób szczególny poświęcić Słowu Bożemu.

Jednocześnie, aby ten dzień stał się początkiem codziennego karmienia się Słowem Boga.

 

„aby zrozumieć niewyczerpalne bogactwo pochodzące z tego nieustannego dialogu między Bogiem a Jego ludem.”

 

Tym samy m do budowania bliskiej relacji z Jezusem.

 

„Relacja pomiędzy Zmartwychwstałym, wspólnotą wierzących oraz Pismem Świętym jest ekstremalnie życiodajna dla naszej tożsamości. Bez Pana, który nas wprowadza, niemożliwe jest zrozumienie głębokości Pisma Świętego. To działa również w drugą stronę: bez Pisma Świętego, wydarzenia z Misji Jezusa oraz Jego Kościoła w świecie są niemożliwe do odczytania. Słusznie św. Hieronim mógł napisać: «Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa»”

„Przeznaczenie w sposób szczególny jednej niedzieli w ciągu Roku Liturgicznego Słowu Bożemu pozwoli przede wszystkim na odnowienie w Kościele gestu dokonanego przez Zmartwychwstałego, który otwiera również dla nas skarbiec swojego Słowa, abyśmy mogli być w świecie głosicielami tego niewyczerpanego bogactwa.”

 

„Życie chwilami, w których wspólnota chrześcijańska koncentruje się na wielkiej wartości Słowa Bożego, stało się już powszechną praktyką stosowaną codziennie. W Kościołach lokalnych istnieje bogactwo inicjatyw, które pozwalają wierzącym na coraz większy dostęp do Pisma Świętego, tak że czują oni wdzięczność za ten wielki dar, są zaangażowani, by żyć nim w codzienności i odpowiedzialni, aby świadczyć o nim harmonijnym oraz spójnym życiem.”

 

W naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju również podjęliśmy to wezwanie do codziennego odkrywania BOGActwa Słowa BOGA.

 

Z początkiem roku wspólnie, ruszyliśmy z naszym wielkim dziełem 365 dni ze Słowem BOGA.

 

Zdaję sobie sprawę, że nie każdy zdążył 1 stycznia dołączyć do naszego wspólnego czytania Pisma Świętego.

 

Dlatego z okazji Niedzieli Słowa Bożego uruchomiamy nowe 365 dni ze Słowem BOGA w codzienności.

 

Już nie związane z konkretnymi dniami 2023 roku.

 

Każdy może zacząć swoje 365 dni ze Słowem BOGA w dowolnym momencie.

Wystartujemy w Niedzielę Słowa Bożego.

 

 

Tym czasem dołącz do naszego wydarzenia na Facebooku - NIEDIZELA SŁOWA BOŻEGO

 

Zaproś znajomych na to wydarzenia aby i oni mogli zacząć swoje 365 dni ze Słowem BOGA w codzienności.

 

 

Tak aby każdy, każdego dnia:

- karmił się Słowem BOGA

- odkrywał BOGActwo Słowa

- przez poznawanie Słowa, poznawał Jezusa

- nawiązywał z Bogiem bliskie, osobiste, głębokie relacje

- aby Słowo BOGA przemieniało Twoją codzienność i całe Twoje życie

- abyś za rok przepełniony Słowem BOGA mógł powiedzieć z radością, że przeczytałeś całe Pismo Święte.

 

Papież Franciszek w swoim Liście "APERUIT ILLIS" nawiązaniu do Adhortacji Apostolskiej „VERBUM DOMINI” (Słowo Pana) Ojca Świętego Benedykta XVI o Słowie Bożym.

 

Papież Benedykt w podsumowaniu napisał:

 

„Przypominam wszystkim chrześcijanom, że naszą osobistą i wspólnotową więź z Bogiem pogłębia znajomość słowa Bożego.”

 

 

Na koniec jeszcze dwa fragmenty z Listu Papieża Franciszka, w których zachęca nas do codziennego karmienie się Słowem BOGA.

 

„Ciągłe czytanie Pisma Świętego i uczestnictwo w Eucharystii pozwalają rozpoznać osoby należące do siebie nawzajem. Jako chrześcijanie jesteśmy jednym ludem kroczącym w historii, jesteśmy silni obecnością Pana pośród nas, który do nas przemawia i nas karmi. Dzień poświęcony Biblii nie powinien być „raz w roku”, ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który nigdy nie przestaje dzielić się Słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących. W tym celu musimy wejść w bliską relację z Pismem Świętym, w przeciwnym razie nasze serce pozostanie zimne, a oczy zamknięte, dotknięte niezliczonymi formami ślepoty.”

 

„W tym kontekście nie należy zapominać o nauce płynącej z Księgi Apokalipsy. Oto Pan stoi u drzwi i kołacze. Jeśli ktoś usłyszy Jego głos i drzwi otworzy, wejdzie On do środka, aby spożyć wspólny posiłek (por. Ap 3, 20). Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje.”

 

Dołącz do wydarzenia i zaproś swoich znajomych

 

 

 

 

Słowo Boga niech Cię prowadzi każdego dnia przez cały rok.

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego