Niedziela Słowa Bożego

Wracaj do domu, do swoich, i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą.

Mk 5, 19

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

20 stycznia 2023

Wracaj do domu, do swoich, i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą.

 

Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus z nim uczynił, a wszyscy się dziwili.

 

Ewangelia Marka 5, 19-20

 

Dzieje Apostolskie 11

 

Księga Rodzaju 23

 

Księga Izajasza 22

 

Wszystkie teksty przeczytasz w naszej Strefie BOGActwa Rozwoju

 

 

Nasze wspólne czytanie Słowa Boga wpisuje się w sposób szczególny w Niedzielę Słowa Bożego, która w tym roku przypada 22 stycznia.

 

Papież Franciszek w 2019 roku ustanowił III niedzielę okresu zwykłego – NIEDZIELĄ SŁOWA BOŻEGO.

 

W Liście Apostolskim "APERUIT ILLIS" (Otworzył ich) Papież Franciszek zachęca każdego z nas, aby ten dzień w sposób szczególny poświęcić Słowu Bożemu.

Jednocześnie, aby ten dzień stał się początkiem codziennego karmienia się Słowem Boga.

 

„aby zrozumieć niewyczerpalne bogactwo pochodzące z tego nieustannego dialogu między Bogiem a Jego ludem.”

 

Tym samy m do budowania bliskiej relacji z Jezusem.

 

„Relacja pomiędzy Zmartwychwstałym, wspólnotą wierzących oraz Pismem Świętym jest ekstremalnie życiodajna dla naszej tożsamości. Bez Pana, który nas wprowadza, niemożliwe jest zrozumienie głębokości Pisma Świętego. To działa również w drugą stronę: bez Pisma Świętego, wydarzenia z Misji Jezusa oraz Jego Kościoła w świecie są niemożliwe do odczytania. Słusznie św. Hieronim mógł napisać: «Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa»”

„Przeznaczenie w sposób szczególny jednej niedzieli w ciągu Roku Liturgicznego Słowu Bożemu pozwoli przede wszystkim na odnowienie w Kościele gestu dokonanego przez Zmartwychwstałego, który otwiera również dla nas skarbiec swojego Słowa, abyśmy mogli być w świecie głosicielami tego niewyczerpanego bogactwa.”

 

„Życie chwilami, w których wspólnota chrześcijańska koncentruje się na wielkiej wartości Słowa Bożego, stało się już powszechną praktyką stosowaną codziennie. W Kościołach lokalnych istnieje bogactwo inicjatyw, które pozwalają wierzącym na coraz większy dostęp do Pisma Świętego, tak że czują oni wdzięczność za ten wielki dar, są zaangażowani, by żyć nim w codzienności i odpowiedzialni, aby świadczyć o nim harmonijnym oraz spójnym życiem.”

 

W naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju również podjęliśmy to wezwanie do codziennego odkrywania BOGActwa Słowa BOGA.

 

Z początkiem roku wspólnie, ruszyliśmy z naszym wielkim dziełem 365 dni ze Słowem BOGA.

 

Zdaję sobie sprawę, że nie każdy zdążył 1 stycznia dołączyć do naszego wspólnego czytania Pisma Świętego.

 

Dlatego z okazji Niedzieli Słowa Bożego uruchomiamy nowe 365 dni ze Słowem BOGA w codzienności.

 

Już nie związane z konkretnymi dniami 2023 roku.

 

Każdy może zacząć swoje 365 dni ze Słowem BOGA w dowolnym momencie.

Wystartujemy w Niedzielę Słowa Bożego.

 

 

Tym czasem dołącz do naszego wydarzenia na Facebooku - NIEDIZELA SŁOWA BOŻEGO

 

Zaproś znajomych na to wydarzenia aby i oni mogli zacząć swoje 365 dni ze Słowem BOGA w codzienności.

 

 

Tak aby każdy, każdego dnia:

- karmił się Słowem BOGA

- odkrywał BOGActwo Słowa

- przez poznawanie Słowa, poznawał Jezusa

- nawiązywał z Bogiem bliskie, osobiste, głębokie relacje

- aby Słowo BOGA przemieniało Twoją codzienność i całe Twoje życie

- abyś za rok przepełniony Słowem BOGA mógł powiedzieć z radością, że przeczytałeś całe Pismo Święte.

 

Papież Franciszek w swoim Liście "APERUIT ILLIS" nawiązaniu do Adhortacji Apostolskiej „VERBUM DOMINI” (Słowo Pana) Ojca Świętego Benedykta XVI o Słowie Bożym.

 

Papież Benedykt w podsumowaniu napisał:

 

„Przypominam wszystkim chrześcijanom, że naszą osobistą i wspólnotową więź z Bogiem pogłębia znajomość słowa Bożego.”

 

 

Na koniec jeszcze dwa fragmenty z Listu Papieża Franciszka, w których zachęca nas do codziennego karmienie się Słowem BOGA.

 

„Ciągłe czytanie Pisma Świętego i uczestnictwo w Eucharystii pozwalają rozpoznać osoby należące do siebie nawzajem. Jako chrześcijanie jesteśmy jednym ludem kroczącym w historii, jesteśmy silni obecnością Pana pośród nas, który do nas przemawia i nas karmi. Dzień poświęcony Biblii nie powinien być „raz w roku”, ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który nigdy nie przestaje dzielić się Słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących. W tym celu musimy wejść w bliską relację z Pismem Świętym, w przeciwnym razie nasze serce pozostanie zimne, a oczy zamknięte, dotknięte niezliczonymi formami ślepoty.”

 

„W tym kontekście nie należy zapominać o nauce płynącej z Księgi Apokalipsy. Oto Pan stoi u drzwi i kołacze. Jeśli ktoś usłyszy Jego głos i drzwi otworzy, wejdzie On do środka, aby spożyć wspólny posiłek (por. Ap 3, 20). Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje.”

 

Dołącz do wydarzenia i zaproś swoich znajomych

 

 

 

 

Słowo Boga niech Cię prowadzi każdego dnia przez cały rok.

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 grudnia 2023
Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy. Mk 2, 5
05 grudnia 2023
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Mt 28, 20
04 grudnia 2023
"Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił.  Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę." Iz 61, 1
01 grudnia 2023
Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący. Ap 1, 8
30 listopada 2023
A wszystko to się stało, aby się spełniło słowo Pana przekazane przez proroka. Mt 1, 22
28 listopada 2023
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. J 13, 34
27 listopada 2023
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. J 1, 14

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego