Nie ma Go tutaj! Zmartwychwstał!

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

09 kwietnia 2023

Pokój Wam!

 

Wielka dziś radość dla całego świata i każdego człowieka.

 

Jezus Zmartwychwstał! Tak jak zapowiedział.

 

Idź szybko powiedz każdemu kogo spotkasz:

 

Jezus Zmartwychwstał!

 

Radość to wielka dla Ciebie.

 

Jezus Zmartwychwstał, a Ty dziś razem z Jezusem powstajesz z martwych do nowego życia.

 

Alleluja!

 

 

Po szabacie, o świcie w pierwszy dzień tygodnia, Maria Magdalena oraz druga Maria przyszły obejrzeć grób.

 

A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, bo anioł Pański zstąpił z nieba i odsunął kamień.

 

Potem usiadł na nim.

 

Miał jaśniejący wygląd, a jego odzież była biała jak śnieg.

 

Na jego widok strażnicy zadrżeli z przerażenia i zamarli.

 

Anioł powiedział do kobiet:

 

„Wy się nie bójcie! Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego.

 

Nie ma Go tutaj! Zmartwychwstał, jak zapowiedział.

 

Podejdźcie i zobaczcie miejsce, gdzie Go położono.

 

Potem idźcie szybko powiedzieć Jego uczniom:

 

Powstał z martwych i podąża przed wami do Galilei.

 

Tam Go zobaczycie.

 

Oto, co miałem wam powiedzieć”.

 

One zaś z lękiem, ale i wielką radością odeszły szybko od grobu i pobiegły oznajmić to Jego uczniom.

 

Mt 28, 1-8

 

 

 

 

Co się wydarzy dziś w niedzielę Zmartwychwstania o godzinie 20:00?

 

 

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich:

 

Pokój wam!

 

A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok.

 

Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

 

A Jezus znowu rzekł do nich:

 

Pokój wam!

 

Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.

 

Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:

 

Weźmijcie Ducha Świętego!

 

J 20, 19-22

 

 

Wieczorem pierwszego dnia tygodnia, czyli dziś w niedzielę Zmartwychwstania Jezusa o godzinie 20:00 odprawiona zostanie Msza Święta w intencji całej naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju.

 

Będziemy modlić się w intencji każdej i każdego z nas, o pełnienie Woli Boga w codzienności.

 

Widzę w tym niezwykły znak od Boga, że akurat nasza Eucharystia wypada w ten szczególny wieczór, kiedy Jezus po swoim Zmartwychwstaniu, ukazuje się swoim uczniom po raz pierwszy.

 

Wierzę i ufam głęboko, że Słowo to, wypełni się w tą niedzielę, na nas uczniach Jezusa z taką samą mocą i skutkiem.

 

Niezależnie czy będziesz osobiście, ciałem na tej Mszy, czy też włączysz się duchowo w naszą wspólną modlitwę.

 

 

Prześlij mi teraz, w odpowiedzi na ten list, swoją osobistą intencję.

 

Przez cały ten Wielki Tydzień zbieram, od Was, uczniów Jezusa ze Społeczności BOGActwa Rozwoju intencje indywidualne.

 

Każdą intencję zapiszę głęboko w moim sercu.

 

Gdy na tej wyjątkowej Eucharystii, w chwili, kiedy Zmartwychwstały Jezusa ukaże się nam ze słowami:

 

Pokój Wam!

 

Złożę Twoją intencję na Ołtarzu Pańskim.

 

 

 

---

 

365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

Ewangelia Mateusza 8, 1-13

 

2 List do Koryntian 13

 

Księga Liczb 9

 

Księga Liczb 10

 

Księga Jeremiasza 50

 

---

 

 

Daję Ci słowo, Słowo Boga.

 

Arek

 

Bóg uczyni wielkie dzieła, uzdrowi, uczyni znaki i cuda w Twoim życiu.

(por. Dz 4, 29-31)

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

21 maja 2024
Dlatego, jak mówi Duch Święty:  Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie,  nie zatwardzajcie serc waszych.  Hbr 3, 7-8
20 maja 2024
Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Hbr 3, 7-8

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego