Nie ma Go tutaj! Zmartwychwstał!

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

09 kwietnia 2023

Pokój Wam!

 

Wielka dziś radość dla całego świata i każdego człowieka.

 

Jezus Zmartwychwstał! Tak jak zapowiedział.

 

Idź szybko powiedz każdemu kogo spotkasz:

 

Jezus Zmartwychwstał!

 

Radość to wielka dla Ciebie.

 

Jezus Zmartwychwstał, a Ty dziś razem z Jezusem powstajesz z martwych do nowego życia.

 

Alleluja!

 

 

Po szabacie, o świcie w pierwszy dzień tygodnia, Maria Magdalena oraz druga Maria przyszły obejrzeć grób.

 

A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, bo anioł Pański zstąpił z nieba i odsunął kamień.

 

Potem usiadł na nim.

 

Miał jaśniejący wygląd, a jego odzież była biała jak śnieg.

 

Na jego widok strażnicy zadrżeli z przerażenia i zamarli.

 

Anioł powiedział do kobiet:

 

„Wy się nie bójcie! Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego.

 

Nie ma Go tutaj! Zmartwychwstał, jak zapowiedział.

 

Podejdźcie i zobaczcie miejsce, gdzie Go położono.

 

Potem idźcie szybko powiedzieć Jego uczniom:

 

Powstał z martwych i podąża przed wami do Galilei.

 

Tam Go zobaczycie.

 

Oto, co miałem wam powiedzieć”.

 

One zaś z lękiem, ale i wielką radością odeszły szybko od grobu i pobiegły oznajmić to Jego uczniom.

 

Mt 28, 1-8

 

 

 

 

Co się wydarzy dziś w niedzielę Zmartwychwstania o godzinie 20:00?

 

 

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich:

 

Pokój wam!

 

A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok.

 

Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

 

A Jezus znowu rzekł do nich:

 

Pokój wam!

 

Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.

 

Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:

 

Weźmijcie Ducha Świętego!

 

J 20, 19-22

 

 

Wieczorem pierwszego dnia tygodnia, czyli dziś w niedzielę Zmartwychwstania Jezusa o godzinie 20:00 odprawiona zostanie Msza Święta w intencji całej naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju.

 

Będziemy modlić się w intencji każdej i każdego z nas, o pełnienie Woli Boga w codzienności.

 

Widzę w tym niezwykły znak od Boga, że akurat nasza Eucharystia wypada w ten szczególny wieczór, kiedy Jezus po swoim Zmartwychwstaniu, ukazuje się swoim uczniom po raz pierwszy.

 

Wierzę i ufam głęboko, że Słowo to, wypełni się w tą niedzielę, na nas uczniach Jezusa z taką samą mocą i skutkiem.

 

Niezależnie czy będziesz osobiście, ciałem na tej Mszy, czy też włączysz się duchowo w naszą wspólną modlitwę.

 

 

Prześlij mi teraz, w odpowiedzi na ten list, swoją osobistą intencję.

 

Przez cały ten Wielki Tydzień zbieram, od Was, uczniów Jezusa ze Społeczności BOGActwa Rozwoju intencje indywidualne.

 

Każdą intencję zapiszę głęboko w moim sercu.

 

Gdy na tej wyjątkowej Eucharystii, w chwili, kiedy Zmartwychwstały Jezusa ukaże się nam ze słowami:

 

Pokój Wam!

 

Złożę Twoją intencję na Ołtarzu Pańskim.

 

 

 

---

 

365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

Ewangelia Mateusza 8, 1-13

 

2 List do Koryntian 13

 

Księga Liczb 9

 

Księga Liczb 10

 

Księga Jeremiasza 50

 

---

 

 

Daję Ci słowo, Słowo Boga.

 

Arek

 

Bóg uczyni wielkie dzieła, uzdrowi, uczyni znaki i cuda w Twoim życiu.

(por. Dz 4, 29-31)

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

01 grudnia 2023
Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący. Ap 1, 8
30 listopada 2023
A wszystko to się stało, aby się spełniło słowo Pana przekazane przez proroka. Mt 1, 22
28 listopada 2023
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. J 13, 34
27 listopada 2023
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. J 1, 14
23 listopada 2023
Panie, wysłuchaj modlitwy mojej, a wołanie moje niech do Ciebie dojdzie! Ps 102, 2
22 listopada 2023
Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Rz 13, 11
21 listopada 2023
Zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Łk 19, 5

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego