Mało osób o tym wie jak potężną moc niesie jałmużna.

Z tego, co posiadasz, wspieraj jałmużną tych, którzy żyją sprawiedliwie,

a dając jałmużnę, nie bądź skąpy. Tb 4, 7

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

13 kwietnia 2022

Mało osób o tym wie jak potężną moc niesie jałmużna.

 

Chcesz się dowiedzieć jak wielkie obietnice Bóg daje tym, którzy dają jałmużnę?

 

Pięknie o tym mówi Tobiasz Ojciec do swojego syna, również Tobiasza.

 

Cała ta Księga, która nosi nazwę od ich imienia – Księga Tobiasza – jest piękną opowieścią o tym jak Bóg jest dobry.

 

Już pierwsze wersety prezentujące rodowód Tobiasza w sposób ukryty wprowadzają nas w treść Księgi.

 

Symboliczne imiona przodków Tobiasza wskazują na dobroć, przychylność i błogosławieństwo Boga.

 

Bóg jest dobry – to oznacza imię Tobiasz.

 

Bóg jest życzliwy – Ananiel.

 

Bóg jest wspaniały – Aduel.

 

Bóg jest pełen majestatu – Gabael.

 

Bóg się udziela – Aziel.

 

W centrum historii Tobiasza jest więc Bóg, który udziela samego siebie i w swoim wielkim majestacie objawia swoją wspaniałość, życzliwość i dobroć.

 

Głównym wątkiem, którą przekazuje nam autor Księgi Tobiasza jest odpłata Boga za wierność lub niewierność człowieka wobec przykazań Boga.

 

Bóg ludzi sprawiedliwych wystawia na próbę lecz ich w tym zmaganiu nie pozostawia samych.

 

Posyła im swego Anioła aby ich w tych doświadczeniach wspierał, umacniał i ostatecznie prowadził do pełnego zwycięstwa.

 

Człowieka sprawiedliwego, który dochowuje wierności Bóg nagradza błogosławionym, szczęśliwym i pełnym pokoju życiem.

 

Pokojem, szalom, o który się wspólnie modlimy, w intencji, którego podejmujemy post, którym nas dających jałmużnę Bóg obdarzy.

 

 

 

Jaka moc kryje się za jałmużną?

 

Jaką obietnicę dostajemy od Boga?

 

 

 

Z tego, co posiadasz, wspieraj jałmużną tych, którzy żyją sprawiedliwie,

 

a dając jałmużnę, nie bądź skąpy.

 

Nie odwracaj się od ubogich, a Bóg nie odwróci się od ciebie.

 

Jeśli będziesz miał wiele, stosownie do tego dawaj jałmużnę potrzebującym.

 

Jeśli będziesz miał mało, nie obawiaj się dać skromnej jałmużny.

 

W ten sposób zgromadzisz sobie w niebie wspaniały skarb na czas niepomyślny,

 

gdyż jałmużna ratuje od śmierci i chroni przed ciemnością.

 

Każdy, kto daje jałmużnę, składa Najwyższemu przyjemną ofiarę.

 

Tb 4, 7-11

 

 

 

Jałmużną gromadzisz sobie wspaniały skarb w niebie.

 

Dając dziś jałmużnę zapewniasz sobie wsparcie na czas niepomyślny, który może przyjść jutro.

 

Jałmużna to Twój dar ofiarny, który składasz samemu Bogu Najwyższemu.

 

To co dla mnie osobiście jest nie do pojęcia, tą najpotężniejsza obietnicą, tą mocą, która kryje się za jałmużną.

 

Jałmużna ratuje Cię od śmierci.

 

Jałmużna chroni Cię przed ciemnością, co tu symbolizuje wieczne cierpienie i potępienie.

 

 

 

Miłością ożywiany z odwagą, radością i mocą Ducha Świętego pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego