Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2022 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

26 września 2022
Ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? 1J 5, 5b
23 września 2022
Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. Ap 3, 21
22 września 2022
Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Mt 9, 13
20 września 2022
Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. J 2, 5
20 września 2022
Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. 1P 5, 7
16 września 2022
Zesłał (Pan) swoje słowo, aby ich uleczyć, i ocalił ich od zagłady. Ps 107, 20
15 września 2022
Potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. J 3, 14-15

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Od prawie już 5 lat codziennie piszę i wysyłam list ze Słowem Boga i moimi refleksjami.

 

Nie pamiętam jak Ty długo już je czytasz?

 

Jeśli dłużej niż rok, to gratuluję wytrwałości.

 

A jak jeszcze dłużej, może nawet całe to 5 lat.

 

To koniecznie mi napisz co sprawia, że czytasz listy ode mnie.

 

Bardzo jestem tego ciekawy, co one Ci dają, co wnoszą do Twojej codzienności.

 

 

Codzienne listy zacząłem pisać w październiku 2017 roku przy okazji Programu Przemiany Życia.

 

To był intensywny 9-cio miesięczny program rozwoju.

 

Żeby jak najmocniej wesprzeć uczestników kursu w ich odnowie myśli i przemianie życia.

 

Postanowiłem wtedy wspierać uczestników codziennym listem ze Słowem Boga i krótką refleksją.

 

Tak się w to codzienne dzielenie Słowem wciągnąłem, że przy pisaniu codziennych listów zostałem, aż do dziś.

 

 

Jednak to nie te moje listy mailowe są najważniejsze.

 

Najważniejszym w tym całym dziele jesteś Ty.

 

Ty jesteś Listem Chrystusowym napisanym Duchem Świętym na żywej tablicy serca.

 

 

Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie.

 

Powszechnie o was wiadomo, że jesteście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu,

 

listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego;

 

nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc.

 

A jeżeli dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy,

 

to nie dlatego, żebyśmy uważali, iż jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie,

 

lecz wiemy, że ta możność nasza jest z Boga.

 

On też sprawił, że mogliśmy stać się sługami Nowego Przymierza,

 

przymierza nie litery, lecz Ducha;

 

litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia.

 

Ale jeśli posługiwanie śmierci, utrwalone literami w kamieniu, dokonywało się w chwale,

 

tak iż synowie Izraela nie mogli spoglądać na oblicze Mojżesza z powodu blasku jego oblicza, który miał przeminąć,

 

to o ileż bardziej pełne chwały będzie posługiwanie Ducha?

 

2Kor 3, 2-8

 

 

Jutro napiszę Ci kim ja jestem, kim my jesteśmy.

 

 

 

Bardzo gorąco Cię pozdrawiam

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

07 września 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie.

2Kor 3, 2

List Chrystusowy napisany Duchem Świętym na żywej tablicy serca.