Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2022 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

29 listopada 2022
Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Mt 8, 8
24 listopada 2022
On wstał i poszedł za Nim. Mt 9, 9
22 listopada 2022
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Łk 23, 35
17 listopada 2022
Ja, Jan, ujrzałem oto drzwi otwarte w niebie. Ap 4, 1
16 listopada 2022
Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. Ap 3, 20
15 listopada 2022
Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. J 12, 24
09 listopada 2022
Pójście za Jezusem nie jest wyborem opcjonalnym, lecz pilną koniecznością.
08 listopada 2022
Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz,  i rzekł do niego: Pójdź za Mną! Mt 9, 9

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Lubię sobie śpiewać (to dużo powiedziane śpiewać, bo talentu muzycznego nie mam za grosz).

 

Ale jak nikt nie słyszy to czasem śpiewam sobie:

 

Tak mnie skrusz

 

Tak mnie złam

 

Tak mnie wypal Panie

 

Byś został tylko Ty

 

Byś został tylko Ty

 

Jedynie Ty

 

 

Prawdą jest, to co powiedział św. Augustyn:

 

Kto śpiewa ten dwa razy się modli.

 

A ktoś kiedyś dodał, że kto fałszuje ten modli się trzy razy.

 

Zważywszy na to jak ja fałszuję i jak dokładnie Bóg spełnił tą moją modlitwę, to jest święta prawda.

 

Skruszył, złamał i wypalił mnie Pan tak, że prawdziwie został tylko On.

 

Z czysto ludzkiego punktu widzenia straciłem wszystko.

 

Po ludzku nie mam nic, a to co niby mam nie jest moje.

 

Mam tu na myśli mieszkanie, które nie jest moje, ale banku, bo kupione na kredyt.

 

Te kilka osobistych rzeczy, książek czy innych drobiazgów mógłbym w każdej chwili zostawić i pójść w świat za Jezusem, gdyby taka była Wola Boga.

 

To jednak daje potężną wolność.

 

 

Do tak radykalnego oczyszczenia i ogołocenia nie każdego Bóg musi doprowadzić.

 

Niektórzy są mniej oporni, szybciej się nawracają i zaczynają iść za Jezusem ku Bogu.

 

 

Ostatnio bardzo często wracają do mnie Słowa Jezusa, którymi podsumował jedną z przypowieści.

 

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie;

 

a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą.

 

Łk 12, 48

 

To również odczytuję jako Słowo skierowane osobiście do mnie.

 

Bóg daje mi duchowo bardzo wiele i to jest bardzo piękne.

 

Jednocześnie również dużo więcej ode mnie wymaga.

 

Bardzo mocno mnie doświadcza i próbuje.

 

Pocieszeniem są dla mnie Słowa Jezusa, które trzy razy wypowiada na podsumowanie opisu doświadczeń jakimi zostaną dotknięci Ci, którzy poważnie za nim pójdą.

 

Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

 

Mt 10, 22; Mt 24, 13; Mk 13, 13

 

 

Te trudne doświadczenia doprowadziły mnie do głębokiego przekonania, że mogę się podpisać pod tymi słowami świętego Pawła z Listu do Filipian.

 

Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę.

 

I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana.

 

Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze - przez poznanie Go: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach - w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych.

 

Nie [mówię], że już [to] osiągnąłem i już się stałem doskonały, lecz pędzę, abym też [to] zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa.

 

Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno [czynię]: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie.

 

Wszyscy więc my, doskonali, tak to rozumiejmy: a jeśli rozumiecie coś inaczej, i to Bóg wam objawi.

 

W każdym razie: dokąd doszliśmy, w tę samą stronę zgodnie postępujmy!

 

Flp 3, 7-16

 

 

 

 

Bardzo gorąco Cię pozdrawiam

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

28 października 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

To wszystko, co było dla mnie zyskiem,

ze względu na Chrystusa uznałem za stratę.

Flp 3, 7

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie.