Kiedy nie wierzysz, że Jezus Zmartwychwstał, 
potrzeba Ci tego znaku.

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

02 kwietnia 2024

Pokój i Radość!

 

 

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów.

 

Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym.

 

Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali [temu] wiary.

 

Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi.

 

Oni powrócili i obwieścili pozostałym.

 

Lecz im też nie uwierzyli.

 

W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.

 

Mk 16, 9-14

 

 

Jezus Zmartwychwstał, jednak w tej Ewangelii aż czterokrotnie czytamy o braku wiary.

 

Nikt, łącznie z Apostołami nie wierzy, że Jezus Zmartwychwstał.

 

A nawet jeśli wierzą, że Jezus Zmartwychwstał, to nie wierzą tym, którzy widzieli Go Zmartwychwstałego.

 

A Ty wierzysz?

 

 

Jezus Zmartwychwstał – to fakt bezsporny.

 

Wszystko rozbija się o to, czy Ty w to wierzysz.

 

Bo kiedy już uwierzysz.

 

To sam zobaczysz i osobiście doświadczysz.

 

Co zobaczysz i czego doświadczysz?

 

Zobaczysz te znaki i doświadczysz tych cudów.

 

 

I rzekł do nich:

 

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!

 

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

 

Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą:

 

w imię moje złe duchy będą wyrzucać,

 

nowymi językami mówić będą; 

 

węże brać będą do rąk,

 

i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić.

 

Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie.

 

Mk 16, 15-18

 

 

Dziś, kiedy jeszcze trwamy w radości Zmartwychwstania, jest najlepszy czas abyś przestał być niedowiarkiem i prawdziwie uwierzył.

 

Uwierz, a przynajmniej zapragnij uwierzyć, w to, że zobaczysz te znaki i doświadczysz tych cudów.

 

Tak jak przez cały Wielki Post towarzyszyliśmy Jezusowi na modlitwie na Górze Oliwnej.

 

Tak teraz kiedy uwierzysz Jezusowi na Słowo, te znaki i cuda będą towarzyszyć Tobie.

 

 

 

A skoro już mówimy o towarzyszeniu.

 

W najbliższy poniedziałek, 8 kwietnia, dzień po Niedzieli Miłosierdzia Bożego, o godzinie 20:00 towarzyszyć będziemy sobie wzajemnie na kolejnym naszym spotykaniu online.

 

Tym spotkaniem rozpoczniemy nasze nowe RE(ko)LACJE.

 

Zgadnij, jaki będzie temat naszych nowych RE(ko)LACJI?

 

Skoro spotykamy się tuż po Niedzieli Miłosierdzia Bożego to zagłębimy się w… Boże Miłosierdzie.

 

Temat, który chodzi za mną już od bardzo długiego czasu.

 

Najwyższy czas się z nim zmierzyć.

 

Szczególnie, że Miłosierdzie Boga wprost związane jest ze zmartwychwstaniem do nowego życia, pełnego radości i wesela.

 

Bo jak mówi Miłosierny Ojciec, do którego powraca marnotrawny syn (Łk 15, 32)

 

Trzeba było ucieszyć się i radować, że ten twój brat był umarły, a wrócił do życia; zginął, a odnalazł się.

 

 

Wpisz sobie koniecznie w kalendarz, bo trzeba abyś przyszedł na to spotkanie.

 

Potrzeba cieszyć się i radować ze Zmartwychwstania Jezusa.

 

Potrzeba doświadczać wielkiego Miłosierdzia Bożego.

 

Aby zobaczyć te znaki i cuda we własnym życiu.

 

Aby doświadczyć osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem.

 

Teraz nadeszła godzina na…

 

OSOBISTE RE(ko)LACJE z Miłosiernym Ojcem

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego