Jutro pierwsze ogólnopolskie spotkanie 
naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju w Krakowie

Znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.

Dz 2, 1

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

25 sierpnia 2023

 

Pokój Tobie!

 

Jutro pierwsze ogólnopolskie spotkanie naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju w Krakowie.

 

Spotykamy się jutro w sobotę, 26 sierpnia o godzinie 9:00.

 

Kończyć spotkanie będziemy około godziny 17.

 

 

Adres:

 

Dom Centro Unita

Kraków

ul. Łanowa 32

 

 

Do zobaczenia, dla tych, którzy będą jutro z nami na spotkaniu.

 

Pozostałe osoby zachęcam do duchowej łączności z nami.

 

 

 

 

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.

 

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.

 

Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął [jeden].

 

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

 

Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem.

 

Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak [tamci] przemawiali w jego własnym języku.

 

Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? - mówili pełni zdumienia i podziwu.

 

Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? -

 

Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji,

Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu,

Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie –

 

słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.

 

Dz 2, 1-11

 

 

---

 

 

Zachęcam do odsłuchania nagrań z naszych Wakacyjnych REKOLACJI.

 

Gdzie uczestnicy i zaproszeni wyjątkowi goście swoimi świadectwami głosili wielkie dzieła Boże.

 

 

---

 

 

(57)  A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz.

 

(58)  Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki podniebne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć.

 

(59)  Do innego rzekł: Pójdź za Mną.

 

Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca.

 

(60)  Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże.

 

(61)  Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu.

 

(62)  Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego.

 

Ewangelia Łukasza 9, 57-62

 

 

Psalm 102

 

1 Księga Królewska 12

 

Księga Amosa 8

 

Księga Amosa 9

 

 

237 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Arek

 

 

PS

Bardzo pięknie dziękuję Ewie i Elżbiecie za wsparcie naszej fundacji i darowiznę na pokrycie między innymi kosztów organizacji i prowadzenia Wakacyjnych REKOLACJI w codzienności.

 

 

Słowo Boga z 233 dnia naszego wspólnego czytania Biblii mówi o Przemienieniu Jezusa.

 

Co roku Krakowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wychodzi w Uroczystość Przemienienia Pańskiego.

 

Nie inaczej było w tym roku, kiedy to 6 sierpnia wyszliśmy z moja ukochaną żoną w gronie 4500 pątników z Wawelu.

 

Kasia co roku powtarza, po powrocie z pielgrzymki:

 

Jeszcze nie wiem jak, ale wiem, że ta pielgrzymka mnie przemieniła.

 

W tej kwestii, w pełni zgadzam się z moją żoną :-)

 

Trudno powiedzieć jak, trudno wskazać co takiego konkretnie nas przemienia.

 

Zapewne na tą naszą przemianę na wpływ wiele czynników i cała pielgrzymkowa rzeczywistość, w którą w pełni się zanurzamy.

 

Na podstawie tego naszego osobistego doświadczenia mogę stwierdzić, że podobnie jest z naszą Społecznością, naszymi wszystkimi dziełami, codziennymi listami i smsami, kursami i spotkaniami.

 

Cała ta rzeczywistość, którą wspólnie tworzymy w naszej Społeczności, sprawia, że my i te wszystkie osoby, które się aktywnie w nią zanurzają, doświadczają przemiany.

 

Doświadczaliśmy tego osobiście między innymi podczas naszych internetowych spotkań Wakacyjnych REKOLACJI.

 

Będziemy do nich zapewne jeszcze często wracać w myślach i w nagraniach.

 

A co ważniejsze będziemy zbierać ich obfite, dobre i piękne owoce jeszcze przez długi czas.

 

Dzielę się tym z Tobą, ponieważ ufam, że Ty również masz podobne odczucia.

 

Być może jeszcze nie wiesz jak, w jaki sposób, co konkretnie.

 

Lecz masz takie odczucie, że korzystając z naszych dzieł, zanurzając się w rzeczywistość naszej Społeczności doświadczasz przemiany.

 

Podziel się proszę ze mną tym doświadczeniem.

 

Napisz mi przynajmniej, że masz takie odczucia i widzisz, że coś się w Tobie i w Twoim życiu przemienia.

 

 

Jak wiesz, w te letnie miesiące dużo działaliśmy i zdziałaliśmy, dzięki czemu dużo się wydarzyło i nadal dużo się dzieje.

 

Każde podejmowane przez nas działanie pociąga za sobą również duże koszty.

 

Dlatego proszę Cię, jeśli tylko masz taką możliwość.

 

Wesprzyj proszę nasza misję, naszą działalność, kontynuację rozpoczętych już dzieł, przygotowanie i realizację kolejnych kursów oraz organizację kolejnych spotkań naszej Społeczności tych online i tych osobistych.

 

Skorzystaj ze strony wsparcia z szybkimi wpłatami internetowymi.

 

Na stronie znajdziesz również dane do tradycyjnego przelewu przekazania darowizny na konto naszej fundacji.

 

Dla każdego darczyńcy przygotowaliśmy w podziękowaniu prezenty.

30 SMSów ze Słowem BOGA mówiące o Matce BOGA Maryi

 

Dodatkowo dla najhojniejszych darczyńców.

 

365 SMSów z codziennym BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM SŁOWEM BOGA

 

Oraz

 

Ponad 70 wartościowych książek, głównie z tematu duchowości, wystawionych do zakupu na Allegro Charytatywni

 

Cała kwota ze sprzedaży książek trafia na konto fundacji i wspiera cel - pokrycia kosztów prowadzenia naszych Wakacyjnych REKOLACJI w codzienności

 

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego