Jezus tłoczony cierpieniem

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

28 lutego 2024

Pokój i Radość!

 

 

Wtedy przyszedł Jezus z nimi do posiadłości zwanej Getsemani

 

Mt 26, 36

 

 

Getsemani po grecku znaczy tłocznia oliwy.

 

Ma to głębokie znaczenie symboliczne.

 

Jezus w Getsemani prawdziwie jest miażdżony jak oliwki w tłoczni, z których kropla po kropli wyciskana jest oliwa.

 

Jak czytamy w opisie modlitwy Jezusa.

 

Począł się smucić, odczuwać strach, lęk, począł drżeć oraz odczuwać trwogę.

 

Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię.

 

 

Jakże to zupełnie inna modlitwa Jezusa niż ta, o której mówiliśmy w poprzedni rozważaniu.

 

Kiedy Jezus uroczyście wyśpiewuje wielki hymn uwielbienia Boga (Ps 136, 1; Ps 118, 1)

 

Alleluja. Chwalcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska na wieki.

 

Alleluja. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki.

 

 

Czy naprawdę Jezus ma za co chwalić Boga i dziękować Mu, kiedy chwilę później zostaje zmiażdżony cierpieniem?

 

Czy prawdziwie Bóg jest dobry, kiedy doświadcza takim smutkiem, lękiem, trwogą?

 

Czy łaska Boga trwa na wieki, kiedy pogrąża w takiej udręce, że aż pot staje się jak gęste krople krwi?

 

 

Jezus w tej modlitwie w Getsemani ukazuje całe swoje człowieczeństwo.

 

Świadczy o tym postawa i słowa jakimi modli się Jezus (Łk 22, 42; Mt 26, 39)

 

 

Pada na kolana i modli się tymi słowami:

 

Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich.

 

 

Padł na twarz i modlił się tymi słowami:

 

Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich.

 

 

Normalną, zwyczajową postawą Żydów podczas modlitwy jest postawa stojąca.

 

Jezus tak zostaje zmiażdżony w tej tłoczni potu i krwi, że pada na kolana, na twarz.

 

Prosi Ojca, aby zabrał od Niego ten kielich smutku, lęku i cierpienia.

 

Jezus wie, że jako człowiek jest słaby i z tym trudnym doświadczeniem sam sobie nie poradzi.

 

W normalnym ludzkim odruchu nie chce wchodzić w to cierpienie, lęk, trwogę.

 

Nie chojraczy jak Piotr i pozostali uczniowie.

 

Oni dokładnie między tą jedną modlitwą wychwalania Boga hymnami, a tą modlitwą w Getsemani zapewniali Jezusa, że są gotowi, na każde doświadczenie nawet to najtrudniejsze, nawet na śmierć.

 

 

Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.

 

Wówczas Jezus rzekł do nich:

 

Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy.

 

Bo jest napisane: Uderzę Pasterza, a rozproszą się owce ze stada.

 

Lecz gdy powstanę, udam się przed wami do Galilei.

 

Odpowiedział Mu Piotr:

 

Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię.

 

Jezus mu rzekł:

 

Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz.

 

Na to Piotr:

 

Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie.

 

Podobnie też mówili wszyscy uczniowie.

 

Wtedy przyszedł Jezus z nimi do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do uczniów:

 

Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę.

 

Mt 26, 30-36

 

 

Jaką lekcję daje nam dziś Jezus?

 

Czego chce nas nauczyć w kontekście odkrywania i pełnienia Woli Boga?

 

 

Przeczytaj lub odsłuchaj nagrania całej refleksji w naszej internetowej Strefie BOGActwa Rozwoju w Wielkopostnych Rekolacjach odkrywania i pełnienia Woli Boga.

 

 

Cały Wieki Post towarzyszymy Jezusowi na Górze Oliwnej.

 

Pogłębiając z Jezusem bliskie, osobiste relacje uczymy się od Jezusa odkrywania i pełnienia Woli Boga.

 

 

---

 

 

Drugie ogólnopolskie spotkanie

naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju w Krakowie

 

 

 

    Wypełnij krótką ankietę   

 

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego