Jedz, pij, ucztuj.

Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi?

Mk 2, 19

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

10 stycznia 2023

 

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post.

 

Przyszli więc do Niego i pytali:

 

Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?

 

Jezus im odpowiedział:

 

Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi?

 

Nie mogą pościć, jak długo pana młodego mają u siebie.

 

Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.

 

Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania.

 

W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze /część/ ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie.

 

Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków.

 

W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki.

 

Lecz młode wino /należy wlewać/ do nowych bukłaków.

 

 

Ewangelia Marka 2, 18-22

 

 

Dzieje Apostolskie 1

 

Księga Rodzaju 11

 

Księga Izajasza 10

 

 

 

Uczta weselna z panem młodym, to nasza całoroczna uczta ze Słowem Boga.

 

Niech inni sobie poszczą od Słowa.

 

Ty ucztuj codziennie i karm się Słowem Boga w obfitości.

 

Z tym Słowem wlewa się w Ciebie nowa nauka Jezusa, którą tu symbolizuje młode wino.

 

Jedz i karm się Słowem Boga.

 

Pij i napełniaj się nauką Jezusa.

 

Ucztuj tak codziennie.

 

 

365 dni ze Słowem BOGA

 

 

 

Słowo Boga niech Cię prowadzi każdego dnia przez cały rok.

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

21 maja 2024
Dlatego, jak mówi Duch Święty:  Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie,  nie zatwardzajcie serc waszych.  Hbr 3, 7-8
20 maja 2024
Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Hbr 3, 7-8

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego