Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

08 lutego 2023
„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.”
07 lutego 2023
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Mk 9, 7
02 lutego 2023
Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Mk 8, 8
01 lutego 2023
Effatha, to znaczy: Otwórz się! Mk 7, 34
31 stycznia 2023
Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Mk 7, 29
30 stycznia 2023
A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Mk 6, 56
27 stycznia 2023
Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Rz 10, 17

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

 

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post.

 

Przyszli więc do Niego i pytali:

 

Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?

 

Jezus im odpowiedział:

 

Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi?

 

Nie mogą pościć, jak długo pana młodego mają u siebie.

 

Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.

 

Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania.

 

W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze /część/ ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie.

 

Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków.

 

W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki.

 

Lecz młode wino /należy wlewać/ do nowych bukłaków.

 

 

Ewangelia Marka 2, 18-22

 

 

Dzieje Apostolskie 1

 

Księga Rodzaju 11

 

Księga Izajasza 10

 

 

 

Uczta weselna z panem młodym, to nasza całoroczna uczta ze Słowem Boga.

 

Niech inni sobie poszczą od Słowa.

 

Ty ucztuj codziennie i karm się Słowem Boga w obfitości.

 

Z tym Słowem wlewa się w Ciebie nowa nauka Jezusa, którą tu symbolizuje młode wino.

 

Jedz i karm się Słowem Boga.

 

Pij i napełniaj się nauką Jezusa.

 

Ucztuj tak codziennie.

 

 

365 dni ze Słowem BOGA

 

 

 

Słowo Boga niech Cię prowadzi każdego dnia przez cały rok.

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

 

10 stycznia 2023

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi?

Mk 2, 19

Jedz, pij, ucztuj.