Jaki jest ten trzeci krok na drodze do pogłębienia wiary?
W tym liście znajdziesz odpowiedź.

Idź, twoja wiara cię uzdrowiła.

Mk 10, 52

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

20 października 2022

Jaki jest ten trzeci krok na drodze do pogłębienia wiary?

 

Dziś poznasz odpowiedź.

 

W tym jednym wersecie (Mk 10, 52), w tych trzech krótkich zadaniach możemy dostrzec te trzy kroki.

 

 

Jezus mu rzekł:

 

Idź, twoja wiara cię uzdrowiła.

 

Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

 

 

Pierwszy krok.

 

Wierzysz w Jezusa.

 

Wierzysz, że Jezus był, jest i będzie, że Jezus jest Synem Boga.

 

Ta wiara w pewnym sensie opiera się na wiedzy, intelekcie, ludzkim rozumowaniu.

 

Wiesz, że Bóg istnieje.

 

 

Drugi krok.

 

Wierzysz Jezusowi.

 

Wierzysz Jezusowi na Słowo, wierzysz, że może Cię między innymi uzdrowić, wierzysz w obietnice Jezusa.

 

Ta wiara opiera się na nadziei i zaufaniu.

 

Tej wiary sam po ludzku w sobie nie wskrzesisz, tu już konieczna jest łaska Boga.

 

Całą swoją wiarę pokładasz na pełnym zaufaniu Jezusowi.

 

 

Trzeci krok na drodze do pogłębienia wiary.

 

Wierzysz ku Jezusowi.

 

Wiara ta prowadzi ku Jezusowi, do pełnego zjednoczenia z Jezusem.

 

Wiara ta uwalnia Cię z wszelkich więzów, ograniczeń, ludzkiego myślenia.

 

Wiara natychmiast uruchamia Cię do działania, do wyjścia ze swoich ludzkich ograniczeń.

 

Wiara wzywa Cię do pójścia za Jezusem ku pełnemu zjednoczeniu z Bogiem.

 

Wiara, która wyrywa Cię z korzeniami, z obecnego myślenia, z dotychczasowego życia.

 

Ta Wiara sprawia, że Jezus w Twoim życiu czyni wszystko nowe.

 

Tą wiarę wzbudzić w Tobie może tylko Duch Święty.

 

Fundamentem tej wiary jest miłość.

 

Wiara ta prowadzi do tak bliskiej, osobistej relacji z Jezusem, że bliżej już się nie da, do zjednoczenia z Jezusem.

 

 

To wiara, o której tak napisał Święty Paweł (Ga 2, 20)

 

Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.

 

Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne

 

życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego,

 

który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.

 

 

Natomiast w Liście do Rzymian napisał (Rz 1, 16-17)

 

Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka.

 

W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: A sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze.

 

 

 

Chcesz pójść za Jezusem ku tak głębokiej wierze?

 

Chcesz otworzyć się na Ducha Świętego, aby wzbudził w Tobie tak potężną wiarę?

 

Pragniesz tak bliskiej, osobistej relacji z Jezusem, aż do zjednoczenia się z Nim?

 

 

 

Czy chcesz pójść drogą za Jezusem i dojść do tak głębokiej i potężnej wiary?

 

Napisz mi proszę w odpowiedzi choć krótkie: tak, chcę, pragnę takiej wiary.

 

 

A może już zrobiłeś te trzy kroki i posiadasz pełną Wiarę ku Jezusowi?

 

Również mi napisz i podziel się ze mną swoim świadectwem.

 

 

Jeśli jednak gdzieś na tej drodze do głębokiej wiary utknąłeś.

 

To proszę napisz mi.

 

Z czym się mierzysz, jaką toczysz walkę, gdzie pojawiają Twoje wątpliwości?

 

 

 

 

Bardzo gorąco Cię pozdrawiam

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego