Jaka jest nasza odpowiedź na dzisiejszy poważny kryzys tożsamości człowieka?

Zaprawdę, powiadam wam: 

Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, 

nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Mt 18, 3

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

22 września 2023

Pokój Tobie!

 

Dziś obserwujemy wielki kryzys tożsamości człowieka, jaki nie miał miejsca nigdy wcześniej w historii.

 

Ludzie są pogubieni, czują się zalęknieni, w nieustannym strachu.

 

Żyją, choć trzeba by to „życie” wziąć w cudzysłów.

 

Bo czy można nazwać „życiem” to nijakie egzystowanie bez poczucia sensu, bez głębokich wartości, bez celu?

 

Dziś wielu ludzi nie wie kim są, dokąd zmierzają, po co żyją.

 

Cele i plany wyznaczają im korporacje, w których są zatrudnieni i dla których poświęcają swój czas, siły, życie.

 

Telewizja i internet już nie tylko kreują trendy i mówią co jest modne, a co passe.

 

Dziś media narzucają im wprost co mają myśleć, co mają czuć.

 

Wielcy tego świata, którzy trzymają władzę, szczególnie mają w swoich rękach tą piątą władzę dają sobie absolutne prawo wyznaczania, co jest dobre, a co złe.

 

To wszystko tylko pogłębia kryzys tożsamości, który dziś przeżywa wielu ludzi.

 

Kobiety zatracają swoją tożsamość pięknej, czułej, delikatnej kobiecości.

 

Mężczyźni zagubili swoja tożsamość silnego, odważnego, odpowiedzialnego mężczyzny.

 

 

Skąd się wziął ten kryzys tożsamości?

 

Dlaczego dziś jak gangrena powodująca martwicę ciała człowieka następuje tak szybki rozkład tożsamości człowieka?

 

Czy jest jeszcze nadzieja dla ludzkości, ratunek dla człowieka?

 

 

I tak, i nie.

 

Nie.

 

Jeśli będziemy chcieli odzyskać swoją tożsamość tylko po ludzku, tylko działając swoimi ludzkimi siłami.

 

Tak.

 

Tak, jest dla człowieka jeszcze nadzieja.

 

Jest tylko jeden warunek.

 

Powrót do głębokiej relacji z Bogiem.

 

Tylko Bóg może na nowo przywrócić człowiekowi jego zagubioną tożsamość.

 

Tylko w relacji do Boga możemy na nowo odkryć swoją głęboką tożsamość jako człowieka.

 

Tylko z Bogiem na nowo odbudujemy swoją tożsamość pięknej kobiety i tożsamość dobrego mężczyzny.

 

 

W naszych Wakacyjnych REKOLACJACH rozpoczęliśmy tą trudną drogę budowania osobistej relacji z Bogiem i na nowo odkrywania swojej tożsamości.

 

Na początek starałem się dotknąć podstawowej, najgłębszej istoty człowieka, tożsamości dziecka Bożego.

 

Już po tym pierwszym, najważniejszym dla życia człowieka i dla jego tożsamości fundamencie widzimy, że bez Boga to się nie uda.

 

Nie odkryjesz i nie zbudujesz swojej tożsamości dziecka Bożego bez tej głębokiej, pełnej miłości relacji z Bogiem Ojcem.

 

Posłuchaj refleksji na ten temat oraz świadectw osobistych relacji z Bogiem uczestników naszych REKOLACYJNYCH spotkań.

 

 

 

Zaprawdę, powiadam wam:

 

Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci,

 

nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

 

Mt 18, 3

 

 

---

 

 

(15)  Słysząc to, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym.

 

(16)  On zaś mu powiedział: Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu.

 

(17)  Kiedy nadeszła pora uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: „Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe”.

 

(18)  Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać.

 

Pierwszy kazał mu powiedzieć: „Kupiłem pole, muszę wyjść je obejrzeć; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego”.

 

(19)  Drugi rzekł: „Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego”.

 

(20)  Jeszcze inny rzekł: „Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść”.

 

(21)  Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu.

 

Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał swemu słudze: „Wyjdź co prędzej na ulice i w zaułki miasta i sprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych!”

 

(22)  Sługa oznajmił: „Panie, stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce”.

 

(23)  Na to pan rzekł do sługi: „Wyjdź na drogi i między opłotki i przynaglaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony.

 

(24)  Albowiem powiadam wam: Żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty”.

 

Ewangelia Łukasza 14, 15-24

 

 

List do Hebrajczyków 4

 

1 Księga Kronik 1

 

Księga Hioba 28

 

Księga Hioba 29

 

 

265 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku 

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Arek

 

 

PS

 

Zapraszam Cię do współdziałania w tym dobrym dziele tworzenia nowych dobrych dzieł naszej fundacji.

 

Wielkim pragnieniem, nie tylko mojego serca jest to, abyśmy kontynuowali nasze REKOLACYJNE osobiste spotkania na żywo, te online i te stacjonarne.

 

Aby to było możliwe, potrzeba naszego współdziałania razem całej naszej wspólnoty.

 

Zachęcam i proszę o Twoje wsparcie darowizną naszej fundacji, dalszej działalności, organizację spotkań i kontynuowanie REKOLACJI.

 

 

Dla każdego darczyńcy przygotowaliśmy w podziękowaniu prezenty.

 

34 SMSy ze Słowem BOGA o POKOJU

Codzienne Słowo Boga rodzące POKÓJ w Twoim sercu

 

Dodatkowo najhojniejsi darczyńcy, którzy przekażą darowiznę 300 zł i więcej otrzymają:

 

365 SMSów ze Słowem BOGA o odwadze, zaufaniu i nadziei

Nie lękaj się! Niech Słowa Boga dodaje Ci odwagi każdego dnia.

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

21 maja 2024
Dlatego, jak mówi Duch Święty:  Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie,  nie zatwardzajcie serc waszych.  Hbr 3, 7-8
20 maja 2024
Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Hbr 3, 7-8

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego