Jak się wypełnia to nowe przykazanie Jezusa?

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.

J 13, 34

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

28 listopada 2023

Pokój Tobie!

 

 

Zastanawiam się od kilku dni, jak Cię zachęcić, abyś wziął aktywny udział w naszych Adwentowych REkoLACJACH.

 

Lepszych słów zachęty nie byłbym w stanie po ludzku wymyślić.

 

Bo te, które Ci za chwilę przytoczę nie pochodzą ode mnie.

 

Zanim przejdę do sedna to jeszcze słowo o naszych Adwentowych REkoLACJACH.

 

Nie organizujemy REKOLACJI, bo nie będziemy dawać żadnych LEKCJI.

 

Nie będziemy nauczać, pouczać, moralizować, teoretyzować czy jeszcze inaczej pusto gadać.

 

Zapraszam Cię na nasze REkoLACJE, na których będziemy odbudowywać nasze osobiste z Bogiem RELACJE.

 

Jak również nawiązywać między nami, w całej naszej Społeczności bliższe, osobiste RELACJE.

 

To jedyne REkoLACJE, gdyż pogłębiają RELACJE.

 

Oprzemy je na Słowie BOGA, naszych osobistych świadectwach RELACJI z Bogiem i Jego działaniu w naszym życiu oraz na osobistym spotkaniu.

 

Spotkanie online, które będzie centralnym punktem naszych REkoLACJI, odbędzie się we wtorek 12 grudnia o godzinie 20:00.

 

 

Zastanawiałem się jak Cię zachęcić i ta odpowiedź przyszła do mnie dziś.

 

Przyszła nie skądinąd tylko wypłynęła z osobistych RELACJI.

 

Dziś napisała do mnie Ela.

 

A to co napisała odjęło mi mowę.

 

Tak mocno do głębi poruszyło moje serce, że nie wiedziałem co Eli odpisać.

 

Zanim przeczytasz co tak poruszającego napisała do mnie Ela.

 

Przeczytaj, a raczej pomódl się tym Psalmem 23, który tak pięknie i z mocą wybrzmiał na Mszy w ostatnią niedzielę.

 

To była niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

 

Dasz wiarę, że to ON, sam Jezus Chrystus Król Wszechświata chce z nami, ze mną i z Tobą, pogłębiać osobiste, bliskie, intymne RELACJE?

 

 

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

 

Pan jest moim pasterzem, *

niczego mi nie braknie,

pozwala mi leżeć *

na zielonych pastwiskach.

 

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *

orzeźwia moją duszę.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *

przez wzgląd na swoją chwałę.

 

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

 

Stół dla mnie zastawiasz *

na oczach mych wrogów.

Namaszczasz mi głowę olejkiem, *

kielich mój pełny po brzegi.

 

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *

przez wszystkie dni życia

i zamieszkam w domu Pana *

po najdłuższe czasy.

 

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

 

 

„Witajcie Kochani !

Bóg jest nieograniczony czasem i przestrzenią ON działa również dziś, pytanie czy MY chcemy z NIM działać ? Po przeczytaniu doświadczenia Ani podczas jednego ze spotkań w Społeczności BOGActwa Rozwoju, postanowiłam że podejmę post i modlitwę w intencji osób, które nie doświadczyły Bożej Miłości / udaje się ! od piątku ! chociaż wokół pokusy ! to prawdziwa walka duchowa!/.

Chciałabym dać innym to co sama otrzymałam kiedy zdiagnozowano nowotwór /wewnątrz kręgowy z uciskiem na rdzeń/. Doświadczyłam wówczas ogromnej mocy modlitwy wspólnot i osób których nie znałam, jak określił to zaprzyjaźniony proboszcz to był ,, szturm do nieba,,. Chociaż guz nie zniknął to otrzymałam ogromny pokój serca i to co było bardzo skomplikowane / operacja tryb pilny/ przebiegało książkowo, najmniejszy błąd lekarski mógł być paraliżem. Ogromny ból i cierpienie pozwoliły mi spojrzeć inaczej na życie zobaczyć prawdziwą jego wartość.

Kiedy modliła się nade mną grupka obcych mi ludzi wstawienniczo, dostałam wówczas słowo od Boga, był to Psalm o Dobrym Pasterzu, to pasterz który nie zostawia żadnej  owcy; chorej , zbłąkanej , pogubionej… W ostatnią  niedzielę wybrzmiał szczególnie pięknie !

Pozdrawiam serdecznie całą społeczność !”

 

 

Przyznasz, że te słowa Eli poruszają do głębi serca.

 

Ela daje przepiękne świadectwo o tym, jak miłuje ktoś, kto sam osobiście, głęboko doświadczył Miłości Boga.

 

O tym jak nie zamknąć się w swoim bólu, chorobie, cierpieniu.

 

Tylko jak przyjmować ten swój krzyż i po tym skrajnie trudnym doświadczeniu, ofiarować siebie za innych.

 

Bo to nie jest tylko post i modlitwa, lecz ofiarowanie siebie samego na wzór Jezusa.

 

To jest wyraz prawdziwego, głębokiego doświadczenia Miłości Boga.

 

Ela doświadczyła tej Miłości Boga poprzez wspólnotę i jej modlitwę, a teraz sama pragnie się tą Miłością podzielić.

 

Ela dzieli się Miłością Boga z każdym, kto pragnie doświadczyć tej głębokiej RELACJI Miłości BOGA.

 

Kto dziś, teraz, w tej godzinie bardziej niż czegokolwiek innego potrzebuje doświadczyć tej Miłości Boga.

 

To jest wypełnienie przykazania, które Jezus dał swoim najbliższym uczniom na Ostatniej Wieczerzy.

 

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem;

 

żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.

 

Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.

 

J 13, 34-35

 

 

---

 

 

332 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

 

(12)  Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, (13)  wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw.

 

Wołano: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, oraz: Król Izraela!

 

(14)  A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane:

 

(15)  Nie bój się, Córo Syjonu! Oto Król twój przybywa, siedząc na oślęciu.

 

(16)  Z początku Jego uczniowie nie zrozumieli tego.

 

Ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było napisane i że tak Mu uczynili.

 

(17)  Dawał więc świadectwo ten tłum, który był z Nim wtedy, kiedy Łazarza z grobu wywołał i wskrzesił z martwych.

 

(18)  Dlatego też tłum wyszedł Mu na spotkanie, ponieważ usłyszał, że ten znak uczynił.

 

(19)  Faryzeusze zaś mówili jeden do drugiego:

 

Widzicie, że nic nie uzyskacie? Oto świat poszedł za Nim.

 

Ewangelia Jana 12, 12-19

 

 

Księga Nehemiasza 13

 

Księga Tobiasza 5

 

Księga Tobiasza 6

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego