Jak rozeznać, że to odpowiedź teoretyczna, wymyślona?

„Co mówią ludzie?

Kim według nich jest Syn Człowieczy?”

Mt 16, 13

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

15 maja 2023

Pokój Tobie!

 

 

Od kilku dni próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie Jezusa:

 

Kim jestem osobiście dla Ciebie dziś?

 

Nie szukamy odpowiedzi, która miałaby być teoretyczna, filozoficzna, teologiczna.

 

Bo każda taka odpowiedź kończąca się na -czna, szybciej raczej niż później, w codziennym życiu okaże się dla Ciebie zbyte-czna.

 

Czy pamiętasz ze szkoły jaka jest odległość z Ziemi do Plutona, Wenus czy do Marsa?

 

Ja znam odpowiedź.

 

Jest to odległość kosmiczna 😉

 

Wymyśliłem sobie tą odpowiedź, teraz na szybko.

 

Tak samo wymyślamy sobie odpowiedzi dotyczące Boga.

 

Odpowiedzi te odkrywają prawdę o naszej osobistej relacji z Jezusem.

 

Okazuje się to odpowiedź teoretyczna mówiąca, że od Jezusa dzieli mnie odległość kosmiczna.

 

Bóg jest dla mnie osobiście tak daleki, że nie ma na moje życie żadnego oddziaływania.

 

Jezus jest dla mnie osobiście tak odległy i tak obcy, że nie ma, na moją codzienność żadnego wpływu.

 

 

Jak zatem na pytanie Jezusa:

 

Kim jestem dla Ciebie osobiście dziś?

 

Możesz rozeznać, że Twoja osobista odpowiedź jest objawiona?

 

A nie tylko jak to dziś na potrzebę chwili wzięliśmy z kosmosu i teoretycznie wymyśliliśmy?

 

 

Kusi mnie, aby teraz od razu napisać Ci odpowiedź jak to rozeznać.

 

Jednak się powstrzymam.

 

Dlaczego?

 

Ponieważ kiedy się sam chociaż chwilę nad tym zastanowisz i sam znajdziesz rozwiązanie.

 

To zostanie z Tobą na dłużej i wywrze mocniejszy wpływ na Twoje życie.

 

 

Zatem dziś oprócz szukania tej prawdziwej z głębi serca wypływającej odpowiedzi na pytanie Jezusa:

Kim jestem dla Ciebie osobiście dziś?

 

 

Poszukaj odpowiedzi na pytanie:

 

Jak mam rozeznać, że ta odpowiedź została mi objawiona przez Ojca, który jest w niebie?

 

 

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, zapytał swoich uczniów:

 

„Co mówią ludzie? Kim według nich jest Syn Człowieczy?”.

 

A oni odpowiedzieli:

 

„Mówią, że jest Janem Chrzcicielem, inni - że Eliaszem, a jeszcze inni - że Jeremiaszem lub którymś z proroków”.

 

Zapytał ich:

 

„A według was, kim jestem?”.

 

Wtedy Szymon Piotr odpowiedział:

 

„Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego”.

 

Jezus mu odpowiedział:

 

„Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jony, gdyż nie poznałeś tego ludzką mocą, ale objawił ci to mój Ojciec, który jest w niebie.

 

Mt 16, 13-17

 

 

Napisz mi proszę swoje odpowiedzi.

 

Dzięki Tobie w kolejnym liście napiszę, jak Bóg da, bardziej wyczerpujące wskazówki.

 

Jednocześnie pomożesz mi lepiej przygotować się do naszego spotkania online.

 

Spotykamy się online, we wtorek po Zesłaniu Ducha Świętego, 30 maja wieczorem.

 

Przyjdziesz na nasze spotkanie?

 

 

---

 

 

135 z 365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

 

(1) W owym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając: Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?

 

(2) On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł:

 

(3) Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

 

(4) Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim.

 

(5) A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje.

 

(6) Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza.

 

(7) Biada światu z powodu zgorszeń!

 

Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie.

 

(8) Otóż jeśli twoja ręka lub noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie.

 

Lepiej jest dla ciebie wejść do życia ułomnym lub chromym, niż z dwiema rękami lub dwiema nogami być wrzuconym w ogień wieczny.

 

(9) I jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie.

 

Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do życia, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego.

 

(10) Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam:

 

Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.

 

(11) Albowiem Syn Człowieczy przyszedł ocalić to, co zginęło.

 

Ewangelia Mateusza 18, 1-11

 

 

Księga Powtórzonego Prawa 20

Księga Barucha 5

Księga Barucha 6

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego