Idziemy szukać Jezusa

Czemuście Mnie szukali?

Łk 2, 49

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

13 sierpnia 2023

 

Niezależnie jak długo żyłeś bez Jezusa.

 

3 dni, 3 lata, a może 30 lat.

 

Idź dziś do świątyni, aby odnaleźć na nowo w swoim życiu Jezusa.

 

A potem wzrastaj w łasce u Boga i u ludzi na chwałę Boga swojego Ojca.

 

 

Rodzice Jego chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy.

 

Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym.

 

Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice.

 

Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi.

 

Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go.

 

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania.

 

Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.

 

Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie.

 

Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali?

 

Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?   Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

 

Łk 2, 41-50

 

 

---

 

Ostatnie już spotkanie online Wakacyjnych Rekolacji w najbliższy czwartek 17 sierpnia o godz. 20:00

 

W oczekiwaniu na ostatnie już spotkanie online w te wakacje posłuchaj nagrań z poprzednich naszych REKOLACYJNYCH spotkań.

 

Posłuchaj świadectw wyjątkowych gości, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach z życia i ich osobistej relacji z Bogiem.

 

Posłuchaj szczerych rozmów, które otwierają serce na Boga.

 

 

---

 

 

Napełnieni mocą Ducha Świętego po pielgrzymce wracamy prosto do Krakowa.

 

Aby już w sobotę 26 sierpnia spotykać się z Wami wszystkimi na pierwszym ogólnopolskim spotkaniu naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju.

 

Jeśli się wybierasz na nasze wspólne spotkanie, a jeszcze nie było Ci dane się zapisać, to dziś jest na to najlepszy moment.

 

Zapisz się na nasze spotkanie przez FORMULARZ ZAPISU na stronie.

 

 

---

 

(26)  I przypłynęli do kraju Gergezeńczyków, który leży naprzeciw Galilei.

 

(27)  Gdy wyszedł na ląd, wybiegł Mu naprzeciw pewien człowiek z miasta, opętany przez złe duchy.

 

Już od dłuższego czasu nie nosił ubrania i mieszkał nie w domu, lecz w grobowcach.

 

(28)  Gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem padł przed Nim i zawołał: Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Błagam Cię, nie dręcz mnie!

 

(29)  Rozkazywał bowiem duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego człowieka.

 

Bo już wiele razy porywał go, a choć wiązano go łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał więzy, a zły duch gnał go na pustkowie.

 

(30)  A Jezus zapytał go: Jak ci na imię? On odpowiedział: Legion, bo wiele złych duchów weszło w niego.

 

(31)  I zaczęły Go prosić, żeby im nie kazał odejść do Czeluści.

 

(32)  A była tam duża trzoda świń, pasących się na górze.

 

I zaczęły Go prosić [złe duchy], żeby im pozwolił wejść w nie.

 

I pozwolił im.

 

(33)  Wtedy złe duchy wyszły z człowieka i weszły w świnie, a trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i utonęła.

 

(34)  Zobaczywszy, co zaszło, pasterze uciekli i rozpowiedzieli o tym po mieście i po osiedlach.

 

(35)  Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało.

 

Przyszli do Jezusa i zastali człowieka, z którego wyszły złe duchy, ubranego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u nóg Jezusa.

 

I ogarnął ich strach.

 

(36)  A ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, w jaki sposób opętany został uzdrowiony.

 

(37)  Wtedy cała ludność kraju Gergezeńczyków prosiła Go, żeby odszedł od nich, bo wielkim strachem byli przejęci.

 

On więc wsiadł do łodzi i odpłynął z powrotem.

 

(38)  Człowiek zaś, z którego wyszły złe duchy, prosił Go, żeby mógł z Nim zostać.

 

Lecz [Jezus] odprawił go, mówiąc:

 

(39)  Wracaj do domu i opowiadaj wszystko, co Bóg ci uczynił.

 

Odszedł więc i głosił po całym mieście wszystko, co Jezus mu uczynił.

 

Ewangelia Łukasza 8, 26-39

 

 

Psalm 90

 

2 Księga Samuela 21

 

2 Księga Samuela 22

 

Księga Mądrości 17

 

 

225 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

 

Błogosławionego dnia

 

Kasiarki - Kasia i Arek Tomczyk

 

 

PS

Podejmujemy trud pielgrzymowania dla umocnienia naszego ducha aby po powrocie z jeszcze większą mocą działać i dalej służyć, realizując kolejne wartościowe dzieła na Chwałę Boga i dla pożytku całej naszej Społeczności.

 

Ciebie prosimy, jeśli uznasz to za słuszne, włącz się w działalność naszej fundacji wpłacając darowiznę na pokrycie kosztów kontynuowania aktualnie trwających dzieł (konkretne, aktualnie prowadzone przez nas dzieła znajdziesz wypisane na naszej stronie).

 

Na ten szczególny czas pielgrzymowania z Matką Bożą, przygotowaliśmy w prezencie dla naszych wspaniałych darczyńców Maryjne SMSy ze Słowem Boga.

 

Wesprzyj proszę darowizną nasze wspólne działania, podejmowane dzieła naszej Społeczności i odpierz w prezencie 30 SMSów ze Słowem BOGA o MARYI

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego