Dziś z moją kochaną żoną Kasią świętujemy 
rocznicę naszego ślubu

Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.

Rz 2, 24

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

07 września 2023

 

Pokój Tobie!

 

Dziś, 7 września z moją kochaną żoną Kasią świętujemy okrągłą 10 rocznicę naszego ślubu.

 

Gdybyśmy w swoich życiowych drogach nie pobłądzili.

 

Gdybyśmy w młodości nie odeszli od Boga.

 

To w tym roku moglibyśmy już świętować nawet srebrne gody, czyli 25 rocznicę ślubu.

 

Bo tak jest, że już od ćwierć wieku jesteśmy w związku i idziemy przez życie razem.

 

Jednak dopiero te ostatnie 10 lat, od kiedy zaprosiliśmy do swojego życia Boga.

 

Od momentu zawarcia Sakramentalnego Związku Małżeńskiego staliśmy się prawdziwie jednością.

 

To Bóg swoim Słowem to sprawił.

 

W styczniu 2023 roku, przeczytałem te Słowa z Księgi Rodzaju.

 

 

Potem Pan Bóg rzekł:

 

Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc.

 

Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki podniebne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jak on je nazwie.

 

Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę „istota żywa”.

 

I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom podniebnym i wszelkiemu zwierzęciu dzikiemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny.

 

Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem.

 

Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę.

 

A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział:

 

Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta.

 

Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.

 

Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu.

 

Rdz 2, 18-25

 

 

Kiedy przeczytałem te Słowa z Księgi Genesis czyli Księgi Początków, prawdziwie w naszym wspólnym życiu wszystko zaczęło się na nowo.

 

Bóg rzekł do mnie te Słowa i tak się stało jak powiedział.

 

Tego samego dnia kiedy przeczytałem ten fragment pierwszej Księgi Pisma Świętego stała się rzecz niebywała.

 

Kasia, kiedy wróciła z pracy, zaraz po wejściu do domu zadała mi pytanie.

 

- Arek, czy my kiedyś będziemy mężem i żoną?

 

Ja kilka godzin wcześniej, kiedy czytałem te Słowa Boga już w swoim sercu to postanowiłem.

 

Kiedy Kasia zadała mi to pytanie, nie zastanawiałem się ani sekundy, tylko jednoznacznie odpowiedziałam.

 

- Jeszcze w tym roku!

 

I tak prawdziwie się stało.

 

7 września tego samego 2013 roku powiedzieliśmy sobie sakramentalne Tak!

 

Bóg przez ręce księdza Michała nam pobłogosławił.

 

Od tego momentu prawdziwie zgodnie ze Słowem Boga, staliśmy się jednym ciałem.

 

Chwała Panu!

 

 

Ślubowaliśmy w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie w tym samym, w którym teraz co miesiąc odprawiana jest Msza Święta w intencji naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju.

 

Nasza uczta weselna, na którą zaprosiliśmy jako pierwszych honorowych gości Jezusa i Jego matkę Maryję wyprawiliśmy w Tatrach.

 

Dziś 10 rocznicę świętujemy w Bieszczadach.

 

Z perspektywy tych wszystkich lat mogę stwierdzić, że również Słowa z Ewangelii Jana, z opisu wesela w Kanie Galilejskiej również spełniają się w naszym życiu.

 

Maryja powiedziała do sług (J 2, 5).

 

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.

 

Od tamtych wydarzeń, my również staramy się robić wszystko cokolwiek Jezus nam mówi.

 

Prawdziwie doświadczamy tego jak to Słowo wypełnia się w naszym życiu.

 

Jak Bóg zaczął czynić wielkie cuda w naszym życiu (J 2, 11).

 

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej.

 

Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

 

 

---

 

 

(33)  Nikt nie zapala lampy i nie umieszcza jej w ukryciu ani pod korcem, lecz na świeczniku, aby jej blask widzieli ci, którzy wchodzą.

 

(34)  Lampą ciała jest twoje oko.

 

Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone.

 

Lecz jeśli jest chore, ciało twoje będzie również w ciemności.

 

(35)  Bacz więc, czy światło, które jest w tobie, nie jest ciemnością.

 

(36)  Jeśli zatem całe twoje ciało jest rozświetlone, nie mając w sobie żadnej części ciemnej, całe będzie rozświetlone, jak gdyby lampa oświecała cię swym blaskiem.

 

Ewangelia Łukasza 11, 33-36

 

 

Psalm 112

 

2 Księga Królewska 7

 

Księga Hioba 9

 

 

250 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku 

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Arek

 

 

PS

Na początku wrześniowej zbiórki proszę jeszcze o wsparcie na pokrycie kosztów i zaległych opłat związanych z naszymi Wakacyjnymi REKOLACJAMI.

 

Zebrane środki przeznaczmy również na utrzymanie Internetowej Strefy BOGActwa Rozwoju, na której zamieszczamy nagrania z naszych spotkań REKOLACYJNYCH oraz pozostałe kursy.

 

Przez ostatnie miesiące w zbiórkach gromadzimy środki, które pozwalają nam na pokrycie tylko nieco ponad połowy miesięcznych kosztów realizowania już rozpoczętych dzieł.

 

Dlatego, jeśli posiadasz taką możliwość i chcesz nas wesprzeć darowizną.

Dołącz do grona naszych darczyńców i wesprzyj naszą fundację.

 

Na początek września dla każdego darczyńcy przygotowaliśmy w podziękowaniu prezenty.

 

34 SMSy ze Słowem BOGA o POKOJU

Codzienne Słowo Boga rodzące POKÓJ w Twoim sercu

 

Dodatkowo najhojniejsi darczyńcy, którzy przekażą darowiznę 300 zł i więcej otrzymają:

 

365 SMSów ze Słowem BOGA o odwadze, zaufaniu i nadziei

Nie lękaj się! Niech Słowa Boga dodaje Ci odwagi każdego dnia.

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego