Dziś o godzinie 20:00, pierwsze spotkanie online na żywo naszych Wielkopostnych Rekolacji odkrywania i pełnienia Woli Boga

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

12 lutego 2024

Pokój i Radość!

 

 

Dziś o godzinie 20:00, pierwsze spotkanie online na żywo naszych Wielkopostnych Rekolacji odkrywania i pełnienia Woli Boga.

  

 

Zaczniemy od rozważania tych dwóch wersetów z Ewangelii Jana.

 

 

To powiedziawszy, Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron.

 

Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie.

 

Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce,

 

bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili.

 

J 18, 1-2

 

 

Niby to tylko trzy krótkie informacyjne zdania o tym co robi, gdzie idzie Jezus ze swoimi uczniami.

 

Jan, ten uczeń, którego Jezus miłował, nie opisuje, tak jak pozostali Ewangeliści, modlitwy Jezusa w Ogrodzie Oliwnym.

 

Za to, w tych kilku krótkich słowach, wskazuje nam jak bardzo ważny jest to moment w całej historii zbawienia.

 

Szczególnie istotna jest to chwila dla uczniów Jezusa.

 

Jan podkreśla to użyciem tu, aż trzykrotnie słowa uczniowie.

 

Osobiście dla nas oznacza to, jak ważny jest abyśmy ten czas 40 dniowego Wielkiego Postu towarzyszyli Jezusowi.

 

Jezus zaprasza nas swoich uczniów, abyśmy przez ten Wielkopostny czas się wokół Niego często gromadzili.

 

Czujesz w sercu, że Jezus, to zaproszenie kieruje również osobiście do Ciebie, do ucznia, którego miłuje?

 

 

Dołącz do naszych Wielkopostnych Rekoalacji i przyjdź dziś wieczorem na nasze spotkanie.

 

 

Po rozważaniu Słowa, krótko omówimy szczegóły organizacyjne naszych Wielkopostnych Rekolacji.

 

Zawiążemy naszą rekolacyjną społeczność.

 

Opowiem jak będziemy pogłębiali nasze osobiste, bliskie relacje z Jezusem, aby tak Jak Jezus poznać i wypełnić Wolę Boga.

 

Opowiem o trzyosobowych grupkach, w których przez cały okres Wielkiego Postu, będziemy, tak jak uczniowie z Jezusem wspólnie czuwali, się za siebie wzajemnie modlili i nawzajem duchowo wspierali.

 

Na koniec odpowiem również na wszelkie pytania.

 

Jeśli już masz jakieś pytania, to napisz mi je w odpowiedzi na ten list.

 

Do zobaczenia dziś wieczorem.

 

 

Pomyśl również o swoich znajomych.

 

Jeśli masz kogoś wśród swoich znajomych, kto uważasz, że byłby zainteresowany duchowym, głębokim przeżyciem Wielkiego Postu?

 

Komu potrzeba duchowego wsparcia w tym czasie?

 

Kto stoi przed podjęciem ważnej życiowej decyzji i ważne jest dla niego, aby to był wybór zgodny z Wolą Boga?

 

Kto poszukuje swojej drogi życiowej zgodnej z Wolą Boga?

 

Kto chce pogłębić swoje osobiste, bliskie relacje z Jezusem?

 

Zaproś tą osobę na nasze Wielkopostne Rekolacie odkrywania i pełnienia Woli Boga.

 

Zrób to dla Niej i prześlij jej link do strony, niech się również zapisze.

 

https://strefa.bogactworozwoju.pl/wielkopostne-rekolacje-odkrywania-i-pelnienia-woli-boga

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego