Dziś o godzinie 20:00 
nasze kolejne spotkanie online Wakacyjnych REKOLACJI. 
Sprawdź czy ta obietnica się spełni?

A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca.

Dz 1, 4

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

03 sierpnia 2023

 

Pokój Tobie!

 

 

Wakacyjne REKOLACJE w codzienności.

 

Dziś o godzinie 20:00 nasze kolejne spotkanie online.

 

Zapisz się i wejdź do pokoju spotkania.
 
Link do pokoju spotkania otrzymasz w wiadomości mail po zapisaniu.

 

 

Chwilę przed 20 otworzę pokój.

 

Ty wejdziesz rozsiądziesz się wygodnie.

 

Posłuchamy Słowa Boga, przyjmiemy je do serca i wspólnie rozważymy.

 

Co Bóg poprzez swoje Słowo chce do nas dziś powiedzieć?

 

Na co chce zwrócić naszą uwagę, jaką prawdę przed nami pragnie odkryć?

 

Następnie posłuchamy pięknego świadectwa, Agaty, naszego dzisiejszego wyjątkowego gościa.

 

 

Słowo, w które na początek spotkania się zagłębimy.

 

Jezus mówi Tu o wielkiej obietnicy jakiej mamy oczekiwać od Ojca.

 

Tą obietnica jest Duch Święty, który na nas zstąpi.

 

Tak zaczyna się osobista, bliska, intymna, przepełniona mocą RELACJA z Duchem Świętym.

 

 

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia Apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba.

 

Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

 

A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:

 

Słyszeliście o niej ode Mnie - [mówił] -   Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym.

 

Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?

 

Odpowiedział im:

 

Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.

 

Dz 1, 1-8

 

 

 

Pamiętasz, że w sobotę 26 sierpnia spotykamy się w Krakowie?

 

Na pierwszym ogólnopolskim spotkaniu Społeczności BOGActwa Rozwoju.

 

Jeśli się wybierasz na to spotkanie, a jeszcze się nie zapisałeś to proszę zrób to jak najszybciej.

 

Najlepiej jeszcze dziś, abym mógł jutro, jeszcze przed naszym wyjściem na pieszą pielgrzymkę, zarezerwować odpowiedniej wielkości salę.

 

Zapisz się na nasze spotkanie przez FORMULARZ ZAPISU na stronie.

 

 

Do zobaczenia dziś wieczorem.

 

---

 

(18)  O tym wszystkim donieśli Janowi jego uczniowie.

 

Wtedy Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów (19)  i posłał ich do Pana z zapytaniem:

 

Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?

 

(20)  Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem:

 

Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?

 

(21)  W tym właśnie czasie [Jezus] wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i [uwolnił] od złych duchów; także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem.

 

(22)  Odpowiedział im więc: Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię.

 

(23)  A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie.

 

Ewangelia Łukasza 7, 18-23

 

 

Psalm 80

 

2 Księga Samuela 8

 

Księga Mądrości 5

 

 

215 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Arek

 

 

PS

 

Czy wiesz jak działając wspólnie, wspierając się wzajemnie, całą naszą Społecznością?

Jak, w ten pogrążony w duchowej ciemności świat, wnosimy naszym współdziałaniem wiele światła Chrystusa?

Jak w ten zły, niespokojny czas wspólnie, bardzo wiele wnosimy tego płynącego od Boga dobra i piękna?

Jak wspólnie rozsiewając w codzienności Słowo Boga, przyczyniamy się do wydawania dobrych owoców przez naszą Społeczność?

Jak naszym współdziałaniem oddajemy Chwałę Bogu?

Jak wspólnie działamy dla pożytku każdego z nas z grona 7 tysięcy osób naszej Społeczności oraz wszystkich, do których nas Bóg posyła?

 

Ja przez bardzo długi czas tego nie wiedziałem i nie rozumiałem.

Wolałem działać sam, bo od razu widziałem efekt mojego każdego podjętego działania.

Dopiero jak zrozumiałem, że choć wydaję dobre owoce, to jednak ten plon może być o wiele, wiele bardziej obfity.

Zrozumiałem, że tylko współdziałając z innymi osobami.

Uświadomiłem sobie, że tylko wspierając się wspólnie w gronie osób, które wyznają te same wartości.

Tylko wspólnie możemy wnieść ten najbardziej wartościowy skarb ukryty w żyznej ziemi naszych serc.

To ukryty skarb, który ujawnić się może tylko we wzajemnych relacjach.

Tym głęboko ukrytym skarbem, za który warto oddać wszystko co ziemskie... jest Miłość.

Miłość Boga, miłość bliźniego i miłość siebie samego.

 

Do odnalezienia tego skarbu RELACJI wypełnionych Miłością, dążymy w naszych Wakacyjnych REKOLACJACH.

 

Zachęcam Cię do włączenia się w to nasze wspólne dzieło.

Jeśli tylko masz taką możliwość i chcesz, to możesz wesprzeć naszą fundację dobrowolną darowizną.

Abyśmy mogli wspólnie w naszej Społeczności jeszcze z większą mocą działać i zanosić ten dar RELACJI Miłości w świat.

 

Rozpoczęliśmy nowy miesiąc i nową zbiórkę na ten cel.

 

Na ten szczególny czas przygotowaliśmy również nowe prezenty dla darczyńców wspierających nasze wspólne działania.

 

Wesprzyj proszę wybraną darowizną nasze działania i odpierz w prezencie

30 SMSów ze Słowem BOGA o MARYI

 

Matka Boża Milcząca uczy nas zachowywać i strzec wszystkie te Słowa głęboko w sercu, aby je rozważać i wcielać w codzienne życie.

 

Niech Ci się stanie według Słowa Tego.

 

 

---

 

Tylko do najbliższego piątku możesz wesprzeć naszą zbiórkę poprzez zakup książek, które wystawiłem na Allegro Charytatywni.

 

Cała kwota ze sprzedaży książek trafia na konto fundacji i wspiera cel - prowadzenie naszych Wakacyjnych REKOLACJI w codzienności

 

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego