Dziś o 20:00 godzina spotkana online naszej Społeczności BOGA - Zapisz się w formularzu poniżej

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

20 listopada 2023

Pokój Tobie!

 

Dziś, w poniedziałek 20 listopada o godzinie 20:00

 

REKOLACJE Społeczności BOGA

spotkanie online na żywo

   

Zapisz się w formularzu poniżej i otrzymaj dostęp do pokoju spotkania.

 

 

Na początek spotkania przeczytamy i zagłębimy się w Słowo Boga z listu do Rzymian.

 

Już ten fragment Listu Świętego Pawła w ostatnich dniach rozważaliśmy.

 

Dziś na spotkaniu, Słowo to będzie dla nas punktem wyjścia do wspólnej rozmowy.

 

Przeczytaj jeszcze raz to Słowo Boga.

 

Szczególnie spróbuj zrozumieć chwilę obecną.

 

Bo oto teraz nadeszła dla Ciebie godzina powstania ze snu.

 

 

 

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością.

 

Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił Prawo.

 

Albowiem przykazania:

 

Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie:

 

Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!  

 

Miłość nie wyrządza zła bliźniemu.

 

Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.

 

A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu.

 

Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli.

 

Noc się posunęła, a przybliżył się dzień.

 

Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła!  

 

Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości.

 

Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.

 

Rz 13, 8-14

 

 

---

 

 

Dziś również, bardzo adekwatne do naszych obecnych rozważań dostajemy Słowo w naszym wspólnym całorocznym czytaniu Biblii.

 

 

324 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

 

(12)  A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: Ja jestem światłością świata.

 

Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.

 

(13)  Rzekli do Niego faryzeusze: Ty sam o sobie dajesz świadectwo.

 

Twoje świadectwo nie jest prawdziwe.

 

(14)  W odpowiedzi rzekł do nich Jezus:

 

Nawet jeżeli Ja sam o sobie daję świadectwo, to świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę.

 

Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę.

 

(15)  Wy osądzacie według zasad tylko ludzkich.

 

Ja nie sądzę nikogo.

 

(16)  A jeślibym nawet sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ nie jestem sam, lecz Ja i Ten, który Mnie posłał.

 

(17)  Także w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe.

 

(18)  Oto Ja daję świadectwo o sobie samym oraz zaświadcza o Mnie Ojciec, który Mnie posłał.

 

(19)  Na to powiedzieli Mu: Gdzież jest twój Ojciec?

 

Jezus odpowiedział: Nie znacie ani Mnie, ani mego Ojca.

 

Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i mojego Ojca.

 

(20)  Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy nauczał w świątyni.

 

Mimo to nikt Go nie pojmał, gdyż godzina Jego jeszcze nie nadeszła.

 

(21)  A oto znowu rzekł do nich: Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie.

 

Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie.

 

(22)  Mówili więc Żydzi: Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?

 

(23)  A On rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka.

 

Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata.

 

(24)  Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich.

 

Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach waszych.

 

(25)  Powiedzieli do Niego: Kimże ty jesteś?

 

Odpowiedział im Jezus: Przede wszystkim po cóż do was mówię?

 

(26)  Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia.

 

Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdomówny, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego.

 

(27)  A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu.

 

(28)  Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył.

 

(29)  A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba.

 

(30)  Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.

 

(31)  Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami (32)  i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.

 

(33)  Odpowiedzieli Mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę.

 

Jakże ty możesz mówić: „Wolni będziecie”?

 

(34)  Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu.

 

(35)  A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze.

 

(36)  Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni.

 

(37)  Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki.

 

(38)  Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca.

 

(39)  W odpowiedzi rzekli do Niego: Ojcem naszym jest Abraham.

 

Rzekł do nich Jezus: Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama.

 

(40)  Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga.

 

Tego Abraham nie czynił.

 

(41)  Wy dokonujecie czynów ojca waszego.

 

Rzekli do Niego: Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca - Boga.

 

(42)  Rzekł do nich Jezus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali.

 

Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę.

 

Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał.

 

(43)  Dlaczego nie rozumiecie mojej mowy? Bo nie możecie słuchać mojej nauki.

 

(44)  Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca.

 

Od początku był on zabójcą i nie wytrwał w prawdzie, bo prawdy w nim nie ma.

 

Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

 

(45)  A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie.

 

(46)  Kto z was udowodni Mi grzech? Jeżeli mówię prawdę, to dlaczego Mi nie wierzycie?

 

(47)  Kto jest z Boga, słów Bożych słucha.

 

Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście.

 

(48)  Odpowiedzieli Mu Żydzi: Czyż niesłusznie mówimy, że jesteś Samarytaninem i że jesteś opętany przez złego ducha?

 

(49)  Jezus odpowiedział: Ja nie jestem opętany, ale czczę Ojca mego, a wy Mnie znieważacie.

 

(50)  Ja nie szukam własnej chwały.

 

Jest Ktoś, kto jej szuka i osądza.

 

(51)  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki.

 

(52)  Rzekli do Niego Żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany.

 

Abraham umarł, i prorocy - a ty mówisz: „Jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki”.

 

(53)  Czy ty jesteś większy od ojca naszego, Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli.

 

Kimże ty siebie czynisz?

 

(54)  Odpowiedział Jezus: Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym.

 

Ale jest Ojciec mój, co otacza Mnie chwałą, o którym wy mówicie: „Jest naszym Bogiem”.

 

(55)  Lecz wy Go nie poznaliście.

 

Ja Go jednak znam.

 

Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą.

 

Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję.

 

(56)  Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień - ujrzał [go] i ucieszył się.

 

(57)  Na to rzekli do Niego Żydzi: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?

 

(58)  Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM.

 

(59)  Porwali więc kamienie, aby rzucić w Niego.

 

Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

 

Ewangelia Jana 8, 12-59

 

 

Księga Nehemiasza 3

 

Księga Habakuka 1

 

Księga Habakuka 2

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pozdrawiam Cię gorąco z Panem Bogiem

Arek

 

 

PS

 

Zbliża się BLACK FRIDAY i cały ten okres największych w całym roku zakupów, prezentów i świątecznych wydatków.

 

Czy wiesz, że z tej okazji robiąc zakupy przez internet możesz BEZPŁATNIE wesprzeć darowizną naszą fundację?

 

I to nie tylko w tym okresie, ale przez cały rok.

 

Jak?

 

To bardzo proste.

 

Wejdź na stronę FaniMani >>>

 

https://fanimani.pl/zaproszenie/24839/d411be9234e240019b5afed0813daa47/

 

Zarejestruj się i zrób zakupy, które i tak robisz.

 

Ty nic nie płacisz za zakupy więcej, to sklep przekaże część swojego zysku na naszą fundację :-)

 

Jak się dziś zarejestrujesz i w najbliższym czasie zrobisz zakupy to fundacja nasza otrzyma dodatkowe ekstra 10 zł.

 

Jeśli masz w związku z tym jakieś pytania to pisz do mnie śmiało.

 

Wiele odpowiedzi znajdziesz również na tej stronie.

 

Darczyńców, którzy nas w ten BEZPŁATNY sposób wspierają jest już 36 osób, dołącz i Ty.

 

 

---

 

 

Oczywiście możesz również bezpośrednio wesprzeć i przekazać darowiznę na naszą fundację.

 

Włączyć się w realizację naszej misji i jeśli chcesz wesprzeć nasze działania na jeszcze większą chwałę Boga i dla pożytku całej naszej Społeczności BOGA.

 

Dołącz do grona wspaniałych darczyńców.

Wesprzyj, proszę realizację misji oraz działalność naszej Fundacji.

 

ODBIERZ WYJĄTKOWY PREZENT

ODKRYWAJ TAJEMNICE KRÓLESTWA BOŻEGO

CODZIENNIE PRZYCHODZĄCEGO DO CIEBIE W SŁOWIE BOGA

  

Jezus powiedział

„To wam dane jest poznać tajemnice królestwa niebieskiego,

a nie tamtym."

Mt 13,11

 

W podziękowaniu za okazane wsparcie, dla naszych wspaniałych darczyńców, przygotowaliśmy całkiem nowy, wyjątkowy zestaw SMSów ze Słowem Boga.

 

Naszym wspaniałym darczyńcom codziennie przez SMSy głosić będziemy Królestwo Niebieskie.

 

Codziennie około godziny 7 rano otrzymasz SMSa z wybranym wersetem z Pisma Świętego mówiącym o Królestwie Boga.

 

Odbierz dziś w prezencie zestaw 33 SMSów ze Słowem Boga o Królestwie Niebieskim

 

"(Jezus) wysłał ich,

aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych."

Łk 9, 2

 

 

---

 

 

Wolisz słowo spisane na papierze?

 

Dołącz do naszej zbiórki na Allegro Charytatywni i wybierz w prezencie dla siebie jedną z ponad 140 książek... i nie tylko książek.

 

Dobra wiadomość jest taka, że dostępna jest darmowa dostawa z Allegro SMART, czyli cała darowizna idzie na wsparcie Fundacji.

Kupując książki przekazujesz darowiznę na naszą fundację i wspierasz przygotowanie i prowadzenie duchowego programu, który poprowadzi Cię do pogłębiania osobistych relacji z Bogiem.

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego