Dziękujemy za wspólną modlitwę

Niech pokój rozkwita w Twoim sercu jak pąki pięknych kwiatów tej wiosny.

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

28 marca 2022

Kiedy kilka dni temu przyszło do mnie to natchnienie, aby zorganizować naszą misję modlitewną.

 

Nie miałem pojęcia, że piątek będzie, aż tak wyjątkowym dniem.

 

To znaczy wiedziałem, że zaczniemy w szczególnym dniu wspomnienia świętego Józefa, ziemskiego taty, opiekuna Jezusa.

 

A zakończymy w dniu szczególnym dla mamy Jezusa Maryi w święto Zwiastowania Pańskiego.

 

Jednak dopiero kiedy ogłosiłem naszą misję i napisałem do Ciebie z zaproszeniem abyś się dołączył i wypełnił swoją modlitwą jedną godzinę.

 

Zaczęły do mnie spływać różne informacje o wielu inicjatywach, które będą miały swoją kulminację również w tym dniu.

 

 

Najważniejsze wydarzenie z nich wszystkich to akt zawierzenia i poświęcenia jakiego  dokonał Papież Franciszek.

 

Papież zawierzył Niepokalanemu Sercu Maryi oraz przez Nią poświęcił Chrystusowi nas samych, Kościół, całą ludzkość, a zwłaszcza Ukrainę i Rosję.

 

 

Franciszek zachęcał nas wszystkich, cały Kościół do włączenia się w tą wspólną modlitwę.

 

Zanim o tym usłyszałem, my już włączyliśmy się całą naszą społecznością w tą wspólną modlitwę o pokój.

 

Nie tylko w piątek lecz już cały tydzień modliliśmy się i przygotowywaliśmy się do tej wspólnej modlitwy całego Kościoła.

 

 

Czy w związku z tym, ta nasza ostatnia godzina modlitwy, w piątek o 23:00, na zakończenie 168 godzin modlitwy o pokój nie nabrała szczególnego wyrazu?

 

 

Jak widać bardzo wyraźnie w naszej całej społeczności Kościoła działa z mocą jeden dobry Duch Święty.

 

Tak jak dwa tysiące lat temu Bóg do Maryi posyłał swojego Archanioła Gabriela ze Zwiastowaniem.

 

Tak w piątek Bóg posyłał do całego Kościoła, do różnych zaangażowanych i oddanych Jezusowi osób i całych społeczności swojego Anioła z jedną ważną wiadomością.

 

Abyśmy wszyscy wspólnie łączyli się w tym jednym dniu we wspólną modlitwę o pokój.

 

 

Taka też była nasza modlitwa na zakończenie tego dnia, tego święta Zwiastowania Pańskiego, tej naszej misji 168 godzin modlitwy o pokój.

 

Włączyliśmy się całą naszą społecznością w modlitwę całego Kościoła.

 

Trwaliśmy na modlitwie o pokój przed, w trakcie oraz po tym wyjątkowym akcie zawierzenia.

 

Nie znałem wszystkich inicjatyw jakie w związku z tym dniem, miały jeszcze miejsce w Polsce.

 

Niemniej jednak pewne jest to, że nasza wspólna modlitwa na zakończenie 168 godzin modlitwy o pokój, zakończyła ten dzień.

 

Nasza wspólna modlitwa, może nie była jedynym, lecz na pewno była wydarzeniem zamykającym ostatnią godzinę tego szczególnie wyjątkowego dnia.

 

Przypadek?

 

Nie dla mnie!

 

 

 

Wierzę głęboko, że to wyraźne działanie Ducha Świętego, który, ja nie wiem dlaczego, Bóg to wie.

 

Włączył nasze 168 godzin modlitwy o pokój w sposób szczególny we wspólną modlitwę całego Kościoła.

 

 

Piątkowe piękne Słowo z Ewangelii według świętego Łukasza.

 

 

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

 

Anioł wszedł do Niej i rzekł:

 

„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.

 

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

 

Lecz anioł rzekł do Niej:

 

„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.

 

Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.

 

Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

 

Na to Maryja rzekła do anioła:

 

„Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”

 

Anioł Jej odpowiedział:

 

„Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię.

 

Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.

 

A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną.

 

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

 

Na to rzekła Maryja:

 

„Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”

 

Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

Łk 1, 26-38

 

 

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego