Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

02 lutego 2023
Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Mk 8, 8
01 lutego 2023
Effatha, to znaczy: Otwórz się! Mk 7, 34
31 stycznia 2023
Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Mk 7, 29
30 stycznia 2023
A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Mk 6, 56
27 stycznia 2023
Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Rz 10, 17
25 stycznia 2023
Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. Dz 16, 14

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do Góry Bożej Horeb.
 

Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu.


[Mojżesz] widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego.
 

Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku.
Dlaczego krzew się nie spala?

 

Gdy zaś Pan ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu:

 

Mojżeszu, Mojżeszu!

 

On zaś odpowiedział: Oto jestem.
 

Rzekł mu [Bóg]: Nie zbliżaj się tu! Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą.
 

Powiedział jeszcze Pan:

 

Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba.


Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga.
 

Pan mówił:

 

Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie.
 

Zstąpiłem, aby go wyrwać z rąk Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do

ziemi, która opływa w mleko i miód, na miejsce Kananejczyka, Chittyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty.
 

Teraz oto doszło do Mnie wołanie Izraelitów, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie:

 

Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu.
 

A Mojżesz odrzekł Bogu:

 

Kimże jestem, bym miał iść do faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu?

 

A On powiedział: Ja będę z tobą.


Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, iż po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze.
 

Mojżesz zaś rzekł Bogu:

 

Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was.


Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, cóż im mam powiedzieć?

 

Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM, KTÓRY JESTEM.


I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was.

 

Wj 3, 1-14

 

 

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

 

23 lutego 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Pan mówił:

Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Wj 3, 7

Dziękuję za obecność na naszym spotkaniu Społeczności BOGActwa Rozwoju