Dziękuję za obecność na naszym spotkaniu Społeczności BOGActwa Rozwoju

Pan mówił:

Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Wj 3, 7

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

23 lutego 2022

Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do Góry Bożej Horeb.
 

Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu.


[Mojżesz] widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego.
 

Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku.
Dlaczego krzew się nie spala?

 

Gdy zaś Pan ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu:

 

Mojżeszu, Mojżeszu!

 

On zaś odpowiedział: Oto jestem.
 

Rzekł mu [Bóg]: Nie zbliżaj się tu! Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą.
 

Powiedział jeszcze Pan:

 

Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba.


Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga.
 

Pan mówił:

 

Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie.
 

Zstąpiłem, aby go wyrwać z rąk Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do

ziemi, która opływa w mleko i miód, na miejsce Kananejczyka, Chittyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty.
 

Teraz oto doszło do Mnie wołanie Izraelitów, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie:

 

Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu.
 

A Mojżesz odrzekł Bogu:

 

Kimże jestem, bym miał iść do faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu?

 

A On powiedział: Ja będę z tobą.


Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, iż po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze.
 

Mojżesz zaś rzekł Bogu:

 

Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was.


Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, cóż im mam powiedzieć?

 

Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM, KTÓRY JESTEM.


I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was.

 

Wj 3, 1-14

 

 

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego