Duch Święty otworzy Twoje serce na osobistą relację z Miłosiernym Ojcem

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

16 maja 2024

Pokój i Radość!

 

 

W Ewangelii Jana znajdujemy odpowiedź na nasze pytania i rozterki.

 

Jak wejść w siebie, oświecić serce i poznać tą głęboką prawdę o sobie?

 

Jak oczyścić swoje serce z grzechu i tego wszystkiego co jeszcze stoi na przeszkodzie?

 

Jak znaleźć w sobie tą moc, aby wstać i powrócić do pełnej, głębokiej osobistej relacji z Bogiem?

 

Tak jak to zrobił ten młodszy syn z przypowieści.

 

Co zrobił, kiedy doszedł do tego przełomowego momentu swojego życia?

 

Przyszedł do siebie, wejrzał w głąb swojego serca i zastanowił się nad sobą i swoim życiem.

 

Dostał światło, które pomogło mu zobaczyć całą prawdę.

 

 

Co jest tym światłem, które pomaga zobaczyć całą prawdę o sobie?

 

Posłuchaj co mówi Jezus (J 15, 26-27).

 

Gdy jednak przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie.

 

Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

 

 

Dalej w 16 rozdziale (J 16, 8-15) Jezus mówi o Duchu Świętym, którego ześle na każdego z nas.

 

 

On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.

 

O grzechu - bo nie wierzą we Mnie;  

 

o sprawiedliwości zaś - bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie;  

 

wreszcie o sądzie - bo władca tego świata został osądzony.

 

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie.

 

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.

 

Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.

 

On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.

 

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje.

 

Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

 

 

Duch Święty jest tym Światłem, Ogniem oświecającym ciemności serca.

 

Ten młodszy syn zrobił ten jeden krok we właściwą stronę i dostał światło Ducha Świętego.

 

Zobaczył swój grzech, swoją nędzę w jakiej się znalazł.

 

Przekonał się o tym, dlaczego znalazł się w tak trudnej sytuacji.

 

Stanął w prawdzie o sobie.

 

Paraklet, Pocieszyciel jednocześnie pokazał mu drogę powrotu do Ojca.

 

Duch Święty dał mu moc, aby wstał i poszedł do Ojca.

 

 

To nie przypadek, że w tym czasie tuż przed Zesłaniem Ducha Świętego w naszych rozważaniach RE(ko)LACJI z Miłosiernym Ojcem doszliśmy do tego momentu.

 

Potrzebujemy tego Światała Ducha Świętego.

 

Aby wejść w siebie, w swoje serce i poznać tą głęboką prawdę o sobie i swojej życiowej sytuacji.

 

 

Nie chodzi nam przecież o to, aby tylko teoretycznie przejść RE(ko)LACJE.

 

Najważniejsze abyś praktycznie w swoim życiu odnalazł siebie, swoją głęboką i godność dziecka Bożego.

 

Abyś na nowo, głęboko w swoim sercu odnalazł Boga odbudował bliską, osobistą relację z Ojcem.

 

 

Bo gdyby chodziło nam tylko o to, żeby sobie w teorii porozważać Słowo Boga to zatrzymalibyśmy się w połowie drogi.

 

Momentem przełomowym w Twoim życiu nie jest ta chwila, kiedy tylko przeczytasz jak młodszy syn odkrył prawdę o sobie.

 

Osobiście w Twoim życiu, momentem przełomowym będzie chwila, kiedy Ty osobiście poznasz prawdę o sobie.

 

Kiedy Ty osobiście wejrzysz w siebie, w swoje serce i Duch Święty oświeci ciemności Twojego serca.

 

Kiedy Duch Prawdy doprowadzi osobiście Ciebie do całej prawdy o sobie samym.

 

Kiedy zobaczysz prawdę o Twojej sytuacji życiowej i o Twojej osobistej relacji z Bogiem.

 

 

Jak to w praktyce zrobić?

 

Sam Duch Święty podsunął mi rozwiązanie.

 

W naszej STREFIE BOGActwa Rozwoju mamy nasz kurs Otwierania się na Ducha Świętego w codzienności.

 

Idealne uzupełnienie do tego momentu naszych OSOBISTYCH RE(ko)LACJI z Miłosiernym Ojcem.

 

W tym kursie poznasz aż 9 przeszkód, które blokują drogę Duchowi Świętemu do Twojego serca.

 

Poznasz i pokonasz każdą z tych 9 przeszkód, aby dojść do głębi swojego serca.

 

Dostaniesz moc Ducha Świętego, aby wymieść te wszystkie brudy, słabości, grzechy i oczyścić swoje serce.

 

Dlatego zanim pójdziemy dalej w naszych rozważaniach przypowieści o Miłosiernym Ojcu wspólnie przejdziemy kurs Otwierania się na Ducha Świętego.

 

Bez tego praktycznego oczyszczenia serca, nasza dalsza droga do pogłębienia osobistych relacji z Miłosiernym Ojcem może skończyć się tylko na teorii.

 

Bardzo głęboko w sercu mam to pragnienie, abyś nie tylko w teorii posłuchał o tej pięknej, pełnej miłości osobistej relacji z Bogiem.

 

Zależy mi bardzo mocno na tym abyś tej miłości Boga doświadczył osobiście.

 

Abyś prawdziwie powrócił do głębokiej, osobistej relacji z Bogiem, który w pełni przywróci Ci godność Dziecka.

 

Oto nasz cel.

 

Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca.

 

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go.

 

A syn rzekł do niego:

 

„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”.

 

Lecz ojciec powiedział do swoich sług:

 

„Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi!  

 

Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”.

 

I zaczęli się weselić.

 

Łk 15, 20-24

 

 

W poniedziałek tuż po niedzieli Zesłania Ducha Świętego na naszym spotkaniu online wspólnie rozpoczniemy kurs Otwierania się na Ducha Świętego w codzienności.

 

To nie jest nasz całkiem nowy kurs, bo już jest dostępny w naszej STREFIE od jakiegoś czasu i być może już go przechodziłeś.

 

Jednak Ty dziś jesteś w zupełnie innym miejscu swojego życia.

 

W kontekście naszych rozważań i pogłębiania osobistych relacji z Miłosiernym Ojcem wiele z tych treści odczytasz zupełnie w nowy sposób.

 

Duch Święty za każdym razem daje nowe światło na to Słowo Boga, którym kurs jest przepełniony.

 

Ta odnowiona wersja kursu będzie wzbogacona nagraniami audio każdego rozważania.

 

 

Zapraszam Cię w poniedziałek 20 maja o godzinie 20:00 na nasze spotkanie online.

 

Będzie to spotkanie wyjątkowe z co najmniej trzech powodów.

 

Spotykamy się tuż po Zesłaniu Ducha Świętego i Duch Święty wypełni dużą cześć naszego spotkania.

 

Jesteśmy w samym środku naszych Osobistych RE(ko)LACJI z Miłosiernym Ojcem i ten temat też poruszymy.

 

Jesteśmy również chwilę, dokładnie trzy tygodnie przed naszym spotkaniem w Krakowie, gdzie pogłębiać będziemy nasze osobiste relacje z Jezusem jako Jego Uczniowie.

 

O tym spotkaniu również porozmawiamy.

 

 

Zatem, do zobaczenia w poniedziałek o godzinie 20:00.

 

 

 

 

Niech Bóg Ojciec przez to dozna chwały,

że Ty staniesz się osobistym uczniem Jezusa

i owoc obfity przyniesiesz.

(por. J 18, 8)

 

 

Pokój Tobie!

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego