Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2022 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

29 czerwca 2022
Miłość wszystko wybacza, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko znosi. 1Kor 13, 7
27 czerwca 2022
Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła Łk 17, 19
24 czerwca 2022
Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Mt 9, 12
23 czerwca 2022
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. 1J 4, 7
21 czerwca 2022
W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk.  1J 4, 18a
10 czerwca 2022
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. 1J 4, 7

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

 

 

Taką dostałem odpowiedź od Agnieszki na wczorajszy list.

 

„Arku piękne to wszystko tylko ja nie rozumiem co ja mam robić. Wyjść z domu i co dalej. Co ja mam robić o co chodzi o pracę. Nie wiem proszę rozjaśnij mój umysł podpowiedź coś”

 

Tak jak Bóg powiedział do Abrama kilkakrotnie w dwóch zdaniach o błogosławieństwie.

 

Tak Agnieszka w dwóch zdaniach powtórzyła kilkakrotnie: nie wiem, nie rozumiem, o co chodzi, co ja mam robić?

 

Domyślałem się, że wczorajszy list wzbudzi wiele pytań.

 

Dotykamy w nim samych początków naszej wiary.

 

Abraham jest nazywany ojcem wiary, ponieważ w pełni uwierzył w Bożą Obietnicę, zaufał Bogu na Słowo.

 

Czy Ty masz taką postawę wiary i zaufania Bogu?

 

 

 

Skąd się bierze nasz brak wiary i zaufania Bogu?

 

Przez kilka ostatnich lat, kiedy prowadzę kursy i piszę codzienne listy zaobserwowałem kilka powtarzających się przyczyn.

 

Dziś napisze Ci bardzo krótko moją diagnozę.

 

 

 

Pierwsze jest to, co napisała Agnieszka: nie wiem, nie rozumiem.

 

 

 

Nie rozumiemy, co Bóg do nas mówi.

 

Nie wiemy o czym Bóg mówi bo Go nie słuchamy.

 

Nie słuchamy Boga i dlatego nie wierzymy.

 

Jak pisze święty Paweł w Liście do Rzymian (Rz 10, 17)

 

Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.

 

Dlaczego więc nie słuchamy?

 

Bo nie rozumiemy co Bóg do nas mówi.

 

Jak nie rozumiemy, to nie czytamy Pisma Świętego i koło się zamyka.

 

 

 

Drugie jest to, że jak już czytasz Biblię, słuchasz Słowa i w miarę rozumiesz.

 

To rodzi się pytanie:

 

Co ja mam z tym zrobić?

 

Jak to co wiem i to w co uwierzyłem przełożyć na praktykę?

 

Czyli nie umiemy tej wiedzy zastosować w działaniu.

 

 

 

Jakub tak o tym pisze w swoim liście, gdzie również nawiązuje do Abrahama (Jk 2, 17-23)

 

Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie.

 

Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki.

 

Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę na podstawie moich uczynków.

 

Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz - lecz także i złe duchy wierzą i drżą.

 

Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna?

 

Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym?

 

Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała.

 

I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył przeto Abraham Bogu i policzono mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga.

 

 

 

Jakie są więc pierwsze dwie przyczyny?

 

Nie wiem.

 

Nie umiem.

 

 

 

Nie wiem co mam zrobić.

 

Nie umiem tego zrobić.

 

 

 

Co możesz z tym zrobić?

 

Posiąść wiedzę.

 

Zdobyć umiejętności.

 

 

 

Żebyś wiedział co masz zrobić.

 

Żebyś umiał to zrobić.

 

 

 

Jutro napiszę Ci o dwóch kolejnych przyczynach.

 

A w następnych listach rozwinę te tematy bardziej praktycznie.

 

Jak masz to wcielić w swoje codzienne życie.

 

 

 

Przygotowujemy również bardzo konkretną pomoc, abyś uwierzył i zaufał, choć być może jeszcze nie rozumiesz, nie wiesz co i jak.

 

O tym też przeczytasz w kolejnych listach.

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

 

12 stycznia 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Rz 10, 17

Dotykamy początków wiary żebyś wiedział - co i umiał - jak.

12 358 62 87

kontakt@bogactworozwoju.pl