Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2022 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

29 listopada 2022
Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Mt 8, 8
24 listopada 2022
On wstał i poszedł za Nim. Mt 9, 9
22 listopada 2022
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Łk 23, 35
17 listopada 2022
Ja, Jan, ujrzałem oto drzwi otwarte w niebie. Ap 4, 1
16 listopada 2022
Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. Ap 3, 20
15 listopada 2022
Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. J 12, 24
09 listopada 2022
Pójście za Jezusem nie jest wyborem opcjonalnym, lecz pilną koniecznością.
08 listopada 2022
Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz,  i rzekł do niego: Pójdź za Mną! Mt 9, 9

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

 

Wczoraj rano w drodze do szpitala, w którym leżał mój ciężko chory tata, modliłem się modlitwą brewiarzową.

 

W godzinie czytań, drugim czytaniem jest homilia autora z drugiego wieku.

 

Idealne słowa na to doświadczenie, przez które mnie Bóg przeprowadzał.

 

Przeczytaj, jeśli Ty również doświadczasz choroby swojej lub kogoś bliskiego.

 

 

„Dopóki przebywamy na tym świecie, trzeba się nam nawracać! Jesteśmy oto gliną w ręku garncarza. Garncarz, jeśli sporządzi naczynie, które w jego ręku kruszy się i łamie, wyrabia je na nowo. Kiedy jednak włoży je do ognia, nie może już później zmienić. My również, dopóki jesteśmy na tym świecie, całym sercem odwracajmy się od wszelkich naszych grzechów popełnianych w ciele, abyśmy wykorzystali dany nam czas na nawrócenie i dostąpili zbawienia od Pana.

 

Po opuszczeniu tego świata nie będziemy już mogli wyznawać naszych win ani się nawracać. Dlatego też, bracia moi, wypełniając wolę Ojca, przestrzegając czystości, strzegąc Bożych przykazań osiągniemy życie wieczne. Mówi bowiem Pan w Ewangelii: "Jeśli w małym nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Powiadam wam: Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny". Oznacza to: strzeżcie czystości ciała, zachowujcie nieskazitelne znamię chrztu, a dostąpicie życia.

 

I nikt z was niech nie mówi, że ciało nie będzie sądzone i że nie zmartwychwstanie. Pomyślcie tylko: w czym, jeśli właśnie nie w tym ciele zostaliście odkupieni i otrzymaliście duchowy wzrok? Strzeżmy więc naszego ciała jak świątyni Bożej. Jak w ciele zostaliście wezwani, tak też i w ciele pójdziecie. Jeśli Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, gdy uprzednio był duchem, przyjął ludzkie ciało, i tak nas powołał, to i my również w tym ciele odbierzemy nagrodę.

 

Miłujmy się przeto nawzajem, abyśmy wszyscy mogli wejść do królestwa Bożego. Dopóki mamy czas wyzdrowieć, powierzmy się Boskiemu Lekarzowi i ofiarujmy zapłatę. Jaką? Szczere nawrócenie. Uwielbiajmy Go nie tylko ustami, ale także sercem, aby nas przyjął jak swoje dzieci. Pan bowiem powiedział: "Moimi braćmi są ci, którzy wypełniają wolę Ojca mego".”

 

 

RESPONSORIUM

 

Ez 18, 31. 32; 2 P 3, 9

 

W. Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy † i utwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. / Ja nie mam żadnego upodobania w śmierci, mówi Pan. * Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie.

 

K. Pan jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. W. Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie.

 

 

 

Pomódlmy się teraz wszyscy wspólnie za siebie nawzajem.

 

Pomódlmy się za tych chorych i cierpiących.

 

Prośmy o szczere nawrócenie.

 

Powierzajmy się Boskiemu Lekarzowi abyśmy żyli.

 

Aby każdy otrzymał wystarczający czas wyzdrowieć.

 

Aby każdy należycie wykorzystał dany mu przez Boga czas na nawrócenie i zbawienie.

 

 

W codziennym nawracaniu niezbędne jest pełnienie Woli Boga.

 

W tej też intencji dziś 9 listopada o godz. 8:00 była odprawiona Msza Święta 

w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie.

 

Jest to comiesięczna Eucharystia w intencji całej naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju, o pełnienie Woli Boga w codzienności.

 

 

 

Mój tata dziś rano odszedł do domu Pana.

 

W tym związku zmuszony jestem odwołać zaplanowane na dziś nasze spotkanie online.

 

Nowy termin spotkania i startu kursu „Pójdź za Mną!” podam wkrótce.

 

 

 

Pójście za Jezusem nie jest wyborem opcjonalnym, lecz pilną koniecznością.

 

 

 

 

Bardzo gorąco Cię pozdrawiam

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

09 listopada 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Pójście za Jezusem nie jest wyborem opcjonalnym, lecz pilną koniecznością.

 Dopóki mamy czas wyzdrowieć, 
powierzmy się Boskiemu Lekarzowi