Do jakiej osobistej relacji zaprasza Cię Bóg?

Obdarzyłem ich chwałą, jaką otrzymałem od Ciebie, aby byli jedno, podobnie jak My jedno jesteśmy.

J 17, 22

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

21 września 2023

 

Pokój Tobie!

 

Do jakiej osobistej relacji zaprasza Cię Bóg?

 

Do żywej, osobistej, autentycznej, bliskiej, głębokiej, pięknej, intymnej relacji.

 

Nie do płytkiej, płaskiej, nudnej jednowymiarowej relacji.

 

Jednym słowem Bóg zaprasza Cię do głębokiej relacji pełnej miłości.

 

Tak bardzo bliskiej relacji nie zawiązuje się w jednej chwili.

 

Dlatego Bóg zaprasza Cię w niezwykłą drogę pogłębiania Waszych osobistych relacji.

 

Wejdź krok po kroku w jej najgłębszy głąb.

 

Odkrywaj nowe wymiary niezwykłej relacji jaką tylko z Bogiem możesz nawiązać.

 

 

 

Jaki jest cel tej drogi?

 

 

Celem tej pięknej relacji jest Twoje zjednoczenie z Bogiem.

 

O to zjednoczenie z Bogiem w tej pięknej relacji modli się za Ciebie Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy.

 

Jezus prosi Ojca, abyście stanowili jedno na wzór jaką jedność tworzą Ojciec, Jezus i Duch Święty.

 

 

Proszę Cię nie tylko za nimi, lecz także za tymi, którzy uwierzą we Mnie dzięki ich nauczaniu, aby wszyscy byli jedno.

 

Podobnie jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, tak i oni niech będą w Nas, aby świat uwierzył, że to Ty Mnie posłałeś.

 

Obdarzyłem ich chwałą, jaką otrzymałem od Ciebie, aby byli jedno, podobnie jak My jedno jesteśmy.

 

Ja w nich, a Ty we Mnie - niech staną się doskonałą jednością, aby świat poznał, że to Ty Mnie posłałeś i tak ich umiłowałeś, jak Mnie umiłowałeś.

 

Ojcze, pragnę, aby ci, których Mi powierzyłeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą Mnie obdarzyłeś.

 

Umiłowałeś Mnie bowiem przed stworzeniem świata.

 

Sprawiedliwy Ojcze! Świat Cię nie poznał, Ja jednak Cię poznałem.

 

I oni poznali, że Ty Mnie posłałeś.

 

Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby była w nich ta miłość, jaką Mnie umiłowałeś, i abym Ja był w nich”.

 

J 17, 20-26

 

 

O wielu doświadczeniach pięknych, osobistych relacjach z Bogiem posłuchasz w autentycznych świadectwach, które dali uczestnicy naszych REKOLACYJNYCH spotkań.

 

Posłuchaj do jak bardzo bliskiej i pięknej osobistej relacji można dojść usłyszysz w nie jednym, lecz kilkudziesięciu historiach z życia

 

Świadectwa innych osób, jak nic innego potrafią otworzyć serce na własne, osobiste poznanie Boga.

 

Wiele z tych historii ukaże Ci miejsca, w Twoim życiu, w których i Ty spotkasz Boga Ojca, poznasz Jezusa i doświadczysz mocy działania Ducha Świętego.

 

REKOLACJE > Dostęp do nagrań

 

 

---

 

 

(1)  Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili.

 

(2)  A oto zjawił się przed Nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę.

 

(3)  Wtedy Jezus zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów: Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie?

 

(4)  Lecz oni milczeli.

 

On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił.

 

(5)  A do nich rzekł: Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu?

 

(6)  I nie zdołali Mu na to odpowiedzieć.

 

(7)  Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali.

 

Tak mówił do nich:

 

(8)  Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego.

 

(9)  Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca”, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.

 

(10)  Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu.

 

A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”.

 

I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników.

 

(11)  Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.

 

(12)  Do tego zaś, który Go zaprosił, mówił także:

 

Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę.

 

(13)  Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych.

 

(14)  A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.

 

Ewangelia Łukasza 14, 1-14

 

 

List do Hebrajczyków 3

 

2 Księga Królewska 25

 

Księga Hioba 27

 

 

264 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Arek

 

 

PS

 

Zapraszam Cię do współdziałania w jedności w tym dobrym dziele tworzenia nowych dobrych dzieł naszej fundacji.

 

Wielkim pragnieniem, nie tylko mojego serca jest to, abyśmy kontynuowali nasze REKOLACYJNE osobiste spotkania na żywo, te online i te stacjonarne.

 

Aby to było możliwe, potrzeba naszego współdziałania razem w jedności całej naszej wspólnoty.

 

Zachęcam i proszę o Twoje wsparcie darowizną naszej fundacji, dalszej działalności, organizację spotkań i kontynuowanie REKOLACJI.

 

 

Dla każdego darczyńcy przygotowaliśmy w podziękowaniu prezenty.

 

34 SMSy ze Słowem BOGA o POKOJU

Codzienne Słowo Boga rodzące POKÓJ w Twoim sercu

 

Dodatkowo najhojniejsi darczyńcy, którzy przekażą darowiznę 300 zł i więcej otrzymają:

 

365 SMSów ze Słowem BOGA o odwadze, zaufaniu i nadziei

Nie lękaj się! Niech Słowa Boga dodaje Ci odwagi każdego dnia.

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego