Czyż coś takiego możesz nazwać postem i dniem miłym PANU?

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy.

Mt 6, 16

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

04 kwietnia 2022

Chcemy wspólnie w naszej społeczności podjąć post w intencji pokoju.

 

Tego samego pokoju, o który modliliśmy się podczas naszej misji 168 godzin modlitwy o pokój.

 

Pełnię pokoju, którą wyrażają słowa szalom (hebrajskie) i eirene (greckie).

 

Czyli o to wszystko co jest potrzebne do pomyślnego życia: pokój, pełnię, dobre zdrowie, dobrobyt, pomyślność, szczęście, bezpieczeństwo, ciszę, zadowolenie, dobre relacje, przyjaźń, jedność.

 

Pokój Chrystusowy, który wprowadzi w nasze życie Królestwo Boga, królestwo pokoju.

 

 

 

Zanim jednak podejmiemy nasz post.

 

Pytam Boga jaki post będzie według Jego Woli.

 

Ponieważ nie chcę, abyśmy podejmowali post, który sobie sami wymyślimy i usłyszeli od Boga:

 

 

Czyż coś takiego możesz nazwać postem i dniem miłym PANU?

 

Iz 58, 5

 

 

 

Jezus o poście mówi:

 

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy.

 

Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą.

 

Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę.

 

Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu.

 

A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

 

Mt 6, 16-17

 

 

Jezus doskonale wie czym jest post i z jakimi trudnościami się on wiąże.

 

Jezus zaraz po swoim chrzcie, przez 40 dni pościł na pustyni.

 

Czy to był post tylko od jedzenia i picia?

 

Jezus po tym czasie faktycznie odczuł głód i był kuszony przez diabła chlebem.

 

Jednak nie tylko o sam chleb w tym kuszeniu chodziło.

 

Dodatkowo diabeł próbował zwieść Jezusa jeszcze innymi pokusami.

 

Przeczytaj opis kuszenia Jezusa i pomedytuj nad tym Słowem.

 

Odkryj co w Twoim sercu się kryje.

 

Na którą z tych pokus diabeł mógłby Ciebie skusić?

 

Jakie Twoje słabości odkryłyby te pokusy?

 

Kiedy to zobaczysz, to znaczy, że w tej sferze potrzebujesz ćwiczyć swoje cnoty.

 

Taki post szczególnie warto żebyś podjął.

 

 

 

Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.

 

A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód.

 

Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego:

 

Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem.

 

Lecz On mu odparł: Napisane jest:

 

Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

 

Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu:

 

Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem:

 

Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień.

 

Odrzekł mu Jezus: Ale napisane jest także:

 

Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego.

 

Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego:

 

Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon.

 

Na to odrzekł mu Jezus:

 

Idź precz, szatanie!

 

Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.

 

Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.

 

Mt 4, 1-11

 

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

25 maja 2023
Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Dz 1, 8
24 maja 2023
Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów.  On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Mt 3, 11
23 maja 2023
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie
22 maja 2023
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.  J 14, 6
19 maja 2023
Osiądzie na nim duch Boga: duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i pobożności. Napełni go duch bojaźni Bożej. Iz 11, 2-3
18 maja 2023
Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Hbr 3, 8
17 maja 2023
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że ukryłeś to przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś tym, którzy są jak małe dzieci. Łk 10, 21
16 maja 2023
A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. Łk 9, 20

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego